'กรีนโนเวชัน' ดึงกูรูเปิดเวทีถกประเด็น ‘กัญชา’ ในงานประชุมวิชาการด้านกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Last updated: 31 พ.ค. 2562  | 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 - 16:00 น.


สถาบันกรีนโนเวชัน (Greenovation Institute) เตรียมจัดงานประชุมวิชาการด้านกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (Greenovation  Cannabis Conference) โดยงานนี้ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากทุกสาขา ตั้งแต่ผู้ขับเคลื่อนนโยบายจากภาครัฐ ผู้ลงทุนทำธุรกิจภาคเอกชน ไปจนถึงนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ เพื่อการสร้างอุตสาหกรรมกัญชาให้พัฒนาประเทศได้ต่อไป


ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียน ที่ปลดล็อกกฎหมายด้าน "กัญชาทางการแพทย์" ให้สามารถผลิต ครอบครอง จำหน่าย นำเข้า และส่งออกได้ ถึงแม้ในระยะแรกจะเน้นที่การศึกษาวิจัย แต่ในระยะยาวก็มีทิศทางนโยบายที่จะผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจ จึงทำให้เรื่อง “กัญชา” กลายเป็นกระแสสังคมที่อยู่ในความสนใจ ทั้งในเชิงการแพทย์ การเมือง ไปจนถึงการลงทุนและโอกาสธุรกิจในอนาคต

งานประชุมวิชาการด้านกัญชาครั้งนี้ นอกจากเป็นงานประชุมวิชาการด้านกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ยังรวบรวมผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ตัวแทนจากหน่วยงานหลายองค์กรที่จะมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้จากทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากองค์การอนามัยโลก (WHO), ผู้แทนฝ่ายพาณิชย์
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย, ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย และตัวแทนจากพรรคการเมืองความน่าสนใจของงานประชุมครั้งนี้ คือการร่วมเปิดมุมมองเรื่องกัญชาที่ครบเครื่อง ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่การขับเคลื่อนนโยบายจากภาครัฐ แง่มุมของกฎหมาย การพัฒนาและวิจัยเพื่อใช้ทางการแพทย์ ทิศทางหรือแนวโน้มการลงทุน และในข้อหัวข้อเสวนาต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย เช่น  

กัญชาในเวทีโลก: มุมมองของผู้ทำนโยบายต่ออุตสาหกรรมกัญชาโลก โดยตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

กฎหมายไทยกับกัญชา: สถานะทางกฎหมายของกัญชา และแนวทางการขออนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก และ ครอบครองกัญชาในประเทศไทย  โดย อัยการชัยวัฒน์ ม่วงแก้ว อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ทนายความตฤณ แก่นหิรัญ กรรมการบริหารกลุ่มสำนักงานกฎหมายอเบอร์
ดร. ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 


กัญชารักษาโรค: แนวทางการวิจัยพัฒนาและการทดลองใช้กัญชาในการรักษาโรค  


ปลูก (อุตสาหกรรม) กัญชาให้งอกเงย: แนวทางการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมด้านกัญชาทางการแพทย์ ในประเทศไทย  โดยตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม คุณพลเดช อนันชัย ผู้อำนวยการสถาบันกรีนโนเวชัน คุณปัณณ์ จารุทรรศนกุล
ผู้จัดการกองทุน 500 TukTuks


พันธุ์ไทยไม่แพ้พันธุ์ใดในโลก: พฤกษศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และคุณสมบัติทางการแพทย์ของกัญชาสายพันธุ์ต่างประเทศ และสายพันธุ์ไทย โดยตัวแทนจากศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กัญชาศึกษา: ทิศทางงานวิจัยและการจัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย  โดย รศ.ดร. ธานี ศรีวงศ์ชัย รองคณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศ.ดร. นันทกร บุญเกิด อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี


กัญชาพัฒนาประเทศ: จุดยืนของนักการเมืองต่ออุตสาหกรรมกัญชา  โดย  ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา ที่ปรึกษาพรรคภูมิใจไทย ดร. ปริญญ์ พานิชภักดิ์
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย และตัวแทนจากพรรคอนาคตใหม่


 
งานประชุมวิชาการด้านกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่ 9.00-17.30 น. ที่ KX - Knowledge Exchange Center ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทาง www.eventpop.me/e/5909-greenovation-cannabis-conferenceเรียบเรียง: สุวิทย์  ตราสุวรรณ์ 


                                                                  ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ เพียงแค่กดเป็นเพื่อน LINE @CANNHEALTH