ข่าว

CANNHEALTH จากใบสด...สู่น้ำกัญชาหรือ Cannabis Juice ที่กำลังเป็นเทรนด์ใหม่สำหรับคนรักสุขภาพในต่างประเทศ

นอกจากดอกกัญชาจะมีประโยชน์และคุณสมบัติด้านการแพทย์แล้วส่วนอื่นๆ ของกัญชาอย่างรากและใบก็มีประโยชน์ด้านการรักษาไม่แพ้กันแม้จะไม่ได้มีสารประกอบ CBD หรือ THC ในระดับที่สูงเหมือนกับดอก

จากที่ CANNHEALTH เคยนำเสนอเรื่อง “รากกัญชา” ไปแล้ววันนี้ขอนำเสนอเรื่อง “ใบสดของกัญชา” ที่ถูกนำไปคั้นหรือปั่นเป็นน้ำกัญชาสดหรือ Cannabis Juice ที่กำลังเป็นเทรนด์ใหม่สำหรับคนรักสุขภาพในต่างประเทศ

ใบกัญชาสดที่มักไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกับดอกกลับกลายเป็นอีกส่วนหนึ่งของกัญชาที่มีประโยชน์และสามารถนำมาแปรรูปเพื่อบริโภคได้ง่ายขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มทดลองบริโภคกัญชา

 >>>  อ่านต่อ

ที่ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานประชุมระดมความคิดเพื่อวางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจขอนแก่น ในระยะฟื้นฟูหลังควบคุมโรคระบาด COVID-19 รวมทั้งการวางแผนโครงการตามแผนเงินกู้ของรัฐบาลด้วย โดยมีสมาชิกหอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ฯ หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯ และตัวแทนเครือข่ายภาคธุรกิจ เทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมประชุม

วันที่ 28 ม.ค.63 ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 เฉพาะ กัญชง โดยการปลูกกัญชง รัฐบาลอนุญาตให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สามารถขออนุญาตปลูกกัญชงในเชิงพาณิชย์ได้ โดยยื่นขอตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเดินหน้าโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมให้เกิดการพัฒนาเพิ่มมูลค่าพืชเศษฐกิจ การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิต การใช้กัญชาและกัญชงเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างครบวงจร ส่งเสริมความมั่นคงทางด้านกัญชาและกัญชงทางการแพทย์ของประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นางสาวพลัฏฐ์ พฤทธิ์พรชนัน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอดา เมดิคอล จำกัด นายโชติอนันต์ พฤทธิ์พรชนัน ประธานมูลนิธิวิจัยและบริการการศึกษาเพื่อสาธารณะ และนางฉวีวรรณ นันท์ธนะวานิช ประธานกรรมการบริษัท อัลฟ่า อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต ประเทศไทย จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

“เลขาธิการ ป.ป.ส.” แจงการปลูกกัญชาทางการแพทย์ วิสาหกิจชุมชนต้องยื่นอนุญาต อย. ตรวจแปลงปลูกตามขั้นตอน พบที่ผ่านมาจับทำลายพื้นที่ลักลอบ 48 แปลง รวมกัญชากว่า 14,000 ต้น

สระแก้ว – เจ้าหน้าที่สนธิกำลังบุกจับไร่กัญชา 8 ไร่พร้อมของกลางจำนวนมาก ปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่ข้างอุทยานแห่งชาติปางสีดา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 21 พ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายใต้การอำนวยการโดย พ.ต.อ.พรชัย กิตติชญาน์ธร ผกก.สภ.หนองหมากฝ้าย ,พ.ต.อ.จตุรภัทร สิงหัษธิต ผกก.กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว , พ.ต.อ.ฐานนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.กก.ตชด.12 , พ.ต.อ.อาทิตย์ ยาแก้ว ผกก.ตม.จว.สระแก้ว, พ.ต.อ.ศุภฤกษ์ อยู่ไพร ผกก.บก.สืบสวน 3 กก.สส.ภ.2 และนายณัฎฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบบริเวณที่ดินไม่มีโฉนดติดกับอุทยานแห่งชาติปางสีดา หมู่ 6 บ้านระเบาะหูกวาง ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว หลังสืบทราบว่า มีการลักลอบผลิตและปลูกกัญชาจำนวนมาก พบนายสุปชัย บุญพร้อม อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 79 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี เป็นผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวและนำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ มีต้นกัญชาปลูกอยู่ประมาณ 1,200 ต้น

"ฟาร์มสุขใจ" ตรวจโดมนำร่องปลูกกัญชาทางการแพทย์ “นครราชสีมา”มีความพร้อมเกือบ 100% เน้นทำตามขั้นตอน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมกัญชา ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ขออนุญาตทำ MOU กับหน่วยงานของรัฐเพื่อดำเนินการขอปลูก

19 พฤษภาคม 2563 นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาศึกษาการใช้พืชกัญชงอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงเนื้อหาของรายงานแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกัญชาอย่างเป็นระบบ ว่า ทางอนุกมธ.ฯ​มีความเห็นร่วมกันที่จะผลักดันให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจครบวงจรตัวใหม่ของไทย และสามารถเข้าแข่งขันในตลาดระดับเอเชีย ยุโรป และอเมริกา พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเข้าถึงทั้งการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรับรอง การพาณิชย์ และปลูกเพื่อประโยชน์ในครัวเรือน โดยสาระสำคัญนั้นต้องแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 เฉพาะกัญชง ที่มีเจตนารมณ์อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะเส้นใยเท่านั้น

ชาวบ้านแจ้งนายอำเภอ มีคนลักลอบปลูกต้นกัญชาในหมู่บ้าน นำ จนท.ออกตรวจยึดร่วม 100 ต้น เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 พ.ค.63 นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย จ.เลย ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า มีการลักลอบปลูกต้นกัญชาจำนวนมากหลังบ้านเลขที่ 51 หมู่ 3 บ้านนาลานข้าว ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย เมื่อรับแจ้งนำกำลัง จนท.ความมั่นคง อส.กองร้อยที่ 7 เดินทางไปตรวจสอบ พบเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น พบนายบุญเลย วังคีรี อายุ 55 ปี เจ้าของบ้านอยู่ภายในบ้าน จึงขอตรวจสอบแปลงปลูกพืชไร่บ้าน พบต้นกัญชาสูง 50 ซ.ม.- 2 เมตร จำนวน 74 ต้น และยังพบต้นกัญชาปลูกในถุงเพาะ บ้านอยู่ติดกันอีก 21 ต้น จึงได้ทำการตรวจยึด ถอนรากโค่นไว้เป็นของกลาง

บทความ

เป็นความเชื่อที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในตอนนี้ว่ากัญชาช่วยกลุ่มผู้ป่วยโรคลมชัก รักษาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังพบว่าช่วยให้ทุเลาจากอาการชัก ด้วยศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกา (CDC) อ้างว่าโรคลมชักมีผลกระทบต่อชาวอเมริกันกว่า 3.4 ล้านคน ซึ่งการระบุหน้าที่สำคัญในความสามารถของโรคในการกำหนดเป้าหมายบางส่วนของร่างกายช่วยให้ทีมนักวิจัยเข้าใจถึงสาเหตุของโรคลมชักและวิธีว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร

การศึกษาวิจัยรายงานว่ากัญชาสามารถลดอาการปวดศีรษะและไมเกรนรุนแรงได้ แต่ทว่าปัจจุบันยังไม่ทราบปริมาณ (ขนาดยา) ที่แน่นอน ปวดศีรษะหรือปวดไมเกรนทำให้ผู้ป่วยไร้ที่พึ่ง ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ ซึ่งอาการอาจรวมไปถึง ความเจ็บปวด, การไวต่อแสงและเสียง และอาการคลื่นไส้ เมื่อใช้ยารักษาที่ขายตามเคาน์เตอร์อย่างยาแอดวิล (Advil) และไทลินอล (Tylenol) ก็ไม่รักษาอาการปวดศีรษะที่ผิดปกตินี้ แล้วผู้ป่วยมีทางเลือกอะไรบ้าง?

การวิจัยแสดงให้เห็นว่า CBD ช่วยปรับระดับสารเซโรโทนิน (serotonin) ในสมองโดยช่วยให้ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า (depression) คงสภาพทางอารมณ์ สมาธิ และอาการอื่น ๆ ภาวะซึมเศร้าจะไม่เผชิญหน้ากับผู้ป่วย บ่อยครั้งที่มันค่อยๆ เคลื่อนเข้าใกล้ จู่โจมหรือทำให้สะเทือนใจ ซึ่งภาวะซึมเศร้าทำให้เกิดความยุ่งยากต่อการทำงาน การโฟกัสไปที่ความสัมพันธ์ และการสนุกกับกิจกรรมทางสังคม ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้ามักจะได้รับใบสั่งยาแก้ซึมเศร้าจากแพทย์ แต่ผลข้างเคียงที่คาดเดาไม่ได้และความพึงพอใจส่วนตัวนั้นหมายถึงยาเหล่านี้ไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคน

จากการศึกษาชิ้นใหม่รายงานครั้งแรกโดยองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายกัญชาแห่งชาติ (The National Organization for the Reform of Marijuana Laws -NORML) และตีพิมพ์ในวารสาร Discoveries ระบุว่าการใช้น้ำมันกัญชาในแต่ละวันมีความสัมพันธ์กับอาการของความวิตกกังวล และอาการบ้านหมุน เวียนศีรษะ (anxiety and vertigo) ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

เลบานอน (Lebanon) เป็นประเทศชาติอาหรับแห่งแรกที่ทำให้กัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์และ เพื่ออุตสาหกรรมถูกกฎหมาย จากการลงคะแนนเสียงโหวตในรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา และสามารถนำมาซึ่งโชคลาภทางเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นความต้องการทางการเงินของประเทศ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดยใช้เวลาเกือบสองปีหลังจากได้รับการแนะนำจากบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ Mckinsey and Co. ในนิวยอร์กผ่านการประชุมปรึกษาหารือกับทางรัฐบาลเลบานอนเกี่ยวกับการบรรเทาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในปี 2018

บริษัท CBD ในอิสราเอลเชื่อว่าจะมีการรักษาที่เป็นไปได้สำหรับโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางบริษัท Stero Biotechs ได้ประกาศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะเริ่มการทดลองทางคลินิกในเดือนนี้ด้วยความหวังว่าจะบรรเทาผลกระทบของกลุ่มผู้ติดเชื้อมรณะ coronavirus หรือ COVID-19 ซึ่งการศึกษาจะเริ่มขึ้นทันทีที่โรงพยาบาล Rabin Medical Center Golda HaSharon Campus ในเมืองเปตะห์ติกวา (Petah Tikva) ประเทศอิสราเอล ทั้งนี้ทางบริษัทจะทดสอบการรักษาด้วยสเตียรอยด์ -CBD กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเนื่องจากติดเชื้อไวรัส

ประเทศใดบ้างกำลังริเริ่มที่จะนำส่งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าที่สุดเกี่ยวกับกัญชา? ทั้งนี้ประเทศทั้งหกกำลังเป็นผู้นำในขณะนี้ ในขณะที่การฟื้นคืนของกัญชายังคงดำเนินต่อไปทั่วโลก จึงมีความต้องการที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายทำให้การศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกัญชาเป็นเรื่องยากที่นี่ในสหรัฐอเมริกา แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าประเทศอื่นๆ จะไม่อนุญาตให้ทำการวิจัยกัญชาภายในเขตแดนของพวกเขา

เมื่อปี 2018 หลังจากถ่ายทำภาพยนตร์คอมเมดี้เรื่องใหม่ “Silent But Deadly” นักแสดง Kevin Smith ต้องประสบกับอาการหัวใจวาย เขาอยู่ในความสงบและเยือกเย็นภายใต้สถานการณ์นั้นได้เพราะเขา…รู้สึกสบายๆ เป็นเพราะ Kevin Smith อยู่ในอาการเคลิบเคลิ้ม ดังที่ Smith ถ่ายทอดในรายทอล์กโชว์ “The Late Show” ซึ่งแพทย์บอกเขาว่ากัญชาอาจช่วยชีวิตเขาได้

กิจกรรม

กิจกรรมในเดือน มิถุนายน 2020

  • ไม่พบกิจกรรมในเดือนนี้

Highlighted Videos

วิธีไหนบ้างที่จะเป็นแนวทางในการรักษามะเร็งนอกเหนือจากกัญชาแล้วนั้น คลิกชมเลย
ใครจะไปรู้ว่าจริงๆแล้วเคยมีเคสที่เคยใช้กัญชาในการรักษามาแล้ว 
มาดูถึงสาเหตุต่างๆของการเกิดมะเร็งพร้อมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
สาเหตุหลักของกัญชาคือ พืชที่ผิดกฎหมาย แล้วจะดำเนินการไปในทิศทางไหน? อย่างไร? คลิกไขข้อข้องใจกันได้เลย

หากกินกัญชาสดๆ คุณคิดว่าจะเมาไหม ? ความร้อนมีความสัมพันธ์อะไรกับสาร THC CBD CBG และสารอื่นๆบ้าง ? ความลับของการดึงสารตัวยาที่มีอยู่ในกัญชาคืออะไร ? เราจะได้รู้ข้อมูลทั้งหมดในวิดีโอนี้ มารับชมกัน

รู้หรือเปล่าว่าร่างกายของเรามีสารคล้ายกัญชาอยู่โดยธรรมชาติ แต่มันจะเริ่มเสื่อมสภาพไปตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น !! วิดีโอนี้จะพาไปดูข้อมูลสำคัญที่ควรจะต้องรู้หากต้องการใช้วิธีรักษาโรคด้วยกัญชา....

การสกัดสารจากกัญชาเพื่อนำมาใช้ทางการแพทย์ นอกจากวิธี "สกัดเย็น" และ "สกัดร้อน" ซึ่งเป็นวิธีหลักที่นิยมทำกัน ยังมีวิธีการนำสารกัญชาออกมาได้แบบง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ลึกลับซับซ้อนชวนปวดหัว และไม่จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบหรืออุปกรณ์ต่างๆให้วุ่นวาย ซึ่งวิธีการที่ว่านี้จะเป็นวิธีการแบบใด เราลองมารับชมดูกัน

วิธีการสกัดสารจากกัญชาด้วยวิธีสกัดเย็น อาจเป็นวิธีที่คนรู้จักมากและนิยมทำกันมากที่สุด แต่รู้หรือไม่ว่าวิธีการสกัดด้วยความร้อนก็สามารถดึงสารของกัญชาออกมาได้เช่นเดียวกัน... เพราะแท้จริงแล้วความร้อนกับสารในกัญชาเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กัน และเป็นกุญแจสำคัญที่ไขความลับของการดึงตัวยาของกัญชาออกมา ซึ่งมันจะมีรายละเอียดขั้นตอนเป็นเช่นไร ? จะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง ? จะยุ่งยากกว่าการสกัดวิธีการอื่นๆหรือไม่ ? ลองมารับชมกัน.....

บุคคลสำคัญ

Infographics