ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง

Last updated: 2 พ.ค. 2562  | 

 

ดร. แก้มหอม ณ ล้านช้าง (หมอแก้มหอม) Dr.Gamhom Nalanchang 

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2515 เป็นบุตรคนเดียว 
ของพล.ต.ต วิจิตร - แม่พะนาย เวชชศาสตร์
สถานที่เกิด ที่ โรงพยาบาล แมคคอมมิค เชียงใหม่ 


ประวัติการศึกษา

ประถม - มัธยม โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่


ปวช-ปวส - สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคลภาคพายัพ เชียงใหม่


ปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่


ปริญญาโท สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์การเมือง ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(เรียนไม่จบ ย้ายไปอยู่สหรัฐอเมริกา)


เมื่อเดินทางย้ายถิ่นฐานไปอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาปี 2006


จึงได้เริ่มต้นศึกษาใหม่ทางด้านหมอสมุนไพร สาขาเอก Holistic Cancer Coach 
จนได้จบการศึกษาปี 2011 USA


ปริญญาโท สาขา Master Herbalist (BCMH) Kingdom College of Natural Health,USA
Nutrient consultant (NC) Holistic health practitioner (HHP) Alternative medical practitioner(AMP). Aug 7,2015 Las Vegas ,USA

Specialist Natural Cancer Cures& Alternative Treatments.
MH,NC,HHP,NMD,PHD.
Kingdom College of Natural Health.
Doctor of Philosophy In Natural Medicine (PH.D.)
University of Natural Health,Indianapolis,IN USA
Doctor of Philosophy in Holistic Natural Health & Nutrition.
Doctor of Philosophy in Holistic Nutrition.
Doctor of Philosophy in Natural Health & Healing.
Doctor of philosophy in natural health science.
American Naturopathic Medical Certification Board.
International Practitioners Holistic Medicine,UK.
American Alternative Medical Association.,USA.

ผลงาน

จากเคสและผลวิจัยการรักษาคนไข้ฟอกไตจากโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
ท่านทศพร งามวงค์ษา ประเทศลาว ได้รับการรับรองปรับเป็น 
professional member#13415 American Naturopathic Medical Association.
2015 ศึกษาปริญญาเอก 5 สาขาวิชา 3 University&College.


1. Kingdom College of Natural Health , Gum.USA
Doctor of Philosophy In Natural Medicine (PH.D.)


2. University of Natural Health,Indianapolis,IN USA
Doctor of Philosophy in Holistic Natural Health & Nutrition.
Doctor of Philosophy in Holistic Nutrition.
Doctor of Philosophy in Natural Health & Healing.
จบการศึกษาเมื่อวันที่ July 7, 2016 รอรับใบปริญญาวันที่ July 20, 2016


3. University of Natural medicine, CA.USA
Doctor of philosophy in natural health science.
2016 ได้รับการรับรองจาก Natural Medical Board ใน อเมริกา ยุโรป 


1. American Naturopathic Medical Association 
2. American Naturopathic Medical Association Professional Member
3. American Holistic Health Association 
4 .American Holistic Health Association Professional 
5. International Practitioners of Holistic Medicine ,UK 
6. American Alternative Medical Association 
Expert in the health field Board of Examiners 


อาชีพปัจจุบัน และ ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและ เจ้าของสถานีดาวเทียม Good Idea TV
(Thai-Lao) ประเทศ สหรัฐอเมริกา แคนนาดา อาลาสก้า ฮาวาย เชียงใหม่
เจ้าของ สถานีทีวี ดาวเทียมทวีปอเมริกา และ ออนไลน์
ปี 2010 ( พ.ศ 2553- ปัจจุบัน)


1. ที่ปรึกษาพิเศษ ต่างประเทศ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
สภาผู้แทนราษฎร ในวาระปีดังนี้


ปี 2553 โดยท่าน วิรุฬ เตชะไพบูลย์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมธิการฯ
เป็นผู้แทนไทยในสหรัฐอเมริกา รับมอบโครงการสานสัมพันธ์ ไทย ลาว กัมพูชา กิจกรรมของวัด กิจกรรมสังคม ด้านศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม


ปี 2555 โดยท่าน สันต์ศักด์ จรูญ งามพิเชษฐ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมธิการฯ
รับมอบการดำเนินการต่อเนื่อง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ในต่างประเทศ
เจ้าของโครงการคลีนิคสงฆ์ รักษาสงฆ์อาพาต และถวายยาพระสงฆ์ฟรีในอเมริกาและแคนาดา
ตั้งแต่ปี2010จนถึงปัจจุบัน2016


2. รับมอบงานกระทรวงวัฒนธรรมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในอเมริกา แคนนาดา
โดยรับมอบโครงการและเอกสาร ซีดี วีดีโอ หนังสือ เอกสารเผยแพร่ไทย อังกฤษ
สร้างภาพพจน์ที่ดีให้ประเทศไทยในต่างแดน
จากท่าน วีระ โรจน์พจนรัตน์ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปี 2553


ปี 2559 ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิ 5 ธันวามหาราชกองอำนวยการ 12 สิงหา พระบรมราชินีนารถ ประเทศ สหรัฐอเมริกา แคนนาดา

ประธานกลุ่ม สมาพันธ์ Asian American Alliance TV USA,(Thai ,Lao, Cambodian,Hmong,Burma,Vietnamese)

เจ้าของผลิตภัณฑ์ สมุนไพร Made In USA ภายใต้ยี่ห้อ " Golden Herb Thailand" ผู้ส่งออกสมุนไพร

ไทย Made In Thailand ภายใต้ยี่ห้อ " หมอแก้มหอม"

เจ้าของกาแฟเพื่อสุขภาพ Made In USA ภายใต้ยี่ห้อ " Cleo Coffee"

เจ้าของแลปยาสมุนไพร "Go true Nature lab& Science Inc. CA.USA
เจ้าของ สถานธรรมบำบัด สวนสมุนไพร ปลอดสารพิษ " อโรคยา ศาลาบุญ " สารภี เชียงใหม่

เจ้าของคลินิกแพทย์แผนไทย "แก้มหอมคลีนิค" 
ได้รับรางวัล คลีนิคระดับดี ปี 2559 วันที่ 4 กรกฏาคม 2559
งานล้านนาเอ๊กซ์โปร จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของคลีนิค Dr.GamHom Holistic Wellness Center,Cerritos,CA USA

ประวัติการทำงานตัวแทนประเทศไทย


- ดูงาน AEC ที่ประเทศพม่า ร่วมคณะรัฐมนตรีช่วย กระทรวงพาณิชย์ 2555
- ตัวแทน ทูตวัฒนธรรมเชียงใหม่ รับ
ตัวแทนประธานธิบดี จอร์จบูธ ( ท่านเจฟบูธ ) นำเงินจำนวน 50 ล้านบาทไทย มอบช่วยเหลือโครงการช่วยเหลือความแห้งแล้งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2533


ผลงานรักษาคนไข้ดีเด่นในอเมริกา


1.ปี 2014 รักษาคนไข้ให้หยุดฟอกไต จากโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายหายเป็นคนแรกของลาว ไทย อเมริกา แคนนาดา ปัจจุบันเคสยังอย่ที่NFK ( National Kidney Foundation of USA)

2.รักษาโรคเกาต์ หายขาด 50,000คน ในอเมริกาและประเทศไทย

3.รักษามะเร็งตับระยะสุดท้าย ปอดระยะสุดท้าย มะเร็งลิ้นระยะสุดท้าย ฯลฯ

4. รางวัลดาวเมฆขลา สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ รักษาพระสงฆ์อาพาธไทยลาวฟรี ตั้งแต่ปี 2011 มาจนถึงปัจจุบัน ระยะ 6 ปี

ได้รับรางวัลแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรดีเด่น จากสมาคมแพทย์สมุนไพร ปี 2016 และ 2017

ประธานผู้ก่อตั้ง ชมรมเพื่อนโรคมะเร็งยากไร้ อนาถา ระยะสุดท้าย ค่าครู 1 บาท

ประธานผู้ก่อตั้ง ชมรมเพื่อนโรคเก๊าท์รักษาฟรี ผู้ป่วยยากไร้ สูงอายุ ค่าครู 1 บาท

 

 

 

 

ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ เพียงแค่กดเป็นเพื่อน LINE @CANNHEALTH