ประโยชน์จากผักปลอดสารพิษ 

Last updated: 22 พ.ค. 2562  | 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 - 15:00 น.
 ผักปลอดสารพิษเป็พืชผลที่ได้จากการเพาะปลูก โดยจะไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา หรือสารเคมีอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค แม้ว่าสารเหล่านั้นอาจช่วยกระตุ้นผลิตผลให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้นก็ตาม


ประโยชน์ของผักปลอดสารพิษ มีอะไรบ้าง?

1.ทำให้ได้พืชผักที่มีคุณภาพ ไม่มีสารพิษตกค้าง เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

2.ช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกผักมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น เนื่องจากไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช ทำให้เกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษเหล่านี้ด้วย

3.ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

4.ลดปริมาณสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ที่ปนเปื้อนในอากาศและน้ำ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดมลพิษของสิ่งแวดล้อมได้ทางหนึ่ง


ทั้งนี้ผักปลอดสารพิษ ให้ประโยชน์ตั้งแต่ผู้ปลูกเองไปจนถึงผู้บริโภค ช่วยให้สุขภาพดี ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นอีกทางเลือกที่ดีสำหรับคนชอบทานผักและต้องการความปลอดภัย

อย่างไรก็ตามก่อนนำมาบริโภคก็นำผักมาล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธีเสียก่อน นอกจากนี้ผู้บริโภคควรจะเลือกทานผักให้เหมาะสมกับฤดูกาลก็จะช่วยเรื่องสารตกค้างได้ หรือ ใครจะปลูกผักไว้ทานเองที่บ้านง่ายๆ โดยใช้จุลินทรีย์ ดีๆ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ก็ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า ผักสด สะอาด ไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแน่นอน

ที่มา www.thaihealth.or.th/Content/42189-4%20ประโยชน์%20“ผักปลอดสารพิษ”%20.html


                         ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ เพียงแค่กดเป็นเพื่อน LINE @CANNHEALTH