ข่าว

CANNHEALTH จากใบสด...สู่น้ำกัญชาหรือ Cannabis Juice ที่กำลังเป็นเทรนด์ใหม่สำหรับคนรักสุขภาพในต่างประเทศ

นอกจากดอกกัญชาจะมีประโยชน์และคุณสมบัติด้านการแพทย์แล้วส่วนอื่นๆ ของกัญชาอย่างรากและใบก็มีประโยชน์ด้านการรักษาไม่แพ้กันแม้จะไม่ได้มีสารประกอบ CBD หรือ THC ในระดับที่สูงเหมือนกับดอก

จากที่ CANNHEALTH เคยนำเสนอเรื่อง “รากกัญชา” ไปแล้ววันนี้ขอนำเสนอเรื่อง “ใบสดของกัญชา” ที่ถูกนำไปคั้นหรือปั่นเป็นน้ำกัญชาสดหรือ Cannabis Juice ที่กำลังเป็นเทรนด์ใหม่สำหรับคนรักสุขภาพในต่างประเทศ

ใบกัญชาสดที่มักไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกับดอกกลับกลายเป็นอีกส่วนหนึ่งของกัญชาที่มีประโยชน์และสามารถนำมาแปรรูปเพื่อบริโภคได้ง่ายขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มทดลองบริโภคกัญชา

 >>>  อ่านต่อ

ครม. ไฟเขียวปลดล็อกกัญชาเสรี ขยายวงให้ผู้ป่วย หมอพื้นบ้าน แพทย์แผนไทย เกษตรกรที่ร่วมกับผู้ได้รับอนุญาตผลิตสมุนไพร สามารถได้รับใบอนุญาตให้ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองได้ วันที่ 4 ส.ค. 2563 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมายฉบับเดิมที่ใช้เมื่อปี 2562 ฉบับใหม่ที่แก้ไขนี้มีสาระสำคัญคือ กำหนดให้ผู้ป่วยที่ได้รับการรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือหมอชาวบ้าน ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตด้านเกษตรกรรมและเกษตรกรที่ดำเนินการผลิตภายใต้ความร่วมมือกับผู้รับอนุญาตผลิตซึ่งยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร และบุคคลอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษกำหนด สามารถได้รับใบอนุญาตให้ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 หรือกัญชาได้ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนที่ต้องการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค และปัญหาการพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดกัญชาทางการแพทย์

ความเคลื่อนไหวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในช่วงเช้านี้ จะเป็นประธานการประชุม คณะรัฐมนตรีตามปกติ โดยก่อนการประชุม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารเข้าพบ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดโครงการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต (โควิด-19) เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและสุขลักษณะ Amazing Thailand Safety & Health Administration : (SHA) หลังจากนั้น นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ และประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจัดจำหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 นำคณะเข้าพบ เพื่อจำหน่ายดอกมะลิเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

"ภูมิใจไทย" จับมือวิสาหกิจชุมชน ร่วมมือ รพ.สต. จัดอบรมปลูกกัญชา ในภาคใต้ แบบครบวงจร เพื่อให้ประชาชน เข้าใจการปลูก รู้ถึงประโยชน์ หนุนเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้เพื่อเลี้ยงปากท้อง

จับตาวันนี้ (4 ส.ค.63) กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอ ครม. แก้ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ให้ปลูกกัญชาเองที่บ้าน เพื่อใช้รักษาอาการป่วยและขายได้

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เผยว่า กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอ “ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่...) พ.ศ ... “ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 4 ส.ค. นี้ เพื่อผลักดันการใช้พืชกัญชาทางการแพทย์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

นพ.มรุต จิรเศรษฐศิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (พท.) พร้อมด้วย นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีฯ และทีมบริหารกรมการแพทย์แผนไทยฯ หน่วยรับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมกิจการปลูกและผลิตกัญชาทางการแพทย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ Cannabis Sci – Factory Plant คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมี ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.ไพศาล การถาง รองคณบดีฝ่ายบริหารและฝ่ายวางแผน ให้การต้อนรับ

สงขลานครินทร์ ระดมสมองนักวิจัย ต่อยอดงานวิจัย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ คือการปลูก สกัด และนำไปใช้กับผู้ป่วย โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลการปลูก สกัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย เพื่อเผยแพร่ความรู้และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการซึ่งเกี่ยวข้องกับสมุนไพรออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและการใช้ในทางการแพทย์ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านการระดมสมองโดยประชาคมวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 30 ก.ค.63 ณ ห้องประชุมศรีสุริยะ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ พร้อมด้วย ดร.สุเทพ สุวรรณเกต ประธานวิสาหกิจชุมชนบุปผาราชันย์ และ ดร.สุรวดี สุวรรณเกต เลขานุการฯ วิสาหกิจชุมชนบุปผาราชันย์

บทความ

ผู้ที่ชื่นชอบ กระตือรือร้นในเรื่องกัญชาจำนวนมากที่มาจากทุกเพศทุกวัยได้ค้นพบผลประโยชน์ของการออกกำลังกายอย่างจริงจัง (exercising high) เป็นประจำซึ่งได้ผลลัพธ์อันน่าพอใจ แม้ว่าการโฆษณาชวนเชื่อหลายทศวรรษและการศึกษาน้อยกว่าข้อสรุปจำนวนหนึ่งที่ส่งเสริมทฤษฎี amotivational syndrome (สภาวะเฉยชาต่อสิ่งแวดล้อม) ที่ล้อมรอบกัญชา ซึ่งหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เพิ่มมากขึ้นได้ท้าทายแนวคิดที่ว่ากัญชาทำให้ร่างกายมนุษย์ช้าลงและขัดขวางความสามารถทางจิตและร่างกาย

ประเทศอิสราเอลได้แซงหน้าประเทศเยอรมนีอย่างเป็นทางการในฐานะผู้นำเข้ากัญชาเพื่อการแพทย์รายใหญ่ที่สุดในโลกจนถึงตอนนี้ในปี 2020 จากข้อมูลที่รวบรวมโดยนิตยสารกัญชาในกรุงเทลอาวีฟ (Tel Aviv ) และสื่อพิมพ์ Marijuana Business Daily (MJBizDaily) ตามข้อมูลที่รายงานโดยสื่อ MJBizDaily กัญชาประมาณ 3 เมตริกตันถูกนำเข้ามาในประเทศเยอรมนี ณ สิ้นเดือนพฤษภาคมเพื่อการจ่ายยาตามการตอบกลับของการไต่สวนจากรัฐสภา

Dr. Lester Grinspoon ศาสตราจารย์จิตเวชศาสตร์ของ Harvard ซึ่งเป็นผู้นำ สนับสนุนในการทำให้กัญชา ถูกกฎหมาย หลังจากการวิจัยของเขาพบว่ากัญชามีพิษและก่อให้เกิดการเสพติดน้อยกว่าแอลกอฮอล์หรือยาสูบได้เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมาที่บ้านของเขาใน Newton, Mass ในวัย 92

ในการศึกษาใหม่พบว่าปริมาณบริโภคสารฟลาโวนอยด์ (flavonoids) ในระยะยาวมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ลดลงของโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) และภาวะสมองเสื่อม (dementias) ที่เกี่ยวข้อง ทีมนักวิจัยได้ค้นพบเมื่อไม่นานนี้ว่าการบริโภคสารฟลาโวนอยด์ปริมาณน้อยมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยง ของโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งหมายถึงการขาดอาหารพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี, แอปเปิล, ชาและอาหารที่อุดมไปด้วยสารฟลาโวนอยด์อื่นๆ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในคีย์หลักที่ทำให้เกิดโรค

การทุ่มโฆษณาที่ล้อมรอบการใช้ CBD ทั่วโลกนั้นมีสาเหตุมาจากความจริงที่ว่าสาร CBD นั้นมีศักยภาพมาก ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ทำงานที่ยอดเยี่ยมในการให้ความรู้แก่ผู้คนด้วยสิ่งที่ค้นพบใหม่ทุกครั้งที่พวกเขาตรวจพบ นอกจากนี้ CBD ไม่มีผลข้างเคียงเนื่องจากปราศจากสาร THC ซึ่งเป็นสารแคนนาบินอยด์ (cannabinoid) ที่ทำให้สมองมึนเมาและทำให้ผู้คนรู้สึกเคลิ้มสุข

รัฐบาลสาธารณรัฐเช็กได้อนุมัติการแก้ไขกฎหมายกัญชาทางการแพทย์ของประเทศที่สามารถขยายจำนวนผู้ปลูกรวมทั้งเพิ่มการเข้าถึงการรักษาด้วยกัญชา ทั้งนี้การแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2021 หากได้รับการอนุมัติจากทั้งรัฐสภาและประธานาธิบดีของประเทศ สาธารณรัฐเช็กอนุมัติให้กัญชาทางการแพทย์ถูกกฎหมายในปี 2013 อย่างไรก็ตามโครงการกัญชาทางการแพทย์ของประเทศถูกทำให้หยุดชะงักจากปัญหาการขาดแคลนอุปทานและระบบราชการที่ยืดเยื้อที่แพทย์และผู้ป่วยต้องทำให้ผ่านกระบวนการเพื่อที่จะได้ใบสั่งยาเหมือนกับสหราชอาณาจักร (UK)

ถึงแม้ CBD จะไม่สามารถรักษาโรคงูสวัดให้หายขาดได้ (herpes zoster หรือ Shingles) แต่ก็มีหลักฐานชี้ให้เห็นว่าสามารถบรรเทาอาการปวดเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับโรคนี้ได้ ผู้ป่วยโรคงูสวัดในอัตราสูงมีการพัฒนาของโรคอันเกิดอาการปวดปลายประสาทหลังเป็นโรคงูสวัด :postherpetic neuralgia (PHN) หรืออาการปวดประสาทค้าง ซึ่งเป็นอาการที่ทำให้ร่างกายเจ็บปวดเนื่องจากความเสียหายของเส้นประสาทส่วนปลายที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ซึ่งอาการปวดที่เกิดจากอาการปวดประสาทค้างนั้นจะปวดต่อเนื่องได้ทุกที่กินเวลานานจากหลายเดือนถึงหลายปีสำหรับบางคน

เป็นความเชื่อที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในตอนนี้ว่ากัญชาช่วยกลุ่มผู้ป่วยโรคลมชัก รักษาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังพบว่าช่วยให้ทุเลาจากอาการชัก ด้วยศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกา (CDC) อ้างว่าโรคลมชักมีผลกระทบต่อชาวอเมริกันกว่า 3.4 ล้านคน ซึ่งการระบุหน้าที่สำคัญในความสามารถของโรคในการกำหนดเป้าหมายบางส่วนของร่างกายช่วยให้ทีมนักวิจัยเข้าใจถึงสาเหตุของโรคลมชักและวิธีว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร

กิจกรรม

กิจกรรมในเดือน สิงหาคม 2020

  • ไม่พบกิจกรรมในเดือนนี้

Highlighted Videos

วิธีไหนบ้างที่จะเป็นแนวทางในการรักษามะเร็งนอกเหนือจากกัญชาแล้วนั้น คลิกชมเลย
ใครจะไปรู้ว่าจริงๆแล้วเคยมีเคสที่เคยใช้กัญชาในการรักษามาแล้ว 
มาดูถึงสาเหตุต่างๆของการเกิดมะเร็งพร้อมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
สาเหตุหลักของกัญชาคือ พืชที่ผิดกฎหมาย แล้วจะดำเนินการไปในทิศทางไหน? อย่างไร? คลิกไขข้อข้องใจกันได้เลย

หากกินกัญชาสดๆ คุณคิดว่าจะเมาไหม ? ความร้อนมีความสัมพันธ์อะไรกับสาร THC CBD CBG และสารอื่นๆบ้าง ? ความลับของการดึงสารตัวยาที่มีอยู่ในกัญชาคืออะไร ? เราจะได้รู้ข้อมูลทั้งหมดในวิดีโอนี้ มารับชมกัน

รู้หรือเปล่าว่าร่างกายของเรามีสารคล้ายกัญชาอยู่โดยธรรมชาติ แต่มันจะเริ่มเสื่อมสภาพไปตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น !! วิดีโอนี้จะพาไปดูข้อมูลสำคัญที่ควรจะต้องรู้หากต้องการใช้วิธีรักษาโรคด้วยกัญชา....

การสกัดสารจากกัญชาเพื่อนำมาใช้ทางการแพทย์ นอกจากวิธี "สกัดเย็น" และ "สกัดร้อน" ซึ่งเป็นวิธีหลักที่นิยมทำกัน ยังมีวิธีการนำสารกัญชาออกมาได้แบบง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ลึกลับซับซ้อนชวนปวดหัว และไม่จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบหรืออุปกรณ์ต่างๆให้วุ่นวาย ซึ่งวิธีการที่ว่านี้จะเป็นวิธีการแบบใด เราลองมารับชมดูกัน

วิธีการสกัดสารจากกัญชาด้วยวิธีสกัดเย็น อาจเป็นวิธีที่คนรู้จักมากและนิยมทำกันมากที่สุด แต่รู้หรือไม่ว่าวิธีการสกัดด้วยความร้อนก็สามารถดึงสารของกัญชาออกมาได้เช่นเดียวกัน... เพราะแท้จริงแล้วความร้อนกับสารในกัญชาเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กัน และเป็นกุญแจสำคัญที่ไขความลับของการดึงตัวยาของกัญชาออกมา ซึ่งมันจะมีรายละเอียดขั้นตอนเป็นเช่นไร ? จะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง ? จะยุ่งยากกว่าการสกัดวิธีการอื่นๆหรือไม่ ? ลองมารับชมกัน.....

บุคคลสำคัญ

Infographics