สาระน่ารู้กับสิ่งที่เรียกว่าแคนนาบินอยด์

Last updated: 15 พ.ค. 2562  | 

 

จากงานวิจัย โดยใช้สารแคนนาบินนอยดืกับสเต็มเซลล์ของมะเร็งเต้านมพบว่าทำให้การลุกลามของมะเร็งเต้านมในหลอดทดลองลดลง แต่ไม่มีผลทำให้สเต็มเซลล์ของมะเร็งเต้านมตายลง