นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร

Last updated: 2 พ.ค. 2562  | 

 

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรรมการในคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รองประธานกรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ

เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์และอุบัติเหตุ นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเข้ารับตำแหน่งในปีแรกที่มหาวิทยาลัยมหิดลออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (9 ธันวาคม 2550 - 8 ธันวาคม 2554) มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการนำมหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งสู่การติดอันดับ 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยโลก เป็นคณบดีคนที่ 15 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต่อเนื่อง 2 สมัย (พ.ศ. 2543 - 2550) ได้ถวายงานเป็นแพทย์อาสาตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 26 ปี นอกจากนี้ ศ.นพ.ปิยะสกล ยังได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน

ศ.นพ.ปิยะสกล เป็นบุตรของหลวงสกลสัตยาทร และนางประหยัด สกลสัตยาทร สมรสกับ พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด มหาชน มีบุตรธิดาจำนวน 3 คน คือ นายสืบสกล นางสาวสรัลธร และ พญ.ณัฎฐา สกลสัตยาทร

 

การศึกษา

 • จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จากโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อปี พ.ศ. 2514


 • ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ จากแพทยสภา เมื่อปี พ.ศ. 2518


 • ผ่านการอบรม Fellowship Training สาขา Critical Care Medicine จากมหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์ เมื่อปี พ.ศ. 2528 และสาขา Injury Epidemiology เมื่อปี พ.ศ. 2531 จาก Centers for Disease Control, เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา

 • สำเร็จหลักสูตร วปอ. จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เมื่อปี พ.ศ. 2538ประวัติการทำงานตำแหน่งวิชาการ

 • เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518


 • ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน


ตำแหน่งบริหาร

 • 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556- 4 กุมภาพันธ์ 2559 - นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


 • 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555- 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร


 • พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน - นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา


ตำแหน่งบริหารในสมาคมและองค์กรต่างๆ

 • พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการมูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช

 • พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการบริหารศิริราชมูลนิธิ คนที่ 2ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • พ.ศ. 2532 - เลขาธิการสมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย


 • พ.ศ. 2532-2534 - รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • พ.ศ. 2534-2538 - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยมหิดล


 • พ.ศ. 2534-2538 - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล


 • พ.ศ. 2534-2540 - อนุกรรมการสอบเพื่อวุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป ของแพทยสภา


 • พ.ศ. 2539-2541 - รองคณบดีฝ่ายตรวจสอบคุณภาพงานและทรัพย์สิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


 • พ.ศ. 2539-2541 - อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช


 • พ.ศ. 2541 - เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล


 • พ.ศ. 2543-2554 - รองประธานมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์


 • พ.ศ. 2543-2550 - คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


 • พ.ศ. 2548-2549 - คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม


 • พ.ศ. 2548-2549 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบองค์การเภสัชกรรม


 • พ.ศ. 2550-2554 - อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล


 • พ.ศ. 2558- ปัจจุบัน - ได้รับการแต่งตั้งเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข


 • พ.ศ. 2561- ปัจจุบัน - ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

 

รางวัลที่ได้รับ

 

 • พ.ศ. 2556 - รางวัล อิก โนเบล (Ig Nobel) สาขาสาธารณสุข หัวข้อ การรายงานเทคนิคที่ใช้ในการผ่าตัดต่อคืนองคชาติที่ถูกเฉือนขาดในประเทศสยาม และระบุประสบการณ์การรักษาไว้ในรายงานว่าเทคนิคเหล่านั้นใช้ไม่ได้ในกรณีที่องคชาติโดนเป็ดกินไปแล้วบางส่วน 

 

 

ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ เพียงแค่กดเป็นเพื่อน LINE @CANNHEALTH