กัญชาทางการแพทย์ช่วยอาการเจ็บป่วยในผู้สูงอายุ? Could medical marijuana help older people with their ailments?

Last updated: 7 ส.ค. 2562  | 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 - 17:30 น.

จากการศึกษาวิจัยเบื้องต้น ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019  ซึ่งนำเสนอที่การประชุมประจำปีครั้งที่ 71 ของสถาบันประสาทวิทยาอเมริกัน (American Academy of Neurology) ในฟิลาเดลเฟีย ระหว่างวันที่ 4 ถึง  10 พฤษภาคม 2019 ระบุว่าการใช้กัญชาเป็นยาเพื่อรักษาทางการแพทย์จะสามารถช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วย
ในผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เช่น อาการเจ็บปวด อาการนอนไม่หลับ หรือความวิตกกังวลเนื่องมาจากภาวะเรื้อรังของโรค ซึ่งรวมไปถึง โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS) โรคพาร์กินสัน, โรคเส้นประสาทส่วนปลาย ความเสื่อมของเส้นประสาทไขสันหลัง โรคปลอกประสาทเสื่อม (MS)   


 

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคพบว่า 80% ของผู้สูงอายุมีภาวะสุขภาพเรื้อรังอย่างน้อยหนึ่งราย ผู้เขียนงานศึกษาวิจัย Laszlo Mechtler  ผู้อำนวยการจากสถาบัน Dent Neurologic ในนิวยอร์กและผู้วิจัยของ American Academy of Neurology กล่าวว่า การทำให้กัญชาถูกกฎหมายในหลายๆ รัฐ กลายเป็นทางเลือกในการรักษาที่ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในผู้คนที่มีโรคเรื้อรังและความผิดปกติ แต่ยังมีการวิจัยที่จำกัดโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ

 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือคนสูงอายุเฉลี่ย 81 ปี จำนวน 204 คน ที่ลงทะเบียนในโปรแกรมการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์ในนิวยอร์ก โดยผู้เข้าร่วมโปรแกรมรักษาจะได้รับสาร THC และ CBD ซึ่งเป็นสารประกอบหลักในการบำบัดรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์เฉลี่ยเป็นระยะเวลา 4 เดือน พร้อมกับมีการตรวจร่างกายเป็นประจำ

 สำหรับกัญชาที่ใช้เป็นยาทางการแพทย์จะใช้ทางปากในรูปของสารสกัดของเหลว (น้ำมันกัญชา), แคปซูล หรือ
ในรูปของบุหรี่ไฟฟ้า (สูดไอระเหย) ในตอนแรกพบว่า 34% ของผู้เข้าร่วมโปรแกรมรักษามีผลข้างเคียงจากการใช้กัญชาทางการแพทย์ แต่หลังจากปรับขนาดยา (dosage) ลง มีเพียง 21% ที่รายงานผลข้างเคียง ซึ่งอาการง่วงนอนเป็นผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดคือ 13%  ปัญหาในการทรงตัว 7% และความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร 7% และมีผู้หยุดใช้ยาเนื่องมาจากผลข้างเคียง 3%   ทั้งนี้กลุ่มนักวิจัยกล่าวว่าอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งของ THC ต่อ CBD เป็นอัตราส่วนที่พบบ่อยที่สุดในกลุ่มคนที่รายงานว่าไม่มีผลข้างเคียง


 

นอกจากนี้กลุ่มนักวิจัยค้นพบว่าผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโปรแกรมรักษามี 69% รู้สึกบรรเทาในอาการ โดยอาการทั่วไปที่พบบ่อยๆ ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น ความเจ็บปวด 49% อาการนอนไม่หลับ 18% โรคเส้นประสาทเสื่อม 15% และอาการวิตกกังวลดีขึ้น 10% และการใช้ยาแก้ปวดกลุ่ม Opioid ลดลง 32%

 

Laszlo Mechtler กล่าวว่า การค้นพบของเราแสดงให้เห็นว่ากัญชาที่ใช้ทางการแพทย์เป็นที่ยอมรับในคนอายุ 75 ปีขึ้นไป และทำให้อาการเจ็บปวดเรื้อรังและความวิตกกังวลดีขึ้น และ การวิจัยในอนาคตควรมุ่งเน้นไปที่อาการเช่น ภาวะง่วงซึม ปัญหาการทรงตัวรวมไปถึงความมีประสิทธิภาพของยาที่ใช้ และขนาดของยาที่เหมาะสมที่สุด

 
ข้อมูลจาก

Source: ScienceDaily. ScienceDaily, 28 February 2019
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/02/190228164023.htm                                 ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ เพียงแค่กดเป็นเพื่อน LINE @CANNHEALTH