วันที่ 23 ก.พ.64 ที่ โรงแรมฟลอร่าฮิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.เลย นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทเลยและโครงการ 3 หมอเมืองเลย พร้อมด้วย ดร.ใยอนงค์ ทิมสุวรรรณ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 8 สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ร่วมเป็นเกียรติในงาน โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนายการโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 8 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ตลอดจนช่างภาพสื่อมวลชน ร่วมให้การต้อนรับ

Think about the days when you’re feeling blue. The world is grey and rainy; there is another terrible piece of news on TV, you feel anxious, sad, your whole body is aching… Plus, you have so much work to do. Even your pet looks worried. We all have those days. And each one of us has to come up with a solution on how to make themselves feel better. Some tend to eat their worries away. Others go to the doctor to buy a handful of medications. Still others choose natural products that are meant to take the pain away, such as CBD isolate gummies. If you’re new to the topic, you probably would like to know how to use CBD isolate. Upon examining the CBD market, we’ve come up with the answers to all the possible newbie’s questions. To discover the wonders of CBD products, follow us on a little cannabis journey.

Australia’s Neurotech International Limited (ASX: NTI) has reported final results of in-vitro studies indicate its DOLCE/NTI cannabis strains exhibit potent anti-inflammatory activity. Neurotech acquired an exclusive worldwide license to utilise proprietary cannabis strains from Dolce Cann Global, which it hopes could potentially be used to treat neurological disorders including autism, epilepsy and ADHD.

Many non-contagious ailments cause millions of deaths worldwide. Unfortunately, tobacco addiction stands among the top triggers of such diseases. Each year, over seven million people die of tobacco-related complications. In the US alone, more than 40 million adults have a nicotine addiction. Worse yet, tobacco addiction therapies don’t seem to be efficient, for the most part. Smoking cessation drugs don’t bring assured results in the long run. But there is a promising solution to this problem. CBD (cannabidiol) is an active ingredient derived from the hemp plant and widely used for medical purposes today. So can it cope with tobacco addiction? How to quit smoking cigarettes with the help of CBD oil? Read further to find all this out.

Australia is now officially allowing for medical cannabis to be purchased from a pharmacy without even getting a prescription. However, it won’t happen right away, as there are currently no approved products available, and some would have liked to see more from this law. According to the Therapeutic Goods Administration, who pushed this through, not only will there be a wait before cannabis is available, the only product that will legally be sold is CBD oil with trace amounts—specifically 1 percent—of CBD.

Medicinal cannabis could offer patients significant relief from intractable epilepsy, but cost and access barriers remain, a review has found. Cannabis-based medicinal products (CBMPs) can offer patients significant relief from intractable epilepsy, according to evidence from a small number of patients.

As time goes on, alternative plant medicine, such as cannabis, are slowly changing the way pain management is viewed and executed. Did you know that in 2019, chronic pain impacted one-third of the U.S. population? This number continues to rise, and so does the consumption of various substances to help manage and/or combat pain.

OMAHA, Neb. — There’s a renewed push to legalize medical and recreational marijuana in Nebraska, lawmakers say they plan to obtain 250,000 total signatures to get both medical initiatives on the ballot in 2022. Nebraska voters are already weighing the pros and cons to both proposals. “There's a negative propaganda about it and I think... people should look deeper into it,” said Nick Hancke. “There’s a positive aspect to it than what’s been said about it.”