บทความทั้งหมด

วันที่ 7 ก.ค. 2563 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ … ) พ.ศ. … หรือ ร่างกฎหมายปรับสถานะพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2563 และอยู่ระหว่างการส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่มีการแก้ไข ก่อนส่งให้รัฐสภาพิจารณาต่อไป แต่ขอเรียนย้ำให้พี่น้องประชาชนทราบว่าพืชกระท่อมยังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 การเสพ ครอบครอง จำหน่าย หรือผลิต โดยการนำไปต้มในรูปแบบน้ำ หรือแปรรูปในรูปแบบอื่น ๆ ยังเป็นการกระทำความผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

Regulators in the United Kingdom have rescheduled the cannabidiol drug Epidyolex as a Schedule 5 drug, moving the medicine approved to treat severe forms of epilepsy from the much more restrictive Schedule 2 classification. GW Pharmaceuticals, the manufacturer of the medication, announced on Tuesday that the move by the Home Office would take effect in all four constituent nations of the U.K. immediately, with Northern Ireland enacting separate legislation.

Dr. Lester Grinspoon, one of the most vocal champions of marijuana legalization in the United States who promoted his advocacy in both best-selling books and Congressional testimony, died on Thursday. He was 92. A native of Massachusetts, Grinspoon studied at Harvard Medical School, and later joined the faculty there as a professor. His interest in cannabis began in the 1960s, when he said its use in the U.S. “increased explosively.”

The Swiss government wants to empower doctors to prescribe cannabis for medical purposes without authorisation. On Wednesday, the Federal Council submitted a revised version of the narcotics law to parliament for deliberation. Cannabis, whether for recreational or medical purposes, has been banned in Switzerland since 1951. However, doctors may prescribe a medicine based on this substance if they get an exceptional green light from the Federal Office of Public Health.

The rise in cannabis and its various correlated products are bringing about attitudinal perceptions and changes. The new mindset is in how we think about traditional antibiotics, and how we create responsive treatments of gut health. There is increasing anecdotal evidence of the efficacy of cannabis in treating various gastrointestinal conditions.

Australia’s Export Control Amendment (Certificate of Narcotics Exports) Bill 2020 is to improve access to global markets for the nation’s medicinal cannabis and hemp industries. In 2018, Australia’s Federal Government decided to permit the export of medical cannabis products. But according to Freshleaf Analytics, the lack of phytosanitary certification hampered progress.

Luc Springinsfeld of leading investment bank Bryan, Garnier & Co explores the European medical cannabis market and the rise of medical cannabis investment in Europe. Since the beginning of 2019, there have been a dozen mergers and acquisitions or private placement deals with values above €5m involving companies focused on medical cannabis in Europe. In total, north of €100m of new money has been invested in medical cannabis-focused companies across Europe over the past 18 months. While this represents a sharp increase compared with the period before 2019, we are still far from the levels experienced in North America, where more than $3bn was invested in the medical cannabis market through more than 450 deals in 2019.

Martha Stewart, the 78-year-old entrepreneur who built a wildly successful media empire and lifestyle brand, turned her attention last year to cannabis. Stewart is now working with Canadian company Canopy Growth to develop a line of CBD products for pets.

การทุ่มโฆษณาที่ล้อมรอบการใช้ CBD ทั่วโลกนั้นมีสาเหตุมาจากความจริงที่ว่าสาร CBD นั้นมีศักยภาพมาก ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ทำงานที่ยอดเยี่ยมในการให้ความรู้แก่ผู้คนด้วยสิ่งที่ค้นพบใหม่ทุกครั้งที่พวกเขาตรวจพบ นอกจากนี้ CBD ไม่มีผลข้างเคียงเนื่องจากปราศจากสาร THC ซึ่งเป็นสารแคนนาบินอยด์ (cannabinoid) ที่ทำให้สมองมึนเมาและทำให้ผู้คนรู้สึกเคลิ้มสุข

ช่วงโควิด 19 กำลังแผลงฤทธิ์ ภาครัฐ ได้จัดทำร่างพ.ร.บ.กัญชาฉบับใหม่ เป็นรูปเป็นร่างออกมาแล้ว ยกเลิกข้อห้ามที่มิให้เอกชนผลิตกัญชาทางการแพทย์ ภายใน 5 ปี และยังอนุญาตให้ผู้ป่วยได้ปลูกกัญชา นำมารักษาตัวเองได้ เพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยไม่อาจเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ เพราะไม่มีผลิตภัณฑ์ยาขายในท้องตลาด และที่พอหาได้ก็มีราคาแพง

Fresh research is out that suggests oil extract derived from hemp may bolster your levels of the so-called “good cholesterol.”

In the last decade, we’ve learned a lot about how cannabis affects digestion. Thanks to the numerous studies that have been done over the years, we’ve gotten valuable insight on how this ultra-beneficial plant can be used to treat a range of diseases and conditions. Although a lot of anecdotal evidence and multiple studies exist on the topic, we’ve still only scratched the surface of unlocking its full potential.

A new study has found that medical marijuana reduces the use of prescription drugs in nursing homes. The study is titled Will medical cannabis treatment reduce pharmaceutical residues in the aquatic environment? A case study from an elderly nursing home, and was published in the journal Advances in Health and Behavior.

Cannabis has been pinned as a treatment option for many different disorders lately, many of them seeming completely unrelated. Everything from physical pain to mental disorders and even cancer are said to respond to cannabinoid treatments, but how exactly is that possible?

Father time is very cruel. As people age, their body deteriorates and all kinds of aches, pains, and conditions set in. It’s something no one can avoid. As someone starts to experience age-related health issues, their doctors typically ramp up prescriptions for pharmaceutical drugs.

Research adds to a growing body of evidence suggesting cannabis use during pregnancy could be harmful

เครือข่ายกัญชาฯ ยื่นเสนอร่างพ.ร.บ.พืชยาเสพติดให้คุณทางการแพทย์ พ.ศ…. ขณะที่ “ศุภชัย” ยัน ร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ เพื่อแก้ไขเกี่ยวกับพืชสมุนไพรคืบหน้าแล้ว รอรบ.ไฟเขียวส่งกลับสภาฯ เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 1 กรกฎาคม ที่รัฐสภา พ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ ตัวแทนเครือข่ายกัญชาเพื่อประชาชน พร้อมเครือข่ายฯ เดินทางมายื่นเอกสารเสนอร่างพ.ร.บ.พืชยาเสพติดให้คุณทางการแพทย์ พ.ศ. … ต่อนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง โดยพ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณ์ กล่าวว่า หลังจากก่อนหน้านี้เคยเดินทางมายื่นแล้ว แต่ติดปัญหาเรื่องรายชื่อ ซึ่งขณะนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้เห็นว่าปลายปี 2563 ทางองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) อาจยกเลิกกัญชาออกจากยาเสพติด ทางประเทศไทยควรต้องเตรียมกฎหมายเพื่อรองรับให้กัญชาเป็นพืชควบคุมเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อประชาชนจะได้ปลูกเป็นพืชสวนครัวใช้สำหรับป้องกันรักษาโรค และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจได้

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจกัญชาทางการแพทย์ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ด็อกเตอร์ นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดนโยบายกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)

การคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนถือเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานอัยการสูงสุดไม่ยิ่งหย่อนไปกว่างานด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา และการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้ครอบคลุมในทุกมิติ อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และเสมอภาค

วันที่ 28 มิถุนายน นายสันทัด เดชเกิด หมอพื้นบ้านที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เจ้าของสูตรยาบุญมรกตโอสถที่มีส่วนผสมของน้ำมันกัญชา แกนนำจิตอาสาเครือข่ายภาคประชาสังคม อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับตัวแทนฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส.) ภาค 7 ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ช้างแรก เพื่อเสนอแนวทางนำพืชกระท่อม แก้ปัญหายาเสพติดชนิดอื่นในพื้นที่นำร่อง ต.ช้างแรก หลังจากกำนันตำบลช้างแรก ทำหนังสือถึงเลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อกำหนดพื้นที่นำร่องปลูกและเสพพืชกระท่อม โดยไม่มีความผิดจากการใช้หลักธรรมนูญชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเองอย่างเป็นระบบ