โรคมะเร็งมีกี่ระยะ

Last updated: 15 พ.ค. 2562  | 

 

รู้จักมะเร็ง ระยะต่างๆ (Stage of Cancer)
การรู้จักและเข้าใจถึงอาการมะเร็ง ระยะต่างๆ ช่วยให้ผลในการรักษาที่ดีในทางการแพทย์ มะเร็ง ระยะต่างๆ จะมีอาการและขนาดแตกต่างกัน เพื่อเป็นตัวบ่งบอกการลุกลาม ความรุนแรง ของโรคมะเร็ง การที่แพทย์ทราบระยะของโรคแพทย์จะสามารถวางแผนการรักษาและพยากรณ์โรคได้ การแพร่กระจายของโรคไปที่อวัยวะอื่น ส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นมะเร็ง ระยะที่ 0 มะเร็ง ระยะที่ 1 มะเร็ง ระยะที่ 2 มะเร็ง ระยะที่ 3 และมะเร็ง ระยะที่ 4


มะเร็งมีกี่ระยะ?

มะเร็ง ระยะที่ 0 คือ มะเร็งระยะต้น ๆ (Carcinoma in situ) ที่อยู่บนชั้นของเซลล์ปกติยังไม่แทรกเข้าไปในเนื้อเยื่อปกติ ตรวจพบเซลล์ที่ผิดปกติบริเวณผิวนอกสุดของปากมดลูกโดยยังไม่ใช่เซลล์มะเร็ง แต่เซลล์ผิดปกตินี้อาจจะกลายเป็นเซลล์มะเร็ง ในเวลาถัดมาและอาจกระจายไปยังเนื้อเยื่อปกติบริเวณนั้นได้


มะเร็ง ระยะที่ 1 คือ ขนาดของมะเร็งที่ตรวจพบ ตั้งแต่ 3 – 5 เซนติเมตร สามารถเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ หรือตาเปล่า มะเร็ง ระยะนี้จะยังคงอยู่ในอวัยวะที่เกิดมะเร็งเท่านั้น


มะเร็ง ระยะที่ 2 คือ มะเร็งกระจายออกไปในบริเวณใกล้เคียงอวัยวะที่กำเนิดมะเร็ง มะเร็ง ระยะแพร่ไปยังอวัยวะหรือต่อมน้ำเหลืองใกล้ ๆ


มะเร็ง ระยะที่ 3 คือ มะเร็งกระจายออกไปยังต่อมน้ำเหลือง ที่ขนาดต่าง ๆ กันของก้อนจากเล็กไปใหญ่ จำนวนต่อมน้ำเหลืองและตำแหน่งต่อมน้ำเหลืองที่แพร่ไป มะเร็ง ระยะแพร่ไปยังอวัยวะหรือต่อมน้ำเหลืองไกล ๆ


มะเร็ง ระยะที่ 4 คือ หรือ ระยะแพร่กระจาย เซลล์มะเร็งกระจายออกไปยังอวัยวะอื่น เช่น ช่อง
ท้อง ตับ ลำไส้ หรือปอด เป็นต้น เซลล์มะเร็งแบ่งตัว เติบโต นอกเหนือการควบคุมจากร่างกาย สามารถเติบโตลุกลามเข้าไปในอวัยวะใกล้เคียง โดยเข้ากระแสเลือด ต่อมน้ำเหลืองได้ซึ่งเรียกว่าการลุกลามแพร่กระจาย (Metastasis)

 

ที่มา : น้ํามันกัญชาสกัด.com

 


ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ เพียงแค่กดเป็นเพื่อน LINE @CANNHEALTH