สมาคมวิจัยฯ จัดเสวนาวิชาการ ยกระดับกัญชาจากยาเสพติดไปเป็นยารักษาโรค

Last updated: 22 พ.ค. 2562  | 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 - 11:54 น.

 

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยจัดเสวนาวิชการ หัวข้อ “มาทอล์กกันสนั่นเมือง 2” เจาะลึก Supply Chain กัญชาไทย ปลูก สกัดและรักษา ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการเสวนา อีกทั้งยังมีวิทยากรผู้รู้จริงเชิงลึกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาให้ความรู้ในการเสวนาครั้งนี้ ประกอบไปด้วย อ.สมชาย แสวงการ, นพ.สมยศ กิตติมั่นคง, ผศ. ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, นายบัณฑูร นิยมาภา (ลุงตู้),  Mr. Ryan Doran,  ภก.สมนึก สุชัยธนาวนิช,  Dr.Aimon Kopera,  Dr.Gene Fein, น.อ.พิเศษหญิง จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร, ดร.ภก. ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ


สำหรับวัตถุประสงค์ในการเสวนาครั้งนี้ เพื่อศึกษาเจาะลึก Supply Chain กัญชาไทย ปลูก สกัดและรักษา สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อพัฒนายกระดับกัญชาจากยาเสพติดไปเป็นยารักษาโรค สามารถใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยและการกับดูแล รวมถึงหาแนวร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ทันต่อการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ต่อไป  


โดยสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นว่ากัญชาเป็นสมุนไพรที่สามารถทำรายได้ให้กับเกษตรกรหรือผู้ประกอบการให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังได้ประโยชน์จากกัญชาอย่างเต็มที่  จึงได้มีการจัดเสวนาครั้งนี้ขึ้น รวมถึงให้ผู้เข้าร่วมเสวนาเข้าใจในมาตรการของรัฐที่จะมีผลบังคับใช้เรื่องการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร จากสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย


                                       ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ เพียงแค่กดเป็นเพื่อน LINE @CANNHEALTH