บทความทั้งหมด

องค์กรที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เช่นสมาคมโรคมะเร็งอเมริกัน (the American Cancer Society) ได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับประโยชน์ของสาร CBD และกัญชาในระหว่างการรักษาโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนแปลงชีวิต จากความสับสนของการทำความเข้าใจในเส้นทางข้างหน้าถึงตารางที่วุ่นวายของเกณฑ์วิธีการรักษาและการนัดหมายที่ไม่มีที่สิ้นสุด หลายคนต้องพยายามต่อสู้เพื่อผ่านการบำบัดรักษาและหลังจากนั้น

ขนาดตลาดกัญชาทั่วโลกคาดว่าจะสูงถึง 23.7 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2025 ตามรายงานใหม่ของ Grand View Research, Inc. ซึ่งการขยายตัวอยู่ที่ 22.1% CAGR ตลอดระยะเวลาคาดการณ์ รายงานทางการตลาดล่าสุดได้แสดงให้เห็นว่าตลาดการสกัดกัญชาทางการแพทย์ถูกกำหนดให้มีมูลค่า 23.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (21.46 ~ €) ภายในปี 2025 เป็นผลตามมาจากการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี 2018 การประเมินตามขนาดของตลาดสารสกัดกัญชาทั่วโลกประมาณการอยู่ที่ 5.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯและคาดว่าจะแสดงตัววัดอัตราการเติบโต (CAGR) ที่ 22.1% ของการเติบโต

ประเทศที่ได้รับการจัดส่งกัญชาทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหภาพยุโรป เยอรมนีได้รับการนำเข้ากัญชาเพื่อใช้ในการรักษาโรคเป็นครั้งแรกจากโปรตุเกสและออสเตรเลียในสัปดาห์นี้ บริษัทเยอรมันสองแห่งได้รับมอบสินค้ากัญชาที่จัดส่งมาซึ่งจะใช้เพื่อการทดสอบก่อนจากนั้นจะจัดส่ง/ จัดจำหน่าย เพื่อสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของประเทศสำหรับกัญชาทางการแพทย์ที่ได้รับการอนุมัติให้ถูกกฎหมายเมื่อปี 2017

รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศปารากวัย จูลิโอ มาซโซลินิกล่าวว่าประเทศปารากวัยกำลังจะเริ่มตอบรับการสมัครเข้าร่วมการผลิตกัญชาภายในประเทศสำหรับงานวิจัยและการแพทย์ภายในเดือนหน้า กฎการสมัครเข้ามาเป็นผู้ผลิตกัญชาเพื่อการค้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกกฎหมายได้รับการอนุมัติจากทางกระทรวงฯ โดยใบอนุญาตสำหรับการปลูกและผลิตกัญชาจะมีทั้งหมด 5 ใบ ซึ่งทางสาธารณสุขจะรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารเปิดโครงการ “ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ 12,000 ต้น” ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นการปลูกในระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกของอาเซียน

กรมแพทย์แผนไทยฯ เชิญอ.เดชา ประชุมคอนเฟอเรนซ์ให้ข้อมูลใช้น้ำมันกัญชา 25 รพ.ทั่วประเทศ ส่วนตำรับ "ศุขไสยาศน์" ยาแผนไทยกัญชาปรุงผสม มีผู้ป่วยขอรับบริการ 580 ราย ผ่านเกณฑ์ 280 ราย จ่ายยาแล้ว 150 ราย พร้อมจ่อขอใบกัญชาจากม.แม่โจ้ เร็วๆนี้

ม.แม่โจ้เปิดตัวโครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์รุ่นแรก 12,000 ต้นถูกต้องตามกฏหมาย มีสาร CBD และ THC ระดับสมดุลกันเป็นสายพันธุ์ดีเด่นของกรมการแพทย์ เพื่อนำไปสกัดรักษาโรค “อนุทิน”ลั่นหากกัญชารักษาโรคไม่ได้ผลพร้อมยกเลิกนโยบายปลูกบ้าน 6 ต้น

วันที่ (17 ก.ย. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม อาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมการนำกัญชามาใช้ในการรักษาพยาบาล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบในเรื่องของการดำเนินงานเกี่ยวกับกัญชาตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แนวทางการพิจารณาการอนุญาตผลิต ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา และแนวทางการปฏิบัติในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อเก็บรักษาและควบคุมการใช้ ทั้งในส่วนของผู้ขอรับอนุญาตปลูก ผู้ขอรับอนุญาตผลิต นำเข้า และส่งออก รวมไปถึงในเรื่องของขั้นตอนการขอรับอนุญาตด้วย

วันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาเมืองสมุนไพร ชุมชนพรสวรรค์ ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ดร.องอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ประสมาพันธ์วิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย นายเศรษฐภัทร์ นิตยวิทธิวรากุล นายศรีทัศน์ มาตราช รองประธานสมาพันธ์วิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย นางธนภัทร พันธวาส ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนไทย นอกจากนั้นแล้วยังมี แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน และ ตัวแทนเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคอีสาน ร่วมประชุมหารือ “เตรียมการปลูกกัญชงเพื่อเศรษฐกิจไทย” โดยให้มีการร่วมมือหลายฝ่ายภาคส่วนให้เกษตรกรสามารถปลูกกัญชงก่อน ในขณะที่กำลังรอกฎหมายลูกและนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขให้ชัดเจนอีกครั้งในการ “ปลูกกัญชา”

ประเทศ “สหรัฐอเมริกา” กับประเทศ “แคนาดา” เปิดให้นำ “กัญชา” เป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์ต่างๆใช้ทั้งด้านการแพทย์และนันทนาการด้วย ซึ่งในความเป็นจริง ถึงแม้ว่าจะ...“เสรี” แต่ก็ยังต้องมีการจัดโซนนิ่ง เพื่อกำหนดพื้นที่ในการเสพเหมือนโรงฝิ่นของบ้านเราในสมัยก่อน “ประเทศไทย” เป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เปิดเสรีให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ ซึ่งในต่างประเทศมีองค์กรกลางในการกำกับดูแลการใช้กัญชาตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนด ดังนั้น...ผมจึงเห็นว่าประเทศไทยเราก็ควรจัดตั้งองค์กรกลางเพื่อกำกับดูแล ซึ่งในเรื่องนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้รับทราบแล้ว และจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ “มุมมองใหม่ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการใช้กัญชาและพืชกระท่อมทางการแพทย์” ผ่านกองบรรณาธิการวารสาร “จุลนิติ”

วามจริงกัญชาอยู่คู่กับสังคมไทยมานานมาก ถ้าใครชอบชมศิลปะตามกำแพงวัดก็จะเห็นอยู่บ่อยไปว่า จิตกรมักจะใส่ความทะเล้นของลิงหรือชาวบ้านว่ากำลังเมากัญชากันอยู่ หรือแม้แต่ในวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นอย่าง ระเด่นลันได ก็ปรากฏความตอนหนึ่งที่กล่าวถึงว่า ตัวเอกอย่างระเด่นก็สูบกัญชากับเขาด้วยเหมือนกัน

อภัยภูเบศรเผยข่าวดี !! เตรียมพลิกฟื้น 3 ตำรับโอสถพระนารายณ์ ยาแผนไทยเข้ากัญชา “ศุขไสยาศน์-ทำลายพระสุเมรุ-ทัพยาธิคุณ” ผลิตพร้อมใช้รักษาในคลินิคกัญชาต้นปีหน้า พร้อมแจกจ่ายให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

อนุทิน"เผยแพทย์ยังสั่งใช้กัญชาทางการแพทย์น้อยแค่80 ขวดจากที่อภ.ผลิตส่งมอบราว1 หมื่นขวด ฝากผอ.รพ.ทุกแห่งเพิ่มองค์ความรู้ให้แพทย์ขณะที่ยาหอมอสม.รัฐใช้กว่า1.2 หมื่นล้านบาทให้ค่าตอบแทนไม่เสียดายเหตุช่วยดูแลประชาชนแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่

โรคโครห์น (Crohn’s Disease) หรือโรคลำไส้อักเสบโครห์น เป็นโรคแพ้ภูมิต้านทานเนื้อเยื่อตนเอง (autoimmune disease) ที่ทำให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงและเกิดการอักเสบในทางเดินอาหาร โรคนี้จัดอยู่ในกลุ่มโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง (inflammatory bowel diseases หรือ IBD) อาการของโรคพบได้บ่อยในช่วงวัยหนุ่มสาวอายุระหว่าง 20 - 29 ปีและเป็นโรคที่รักษาไม่หาย . ภาวะแทรกซ้อนจากโรคโครห์น ได้แก่ ลำไส้อุดตัน (Intestinal Obstruction), รูแผล (Fistulas) แผลเปิดเป็นรูที่กระเพาะอาหารหรือลำไส้, ฝี (abscesses) ,แผล (ulcers), และภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition) เนื่องจากร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานที่ไม่เพียงพอ แพทย์มักออกใบสั่งยาเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรคโครห์น แต่พวกเขามักได้รับผลข้างเคียง เช่นอาการปวดเรื้อรังและการติดเชื้อทางเดินหายใจ กัญชาได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลในการรักษาภาวะโรคแพ้ภูมิตนเองอื่นๆ เช่นโรคลูปัส (lupus) หรือ โรค SLE และโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) แต่ทว่าว่ากัญชาจะเกิดประโยชน์ที่เหมือนกันต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคโครห์นหรือไม่?

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นเจ้าภาพ จัดโครงการอบรมการปลูกกัญชาทางการแพทย์แบบเกษตรอินทรีย์ สำหรับประชานและเกษตรกร ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2562 โดยจะมีพิธีเปิดการอบรมอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 กันยายน 2562 ที่ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาบางเดชะ (ภูมิภูเบศร) โดยวัตถุประสงค์ขชองการจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อทดสอบคู่มือสำหรับประชาชนและเกษตรกรในการปลูกกัญชาทางการแพทย์แบบเกษตรอินทรีย์ ให้แก่เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้และช่วยพัฒนาศักยภาพประชาชนและเกษตรกร

วันนี้ (16 กันยายน 2562) ที่อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน จ.บุรีรัมย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 เยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมสู่ “บุรีรัมย์โมเดล” ในการปลูกและผลิตน้ำมันกัญชาเพื่อนำไปใช้ทางการแพทย์ และโรงพยาบาลคูเมืองบุรีรัมย์ “Khumuang Hospital Medical Cannabis” และให้สัมภาษณ์ว่า นโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งรัดดำเนินการเป็นอันดับแรกๆ คือ การขับเคลื่อนการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยเขตสุขภาพที่ 9 (นครชัยบุรินทร์) ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ได้ดำเนินการตามนโยบาย โดยให้บุรีรัมย์เป็นจังหวัดหลักร่วมกับวิสาหกิจศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพ-ลาเพลิน เพื่อชุมชน โดยรับเมล็ดพันธุ์กัญชาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และเก็บผลผลิตที่ได้ส่งให้กับโรงพยาบาลคูเมืองนำไปผลิตเป็นยากัญชา ทั้งในรูปแบบยาแผนไทยและแผนปัจจุบันกระจายสู่โรงพยาบาลภายในเขตสุขภาพ “Khumuang Hospital Medical Cannabis” ซึ่งได้สร้างเป็นต้นแบบบุรีรัมย์โมเดล ปลูกและผลิตยากัญชาและส่งต่อความรู้ด้านการปลูกสู่วิสาหกิจชุมชนอื่นๆ ร่วมมือกับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 9

“อิลลินอยส์” ผ่านกฎหมายเปิดเสรีกัญชาเพื่อสันทนาการเป็นรัฐที่ 11 ของสหรัฐอเมริกา โดยเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นาย เจ.บี พริทซ์เคอร์ (J.B. Pritzker) ผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์ ได้ลงนามในกฎหมายดังกล่าว และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

รัฐบาลลุงตู่เปิดท่อจ่าย ใหม่ล่าสุด อัดฉีดเงินช่วยพี่ น้องชาวนาตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนเพิ่มอีกก้อนโต ดร.อุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลทุ่มงบอีก 25,000 ล้านบาท จ่ายอุดหนุนการปลูกข้าวนาปี สำหรับพี่น้องเกษตรกรไร่ละ500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ต่อราย ท่านผู้ใดยังไม่ได้เงินแจกฟรี โปรดอดใจรออีกแป๊บเดียว “แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าช่วงนี้รัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลกำลังแข่งขันกันสร้างผลงานให้พรรคตัวเองกันสุดลิ่มทิ่มประตู นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรฯ พรรคชาติไทยพัฒนา เตรียมขออนุมัติงบกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วนอีก 4,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 4 แสนราย ภายในเวลาเพียง 120 วัน