ประโยชน์ของวิตามินซี ที่รักษามะเร็ง

 

วิตามินซีแบบรับประทาน ก็สามารถเอามาใช้รักษามะเร็งได้เช่นเดียวกันวิธีเป็นการเลือก สำหรับคนที่ไม่สามารถไปหาฉีดวิตามินซีเข้าเส้นเลือดได้เพราะอาจจะมีข้อจำกัดบางประการ