ความรู้จากสารสกัดเข้มข้นจากกัญชา

Last updated: 15 พ.ค. 2562  | 

 

ข้อมูลจากต่างประเทศระบุว่าสารสกัดที่ได้จากต้นกัญชาคุณภาพดี 500 กรัม ซึ่งพอๆกับต้นกัญชาแห้งจำนวน 6 ต้น จะได้สารสกัดกัญชาเข้มข้นประมาณ 60 กรัม เพียงพอสำหรับการรักษาโรคมะเร็งทั่วไปให้หายได้ แต่ในคนไข้ที่รักษาโดยผ่านการผ่าตัด เคมีบำบัด และได้รับการฉายแสงมามากอาจจะต้องใช้สารสกัดจากกัญชามากขึ้น