กัญชาแต่ละชนิดเหมาะกับแต่ละโรค

Last updated: 15 พ.ค. 2562  | 

 

กัญชาแต่ละสายพันธุ์จะมีความจำเพาะมะเร็งแต่ละชนิดทำให้ความรู้เรื่องการใช้สารสกัดกัญชาในการรักษามะเร็งก้าวหน้าไปมากขึ้น ทำให้การใช้กัญชารักษาโรคต้องลงลึกไปในรายละเอียดว่า กัญชาสายพันธุ์ไหนเหมาะกับโรคอะไร