ความสามารถของไมโทคอนเดรียกับเซลล์มะเร็ง

Last updated: 15 พ.ค. 2562  | 

 

วิธีการรักษาโรคมะเร็งวิธีการหนึ่งก็คือ ทำให้ไมโทรคอนเครียกลับมาทำงานตามหน้าที่เดิมได้ และทำให้เซลล์มะเร็งฆ่าตัวตายตามธรรมชาติเซลล์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบเล็กๆภายในอวัยวะจะมีกระบวนการซ่อมแซมตัวเองเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติขึ้น หากกระบวนการซ่อมแซมตามธรรมชาติล้มเหลว ก็ถึงเวลาที่เซลล์จะมีกลไกทำลายตัวเอง เพื่อหยุดความผิดปกติเหล่นั้น ไม่ให้มีผลกระทบต่ออวัยวะและส่วนอื่นๆของร่ากาย