คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล

Last updated: 2 พ.ค. 2562  | 

ชื่อ - นามสกุล นางสาวกรรณิการ์  กิจติเวชกุล ชื่อเล่น กา

ตำแหน่ง
 
นักวิจัยอิสระ และ ดำเนินรายการ เช้าทันโลก เอฟเอ็ม 96.5

การศึกษา
 
มหาบัณฑิต สาขาการเปลี่ยน ผ่านทางสังคมในเอเชียแปซิฟิก University of Wollongong, Australia
 
การทำงาน / ผลงาน 

  1. เป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เช่น รณรงค์การเข้าถึงการรักษาองค์การหมอไร้หรมแดนเบลเยี่ยม (ประเทศไทย) ,คณะทำงานร่างรายงานทางเลือกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)  มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ เป็นต้น
  2. ผลักดันให้กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้มาตรการบังคับใช้สิทธิ CL กับยาที่ติดสิทธิบัตร (เอดส์ มะเร็ง หัวใจ)
  3. นักวิจัยอิสระ และ ดำเนินรายการ เช้าทันโลก เอฟเอ็ม 96.5

 

 

ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ เพียงแค่กดเป็นเพื่อน LINE @CANNHEALTH