คุณดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์

Last updated: 2 พ.ค. 2562  | 

 

อาจารย์ ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์

 

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท คณะรัฐศาสนศาสตร์ (บริหารงานบุคคล) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)

ประกาศนียบัตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สถาบันพระปกเกล้า

ประกาศนียบัตร การเป็นนักวินิจฉัยสถานประกอบการ SME

ประกาศนียบัตร การเป็นที่ปรึกษาสถานประกอบการในโครงการ APEC IBIZ


ตำแหน่งปัจจุบัน


• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มนอว์ลิจ สแตรททิจิคเซ็นเตอร์ จำกัด


• ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต


• กรรมการบริหารสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประสบการณ์การทำงาน


• รองผู้จัดการฝ่ายธุรกิจตลาดทุน ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)


• รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานบุคคล (เป็นระยะเวลา 19 ปี)


• วิทยากรที่ปรึกษาด้าน HRM และ การบริการ ของ APEC IBIZ


• การเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) ของ ISMED


• เป็นตัวแทนกระทรวงอุตสาหกรรมเขียนแผนธุรกิจในโครงการ “ครัวไทยสู่ครัวโลก


• เป็นผู้เขียนคู่มือที่ปรึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Manual for SME Business Counselor) ในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้ในการอบรมโครงการวิทยากรที่ปรึกษาของ APEC IBIZ
ประสบการณ์งานให้คำปรึกษาและฝึกอบรม


• เป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการ Training Fund หลายบริษัท เช่น

- บริษัท แอดเดอรันส์ (ประเทศไทย) จำกัด

- บริษัท ยูเนียนชูส์ (ประเทศไทย) จำกัด

- บริษัท น้ำมันรำข้าวบริสุทธิ์ จำกัด

- บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จำกัด 

- บริษัท เอส เอ เอส จำกัด

- บริษัท ไทยยนต์ จำกัด และบริษัทในเครือรวม 5 บริษัท

- บริษัท นารายณ์ ซุปเปอร์แบค จำกัด

ฯลฯ

• เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการและการให้บริการมากกว่า 30 บริษัท เช่น


- บริษัท ฟุตบอลไทย สปอร์ตติ้งกู๊ด จำกัด

- บริษัท สปอร์ต คอมเพล็กซ์ จำกัด

- บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จำกัด

- บริษัท โฟร์ซี การ์เม้นท์ จำกัด

- บริษัท มาสเตอรี่ จำกัด

- บริษัท พิมเพ็ญ จำกัด

- บริษัท บีซีเอฟ จำกัด

- บริษัท เอสแอนด์ซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

- บริษัท ไฮเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

- บริษัท ทีฟีเอส การ์เด้นท์ จำกัด

- บริษัท ลอแยล คอนแทค จำกัด

- บริษัทบูรพาโอสถ จำกัด

- บริษัท อินติเม็กซ์ ประเทศไทย จำกัด

ฯลฯ


• เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการและการบริการให้กับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ Project 13 , MDICP , ITB และ OTOP

ความสามารถพิเศษ

 1. เป็นผู้บรรยาย
  • ภายในหน่วยงานต้นสังกัดมากกว่า 1,000 ชั่วโมง 
  • ภายนอกองค์กร เป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปีเช่น บริษัท ไทยเทเลโฟนแอนด์คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) , ศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย , กระทรวงอุตสาหกรรม , กระทรวงวิทยาศาสตร์ , กระทรวงสาธารณสุข, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบริษัท ดูราฟอร์ม จำกัด, กรุงเทพมหานคร , บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด 
  การปิโตรเลียมแห่งประเทศ , บริษัท แดปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท UBC จำกัด , ธนาคารแห่งประเทศไทย ,บริษัทเบอรรี่ยุคเกอร์ ประเทศไทย จำกัด,บริษัท TT and T จำกัด บริษัทเรเซอร์ กรุ๊ป, บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ,บริษัทเชลล์ แห่งประเทศไทย ฯลฯ
 2. เป็นอาจารย์พิเศษ
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 3. เป็นผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลทีมชาติไทย
  • อดีตผู้เล่นบาสเกตบอลทีมชาติไทย 9 ปี
  • เป็นผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลทีมชาติไทย 14 ปี จนถึงปัจจุบัน
 4. เกียรติคุณที่ได้รับ
  • วิทยากรดีเด่นของ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลดีเด่น ประจำปี 2538 จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
  • ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2547
 5. หัวข้อบรรยาย
  • พลังทีม.....พลังความสำเร็จ
  • LEADER AS COACH
  • TRAIN THE TREINER
  • KPI สร้างความสำเร็จของงาน
  • Competency for Perfermance
  • เป็นผู้นำต้องนำให้ได้งานและได้ใจ
  • HRM กลไกขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร
  • Knowledge Management and Learning Organization 

 

 


ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ เพียงแค่กดเป็นเพื่อน LINE @CANNHEALTH