Focus Global

วันที่ 23 ก.พ.64 ที่ โรงแรมฟลอร่าฮิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.เลย นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทเลยและโครงการ 3 หมอเมืองเลย พร้อมด้วย ดร.ใยอนงค์ ทิมสุวรรรณ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 8 สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ร่วมเป็นเกียรติในงาน โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนายการโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 8 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ตลอดจนช่างภาพสื่อมวลชน ร่วมให้การต้อนรับ

Think about the days when you’re feeling blue. The world is grey and rainy; there is another terrible piece of news on TV, you feel anxious, sad, your whole body is aching… Plus, you have so much work to do. Even your pet looks worried. We all have those days. And each one of us has to come up with a solution on how to make themselves feel better. Some tend to eat their worries away. Others go to the doctor to buy a handful of medications. Still others choose natural products that are meant to take the pain away, such as CBD isolate gummies. If you’re new to the topic, you probably would like to know how to use CBD isolate. Upon examining the CBD market, we’ve come up with the answers to all the possible newbie’s questions. To discover the wonders of CBD products, follow us on a little cannabis journey.

Australia’s Neurotech International Limited (ASX: NTI) has reported final results of in-vitro studies indicate its DOLCE/NTI cannabis strains exhibit potent anti-inflammatory activity. Neurotech acquired an exclusive worldwide license to utilise proprietary cannabis strains from Dolce Cann Global, which it hopes could potentially be used to treat neurological disorders including autism, epilepsy and ADHD.

Many non-contagious ailments cause millions of deaths worldwide. Unfortunately, tobacco addiction stands among the top triggers of such diseases. Each year, over seven million people die of tobacco-related complications. In the US alone, more than 40 million adults have a nicotine addiction. Worse yet, tobacco addiction therapies don’t seem to be efficient, for the most part. Smoking cessation drugs don’t bring assured results in the long run. But there is a promising solution to this problem. CBD (cannabidiol) is an active ingredient derived from the hemp plant and widely used for medical purposes today. So can it cope with tobacco addiction? How to quit smoking cigarettes with the help of CBD oil? Read further to find all this out.

Australia is now officially allowing for medical cannabis to be purchased from a pharmacy without even getting a prescription. However, it won’t happen right away, as there are currently no approved products available, and some would have liked to see more from this law. According to the Therapeutic Goods Administration, who pushed this through, not only will there be a wait before cannabis is available, the only product that will legally be sold is CBD oil with trace amounts—specifically 1 percent—of CBD.

Medicinal cannabis could offer patients significant relief from intractable epilepsy, but cost and access barriers remain, a review has found. Cannabis-based medicinal products (CBMPs) can offer patients significant relief from intractable epilepsy, according to evidence from a small number of patients.

As time goes on, alternative plant medicine, such as cannabis, are slowly changing the way pain management is viewed and executed. Did you know that in 2019, chronic pain impacted one-third of the U.S. population? This number continues to rise, and so does the consumption of various substances to help manage and/or combat pain.

OMAHA, Neb. — There’s a renewed push to legalize medical and recreational marijuana in Nebraska, lawmakers say they plan to obtain 250,000 total signatures to get both medical initiatives on the ballot in 2022. Nebraska voters are already weighing the pros and cons to both proposals. “There's a negative propaganda about it and I think... people should look deeper into it,” said Nick Hancke. “There’s a positive aspect to it than what’s been said about it.”

An advisory board recommended Wednesday that New Mexico clear the way for licensed medical marijuana producers to grow more plants amid persistent concerns about the high costs of cannabis and the lack of variety for patients across the state. The board during an online meeting voted to recommend that the state health secretary consider increasing the current plant count. The vote came in response to a petition that sought to either eliminate the limit altogether or significantly increase the number of plants that can be grown by each producer.

SALT LAKE CITY — Legislators are again eyeing changes to Utah’s medical marijuana law, including enabling any doctor to recommend the medication to up to 15 patients. “The concept there is twofold. One on the patient’s side: It would allow the patient to stay closer to home, maybe with their own physician ... and the physician, if they don’t feel they have the expertise to do the dosing guidelines, they can work with the pharmacist and the cannabis pharmacy,” said Sen. Evan Vickers, R-Cedar City.

Medical cannabis was legalized in Colorado in 2000, but 20 years later, Camille Stewart, MD, isn't able to prescribe it to her patients. Nor is she able to dictate the dosage or frequency with which patients take the drug. That's because of the weird limbo in which medical cannabis exists. Although it is legal in many states, cannabis still is classified by the federal government as a Schedule I drug with no current acceptable medical use and a high potential for abuse. That puts it in the same category as heroin, LSD and MDMA (ecstasy).

The United Nations (UN) voted on Wednesday to have the medicinal properties of cannabis removed from Schedule IV of the Commission on Narcotic Drugs. The vote of most countries (53 Commission States) decided to withdraw cannabis and its resin from this list which did not recognize any of its medical properties. From now on, the countries agree will recognize its medical effects which could facilitate their research. The Asiatic countries remained against this decision, but most countries in America and those in the European Union totaled at least 27 votes.

“It’s a wonderful example of how closely intertwined humans are and have been with the biotic world around them.”

In a huge step forward for cannabis legalization and global drug reform, the UN Commission on Narcotic Drugs (CND) voted on Wednesday to pull cannabis from Schedule IV of the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs. Under the UN’s system, Schedule IV substances are considered the most dangerous and addictive drugs.

Actor, comedian, and well-known stoner Seth Rogen has said, “I smoke weed all day and every day and have for 20 years. For me, it's like glasses or shoes.” If the work of Seth Rogen — most famous for the films Knocked Up and Pineapple Express and TV show Freaks & Geeks — isn't ringing a bell, then you've probably heard the Dr. Dre song, “Smoke Weed Every Day.” You've definitely heard of cannabis entrepreneur and pot culture icon Snoop Dogg, who reportedly smokes a whopping 81 blunts per day. There's no question that there are plenty of celebrities and consumers who smoke weed every day. But it begs a separate question: is smoking weed every day a good idea? If so, what actually happens?

It wouldn't be unfair to say that 2020 has been one hell of a year, and the need to escape from reality — if even for a few hours — is more tempting than ever. Consuming cannabis can be good for what ails you in so many ways, from its medicinal compounds that could help calm inflammation and contribute to a better night's sleep, to its ability to bring a feeling of euphoria that could take your mind momentarily off of the world's troubles.

Would you smoke cannabis if it meant you might consume less alcohol, tobacco, or prescription drugs? A recent study examining a group of patients adds more convincing evidence to the idea that marijuana is an “exit” drug rather than a gateway drug.

MJBizCon 2020 featured a discussion about the worldwide ramifications of the U.N.’s historic vote on rescheduling cannabis. If you missed it, it’s still available to you on demand. (This story has been updated with the results of all the cannabis-related proposals.) The United Nations Commission on Narcotic Drugs (CND) on Wednesday accepted a World Health Organization (WHO) recommendation to remove cannabis and cannabis resin from Schedule IV of the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs.

State residents in Montana, Mississippi, and South Dakota voted for cannabis legalization. But it’s still a battle. Prohibitionist forces in three states have filed lawsuits to block cannabis legalization initiatives that were approved by voters in this month’s election. Legalization measures appeared on the general election ballots in five states this year, and all were approved by a majority of voters.

Researchers in Canada have conducted a study suggesting that novel Cannabis sativa extracts may decrease levels of the host cell receptor that severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) uses to gain viral entry to target tissues.