ต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทชั้นนำในภาคกัญชามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในปี 2018 ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลงทุนที่สำคัญจากบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ที่เดินทางเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์กัญชา โดยในตลาดสหรัฐอเมริกาสำหรับผลิตภัณฑ์กัญชาตามกฎหมายนั้นคาดว่าจะเติบโตจาก 8.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2017 เป็นประมาณ 11 พันล้านดอลลาร์ในปี 2018 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวถึง 23.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 นี่เป็นการเติบโตของพืชเศรษฐกิจกัญชาที่เร้าใจ และน่าดึงดูดมาก