รัฐบาลเบลเยียมสนับสนุน ผลิต “กัญชาสมุนไพร” ในประเทศ

Last updated: 27 พ.ค. 2562  | 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 - 10:00 น.

 

เบลเยียมวางแผนที่จะเพิ่มการผลิตกัญชาสมุนไพร และมีแววว่าจะมีงบการเงินสนับสนุนมากขึ้นเพื่อการศึกษาวิจัย รวมถึงการเพาะปลูกกัญชาในประเทศ โดยรัฐบาลเบลเยียมได้ประกาศแผนงานที่จะเปิดตัว "Belgian Cannabis bureau" หรือสำนักงานกัญชาแห่งเบลเยียมขึ้นมา เพื่อดูแลการผลิตพืชกัญชาพร้อมกับใช้ประโยชน์ในทางยา (Medicinal cannabis) ภายในประเทศ

 

กัญชากำลังมาแรง..ในเศรษฐกิจเบลเยียม (The cannabis boom in Belgium)

ร้านค้าผลิตภัณฑ์ CBD ย่านศูนย์กลางธุรกิจผุดขึ้นทั่วเมืองหลวง และแอปพลิเคชันมือถือ Cannabis Social Club Brussels อนุญาตให้ผู้ใช้สั่งซื้อสินค้า เช่น ดอกไม้และน้ำมัน CBD ผ่านช่องทางนี้ ซึ่งจะจัดส่งไปทั่วเมืองให้แก่สมาชิกโดยบริการจัดส่งสินค้า (courier) หรือส่งทางมอเตอร์ไซค์

กลุ่มผู้ปลูกในสหภาพยุโรปยังได้รับอนุญาตให้ปลูกต้นกัญชงหรือเฮมพ์ (hemp) ในเชิงอุตสาหกรรมภายใต้ข้อกำหนดต้องมีปริมาณสาร THC น้อยกว่า 0.2% แต่บริษัทผู้ลงทุนได้ฉวยโอกาสในสถานการณ์ที่คลุมเครือระหว่างข้อบังคับของสหภาพยุโรปหรือกฎหมายระดับชาติของเบลเยียมไม่ได้ระบุว่าผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ได้มาจากการผลิต CBD จะต้องอยู่ใต้ข้อบังคับเดียวกันกับ CBD ทั้งนี้คนขายจึงถือโอกาสหลีกเลี่ยงข้อบังคับ โดยอ้างว่าสินค้าของตนมีผลดีต่อสุขภาพและ CBD ไม่ได้อยู่ใต้การควบคุมของกฎหมายยาของรัฐบาล

หน่วยงานของรัฐบาลกลางด้านความปลอดภัยของห่วงโซ่อาหาร ซึ่งรับผิดชอบในเรื่องอาหารที่ขายในเบลเยียมไม่มีการควบคุมน้ำมัน CBD โดยสามารถเพิ่มลงในอาหารและเครื่องดื่ม หากมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าไม่ใช่เพื่อการบริโภค ยิ่งกว่านั้นกลุ่มนักธุรกิจเบลเยียมเกิดขึ้นใหม่อย่าง start up จำนวนหนึ่งได้ประกาศว่าพวกเขาจะทำธุรกิจกัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis) ให้เติบโตได้ผลผลิตมากถึงห้าตันต่อปี

 
การเพิ่มการผลิตกัญชาสมุนไพร

เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2018 ที่ผ่านมา ข้อเสนอทางกฎหมายของเบลเยียมได้ถูกประกาศว่าหากได้นำมาใช้ จะช่วยรัฐบาลกลางในส่วนของการลงทุนด้านการศึกษาวิจัยในการใช้งาน และผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากสมุนไพรกัญชารวมถึงน้ำมันกัญชา ซึ่งข้อเสนอทางกฎหมายอย่างเป็นทางการนั้นจะขอให้รัฐบาลกลางตอบรับและรับรองว่ากัญชาสมุนไพรและน้ำมันกัญชา เป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ภายใต้กฎหมายบังคับใช้แห่งเบลเยียม อีกทั้งยังมีการขยายรายการครอบคลุมไปถึงโรคประจำตัว (medical conditions) ที่บุคคลซึ่งเป็นผู้ป่วยได้รับอนุญาตให้ได้รับการกำหนดใช้น้ำมันกัญชา

 
เบลเยียมยอมรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต (Dynamic Change) (ที่เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)

สำนักงานกัญชาแห่งเบลเยียมหรือ Belgian Cannabis bureau จะปฏิบัติงานเหมือนเป็นผู้คุ้มครอง ดูแล อุปถัมภ์ ค้ำจุน ในสำนักงานการแพทย์และผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งเบลเยียม โดยจะให้อนุญาตอย่างเป็นทางการแก่กลุ่มบริษัทเอกชนในการผลิตกัญชา และจะรับผิดชอบในเรื่องของการนำเข้า-ส่งออกพืชกัญชาสมุนไพร

รัฐบาลจะออกมาตรการประมูลราคาเพื่อปลูกกัญชาจำนวนหนึ่ง ซึ่งสำนักงานกัญชาฯ จะซื้อกัญชาจากบริษัทเหล่านั้นโดยตรงเพื่อกระจายกัญชาออกไป เเละมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย

จะเห็นได้ว่ากัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis) มีโอกาสขยายตัวได้ดีในเบลเยียมเนื่องมาจากการส่งเสริมของรัฐบาลที่มีการกำกับดูแล ซึ่งก่อให้เกิดผลดี อีกทั้งให้ความใส่ใจในการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้ผลที่ดี มีเหตุผลและเชื่อถือได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่ใช้กัญชาทางการแพทย์บำบัดรักษา

 

ที่มา Source: HealthEuropa
https://joo.gl/duBtf5

  
                                         ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ เพียงแค่กดเป็นเพื่อน LINE @CANNHEALTH