ตำรับยาที่ใช้กัญชาเป็นส่วนประกอบ

Last updated: 13 พ.ค. 2562  | 

 

ตำรายาจากกัญชา ฉบับนี้เป็นเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ”ร่างรายการตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ” เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ตำรับยาจากกัญชาประกอบด้วย
1. ตำรับยาที่มีประสิทธิผล มีความปลอดภัย วิธีการผลิตไม่ยุ่งยากซับซ้อน ตัวยาหาไม่ยากและมีสรรพคุณตำรับที่แก้ปัญหาสาธารณสุข 16 ตำรับ
2. ตำรับยาที่มีประสิทธิผล แต่วิธีการผลิตไม่ชัดเจนและมีตัวยาหายาก 11 ตำรับ
3. ตำรับยาที่เห็นควรให้มีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม 32 ตำรับ
4. ตำรับยาทีมีส่วนประกอบอยู่ในอนุสัญญา CITES และ WHO ประกาศและตัวยา ที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ใช้ 31 ตำรับ

ดาวน์โหลดตำรายาจากกัญชาที่นี่
https://drive.google.com/file/d/1PBusAciRlubGbtxem1xNgrFrYocn_IeN/view?fbclid=IwAR0lHBIEshRb17usGo388iI5hFpva3ooNvIazYxyKXGbllUIX9npOUnK3RE
 

 

ที่มา : น้ํามันกัญชาสกัด.com

 

 

ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ เพียงแค่กดเป็นเพื่อน LINE @CANNHEALTH