ข่าว

CANNHEALTH จากใบสด...สู่น้ำกัญชาหรือ Cannabis Juice ที่กำลังเป็นเทรนด์ใหม่สำหรับคนรักสุขภาพในต่างประเทศ

นอกจากดอกกัญชาจะมีประโยชน์และคุณสมบัติด้านการแพทย์แล้วส่วนอื่นๆ ของกัญชาอย่างรากและใบก็มีประโยชน์ด้านการรักษาไม่แพ้กันแม้จะไม่ได้มีสารประกอบ CBD หรือ THC ในระดับที่สูงเหมือนกับดอก

จากที่ CANNHEALTH เคยนำเสนอเรื่อง “รากกัญชา” ไปแล้ววันนี้ขอนำเสนอเรื่อง “ใบสดของกัญชา” ที่ถูกนำไปคั้นหรือปั่นเป็นน้ำกัญชาสดหรือ Cannabis Juice ที่กำลังเป็นเทรนด์ใหม่สำหรับคนรักสุขภาพในต่างประเทศ

ใบกัญชาสดที่มักไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกับดอกกลับกลายเป็นอีกส่วนหนึ่งของกัญชาที่มีประโยชน์และสามารถนำมาแปรรูปเพื่อบริโภคได้ง่ายขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มทดลองบริโภคกัญชา

 >>>  อ่านต่อ

27 ตุลาคม 2563 มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการศึกษา วิจัยกัญชา กัญชง พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นสพ.ชเวง สารคล่อง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์มทร.อีสาน ได้ร่วมให้การต้อนรับ และได้มีการบรรยายสรุป กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร และได้ลงพื้นที่ไปยังแปลงกัญชาเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการปลูกและการเก็บเกี่ยวกัญชาในระบบเกษตรอินทรีย์ หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาดูงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัททโท

จ.ปราจีนบุรี 22 ก.ค.-ครบรอบ 1 เดือน การให้บริการคลินิกกัญชาเพื่อการแพทย์ที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผลการจ่ายน้ำมันกัญชา หรือ CBD ออยล์ ในผู้ป่วยพบให้ผลดี ไม่มีอาการข้างเคียง

หลังจากที่ โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์ ได้ทำการผลิตและสกัดกัญชาทางการแพทย์ออกมาเพื่อทำการยกระดับกัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ล่าสุดนักธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่นก็เล็งที่จะลงทุนทำธุรกิจซื้อกัญชาที่มีค่าสาร CBD ในประเทศไทยไปผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริมความงาม

กว่าพันปีที่บรรพบุรุษไทยคิดค้นภูมิปัญญารักษาโรคด้วยสมุนไพร ที่ทุกอณูของดอก กิ่ง ราก ใบ คือแร่ธาตุอันอุดมสมบูรณ์บนผืนแผ่นดินสุวรรณภูมิ แต่เมื่อการแพทย์สมัยใหม่เข้ามามีอิทธิพลแพทย์แผนไทยก็เลือนหายไปนับร้อยปี ทว่า ใครจะคิด สมุนไพรกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหลังกระแสโคโรนาไวรัสโหมกระหน่ำ จนตลาดนัดแหล่งท่องเที่ยวที่อดีตเสียดแน่นไปด้วยชาวจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ถึงกับเงียบเป็นป่าช้า แต่ผู้คนถอยห่างระแวงกันเอง หน้ากากอนามัย-เจลล้างมือขาดตลาด ในบรรยากาศที่สังคมถูกห้อมล้อมด้วยข่าวปลอม-ข่าวลือ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการฯ นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ปลัดจังหวัด ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 จังหวัดขอนแก่น เกษตรจังหวัดนครพนม นายอำเภอในพื้นที่ที่มีการขออนุญาตปลูกกัญชา ป้องกันจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ เรื่อง กัญชา ของจังหวัด ณ ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ลงนาม (MOU) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโครงการวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง สมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ และโครงการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

หนุ่มอาร์เจนตินา มาอยู่สมุทรปราการ พฤติกรรมน่าสงสัย ไม่เคยออกจากบ้าน แต่มักสั่งซื้อ ปุ๋ย ดิน อุปกรณ์ทำสวน ตำรวจบุกค้น เจอกัญชา 108 ต้นปลูกในบ้านอ้างเป็นการทดลองเพื่อสกัดทำน้ำมัน แต่ยังไม่ได้ผล โดยมีแฟนสาวชาวไทย เป็นผู้ช่วย

พืชกระท่อม ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนมีนาคม 2563 ให้ถอนออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 และให้มีการออกมาตรการควบคุมเป็นการเฉพาะ ล่าสุด ที่ประชุม ครม. เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีมติ อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ที่มีกรอบสำคัญในการควบคุมเพื่อใช้ทางการแพทย์ ป้องกันไม่ให้เด็กเข้าถึงพืชกระท่อม และห้ามไม่ให้มีการนำพืชกระท่อมไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ สาระของร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว จึงกำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมอย่างชัดเจน เช่นห้ามขายพืชกระท่อมให้กับเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ห้ามโฆษณาหรือสื่อสารการตลาดพืชกระท่อม รวมทั้งห้ามผู้อายุต่ำกว่า 18 ปี ใช้พืชกระท่อม

บทความ

Sapphire Medical Clinics ได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่ผลิตในสหราชอาณาจักร ซึ่งราคาถูกและปลอดภัยกว่าในตลาดมืดเป็นแห่งแรก ทางคลินิกได้ประกาศให้ผลิตภัณฑ์กัญขาทางการแพทย์แบบใหม่นี้เป็นที่รู้จัก ซึ่งมันสามารถลดต้นทุนให้แก่คนไข้ได้และยังคงมอบประสิทธิผลที่ดีตามที่หน่วยงานกำกับดูแลยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกำหนดไว้ ในปัจจุบันคนไข้ของคลินิกจำนวนหนึ่งได้ถูกรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว

กัญชาและการนอนหลับเป็นสิ่งที่เข้ากันได้ดี ต่อไปนี้เป็นบางสิ่งที่คุณควรคำนึงเมื่อใช้สมุนไพรนี้เพื่อช่วยให้ คุณพักผ่อนได้ กัญชาเป็นเครื่องมือที่ดีเพื่อการนอนหลับได้ เพียงแค่พูดคุยกับเพื่อนคนใดก็ตามที่สูบกัญชาในเวลากลางคืน หรือพบว่าตัวเองกำลังหลับ (คอตก) อยู่กลางงานปาร์ตี้เพราะสมุนไพรกัญชาที่พวกเขาสูบนั้นผ่อนคลายมากเกินไปหน่อย

กลิ่นและรสชาติของกัญชาถูกมองข้ามไปอยู่บ่อยครั้ง แต่สำหรับพวกเราที่ใช้เวลาเพิ่มในการค้นหากัญชาที่มีคุณภาพพร้อมข้อมูลลักษณะสำคัญเฉพาะที่ซับซ้อนของสารเทอร์ปีน - terpene (terpene profile) , รสชาติและกลิ่นซึ่งมีความหมายมาก ทั้งนี้ข้อมูลลักษณะเฉพาะที่ซับซ้อนของสารเทอร์ปีน (terpene profile) ไม่เพียงแต่จะส่งผลให้เกิดอาการเคลิ้มมากเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มรสชาติของสิ่งอื่น ๆ ที่คุณกำลังบริโภคอีกด้วย

งานวิจัยใหม่ของอิสราเอลพบว่ากัญชาทางการแพทย์ไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงานของสมองด้านความรู้ความเข้าใจ (cognitive function) ในกลุ่มผู้ป่วยปวดเรื้อรังวัยกลางคนและผู้สูงอายุ เนื่องจากการใช้กัญชาทางการแพทย์เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในหลายๆ ประเทศ ซึ่งผู้เขียนงานวิจัยได้สำรวจ ค้นคว้าผลกระทบที่เป็นอันตรายของกัญชาในผู้ป่วยอายุ 50 ปีขึ้นไปที่ใช้กัญชาเพื่อรักษาอาการปวดเรื้อรัง

มีการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อบรรเทาอาการปวดมานานแล้ว การวิจัยใหม่แสดงความคิดเห็นว่า กัญชาไม่ได้เพิ่มความไวต่อความเจ็บปวด (pain sensitivity) ของผู้ป่วยซึ่งต่างจากยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์ (opioids)

คนที่มีความคิดสร้างสรรค์จำนวนมากอ้างว่ากัญชามีบทบาทสำคัญในกระบวนการสร้างสรรค์ของพวกเขา แต่ทว่าจะช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ได้หรือไม่นั้นอาจขึ้นอยู่กับบุคลิกของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ “ในที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและแอลกอฮอล์ ดูเหมือนว่าจะเปิดหน้าต่างและทำให้แนวความคิดของคุณกว้างขึ้นในตอนแรก” George Carlin นักแสดงตลกได้กล่าวไว้

ผู้ป่วยที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C) มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเป็นโรคเบาหวาน กัญชาช่วยป้องกันได้หรือไม่? การศึกษาวิจัยล่าสุดพบว่ากัญชา (cannabis) ช่วยให้ผู้ที่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C) หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน (diabetes) ได้ โดยเผยให้เห็นว่าผู้ที่ใช้กัญชามีโอกาสน้อยที่จะเป็นโรคเบาหวานอันเป็นผลมาจากไวรัสตับอักเสบซี

จากการรายงานของ Dayton Business Journal report ยอดขายกัญชาทางการแพทย์ของรัฐโอไฮโอ (Ohio) สูงถึง 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ราว 3,200 ล้านบาท) ในปีนี้ซึ่งเพิ่มขึ้นสองเท่าจากปีที่แล้วซึ่งเป็นปีแรกของการดำเนินการตามโครงการ ซึ่ง ณ วันที่ 20 กรกฎาคม ร้านขายยากัญชา (dispensary) ที่ได้รับอนุญาตของรัฐโอไฮโอ (Ohio) ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชามูลค่ากว่า 156 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในเดือนมกราคม 2019 โดยสำนักข่าวรายงานว่าเพิ่มขึ้นจากยอดขายสะสม 56 ล้านเหรียญฯ ณ เดือนธันวาคม

กิจกรรม

กิจกรรมในเดือน ตุลาคม 2020

  • ไม่พบกิจกรรมในเดือนนี้

Highlighted Videos

วิธีไหนบ้างที่จะเป็นแนวทางในการรักษามะเร็งนอกเหนือจากกัญชาแล้วนั้น คลิกชมเลย
ใครจะไปรู้ว่าจริงๆแล้วเคยมีเคสที่เคยใช้กัญชาในการรักษามาแล้ว 
image
มาดูถึงสาเหตุต่างๆของการเกิดมะเร็งพร้อมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
สาเหตุหลักของกัญชาคือ พืชที่ผิดกฎหมาย แล้วจะดำเนินการไปในทิศทางไหน? อย่างไร? คลิกไขข้อข้องใจกันได้เลย

หากกินกัญชาสดๆ คุณคิดว่าจะเมาไหม ? ความร้อนมีความสัมพันธ์อะไรกับสาร THC CBD CBG และสารอื่นๆบ้าง ? ความลับของการดึงสารตัวยาที่มีอยู่ในกัญชาคืออะไร ? เราจะได้รู้ข้อมูลทั้งหมดในวิดีโอนี้ มารับชมกัน

รู้หรือเปล่าว่าร่างกายของเรามีสารคล้ายกัญชาอยู่โดยธรรมชาติ แต่มันจะเริ่มเสื่อมสภาพไปตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น !! วิดีโอนี้จะพาไปดูข้อมูลสำคัญที่ควรจะต้องรู้หากต้องการใช้วิธีรักษาโรคด้วยกัญชา....

การสกัดสารจากกัญชาเพื่อนำมาใช้ทางการแพทย์ นอกจากวิธี "สกัดเย็น" และ "สกัดร้อน" ซึ่งเป็นวิธีหลักที่นิยมทำกัน ยังมีวิธีการนำสารกัญชาออกมาได้แบบง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ลึกลับซับซ้อนชวนปวดหัว และไม่จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบหรืออุปกรณ์ต่างๆให้วุ่นวาย ซึ่งวิธีการที่ว่านี้จะเป็นวิธีการแบบใด เราลองมารับชมดูกัน

วิธีการสกัดสารจากกัญชาด้วยวิธีสกัดเย็น อาจเป็นวิธีที่คนรู้จักมากและนิยมทำกันมากที่สุด แต่รู้หรือไม่ว่าวิธีการสกัดด้วยความร้อนก็สามารถดึงสารของกัญชาออกมาได้เช่นเดียวกัน... เพราะแท้จริงแล้วความร้อนกับสารในกัญชาเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กัน และเป็นกุญแจสำคัญที่ไขความลับของการดึงตัวยาของกัญชาออกมา ซึ่งมันจะมีรายละเอียดขั้นตอนเป็นเช่นไร ? จะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง ? จะยุ่งยากกว่าการสกัดวิธีการอื่นๆหรือไม่ ? ลองมารับชมกัน.....

บุคคลสำคัญ

Infographics