วันนี้ได้ข้อสรุป "น้ำมันกัญชา" อ.เดชา เข้าตำรับยาหมอพื้นบ้านหรือไม่

Last updated: 12 มิ.ย. 2562  | 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 - 16:20 น.กรมแพทย์แผนไทยฯ คาดได้วันนี้ข้อสรุปเคาะ "น้ำมันกัญชา" อ.เดชา เป็นตำรับยาหมอพื้นบ้านหรือไม่ ยันไม่มีอำนาจแก้ให้ใช้ได้ทั่วไป มั่นใจ ก.ค. รพ.พระอาจารย์ฝั้นฯ ผลิตตำรับยากัญชาได้ เล็งเลือกตำรับยาที่ใช้บ่อย ได้ผลดี วิจัยทางคลินิกเพิ่มเติม ก่อนชงเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ เล็งจัดอบรมหมอพื้นบ้านเพิ่ม


วันนี้ (12 มิ.ย.) นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงการพิจารณา "น้ำมันกัญชา" สูตรของนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี เป็นตำรับยาหมอพื้นบ้านที่มีกัญชาปรุงผสมว่า วันที่ 12 มิ.ย.มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำรับยาหมอพื้นบ้านที่มีกัญชาปรุงผสม ซึ่งมีการพิจารณาน้ำมันกัญชาของนายเดชาด้วย คาดว่าจะมีคำตอบภายในวันดังกล่าว แต่ไม่อยากให้มีการไปกดดันกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณา โดยหากทราบผลก็จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม แม้จะผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว ยังต้องเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นประธานพิจารณาอีก และต้องเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ด้วย จึงจะสามารถใช้ตำรับยาหมอพื้นบ้านเฉพาะรายที่มีกัญชาปรุงผสมได้ อีกทั้งต้องมีการรายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้ด้วย


กรณีนายเดชา ยืนยันว่าจะไม่มีการปรับสูตรน้ำมันกัญชา เเละการใช้น้ำมันมะพร้าวก็ถือว่าไม่ได้ใช้กัญชาเพียงตัวเดียว


นพ.ปราโมทย์ กล่าวว่า การจะปรับปรุงสูตรหรือไม่ ขึ้นกับการพิจารณาของกรรมการฯ แต่ที่จะพิจารณาโดยหลัก คือ เรื่องของความปลอดภัยและเป็นไปตามภูมิปัญญาดั้งเดิมหรือไม่ อย่างเรื่องที่ว่าใช้กัญชาตัวเดียวแล้วกังวลเรื่องของฤทธิ์รุนแรงนั้น หากใช้อย่างถูกวิธีถูกปริมาณ แม้จะใช้กัญชาเพียงตัวเดียวแต่ก็มีความปลอดภัยได้ ทุกอย่างอยู่ที่คณะกรรมการจะพิจารณา


นพ.ปราโมทย์ อีกกล่าวว่า สำหรับข้อเสนอให้แก้กฎหมายให้ตำรับยาหมอพื้นบ้านสามารถใช้โดยทั่วไปได้นั้น ไม่ได้อยู่ในอำนาจของกรมฯ เนื่องจากเป็นเรื่องของ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และตำรับยานั้นเป็นการปรุงเฉพาะรายของหมอพื้นบ้านคนนั้น ซึ่งเป็นความสามารถของแต่ละคน ส่วนการจะใช้โดยทั่วไปได้นั้นจะต้องบรรจุเข้าเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติ แต่ก็ต้องผ่านการวิจัยประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วย

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มี 16 ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาผสม ที่สามารถใช้ได้โดยทั่วไปในแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ผ่านการรับรองแล้ว 2,800 รายทั่วประเทศ เบื้องต้น รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ที่ได้รับกัญชาของกลางจาก ป.ป.ส.ที่ไม่มีสารปนเปื้อนและโลหะหนัก จำนวน 7 กิโลกรัม ก็จะเอามาผลิตตำรับยากัญชาที่คาดว่าจะมีการใช้บ่อยก่อน เช่น สุขไศยาสน์ น้ำมันสนั่นไตรภพ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงมือผลิตได้ภายใน ก.ค.นี้ ส่วนการใช้นั้น กรมฯ จะเป็นผู้ชี้เป้าว่าจะส่งให้ รพ.ใด สำหรับการปลูกคาดว่าจะเดินหน้าได้วันที่ 18 มิ.ย.นี้


 

การใช้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมทั้ง 16 ตำรับ

นพ.ปราโมทย์กล่าวว่า การใช้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมทั้ง 16 ตำรับ จะต้องมีการวิจัยควบคู่ไปด้วย โดยส่งรายงานความปลอดภัยให้แก่ อย. และส่งรายงานเรื่องประสิทธิภาพประสิทธิผลให้แก่กรมฯ ซึ่งกรมฯ จะพิจารณาว่า ตำรับไหนที่มีการใช้มากและได้ผลดี ก็จะวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ต่อ โดยมีการวิจัยทางคลินิกในมนุษย์ เพื่อดูเรื่องของพิษเรื้อรังและสารสำคัญต่างๆ ซึ่งจะต้องมีกลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุมชัดเจน ซึ่งถ้าได้ผลวิจัยที่มากพอ ก็จะเสนอต่อคณะกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ พิจารณาเข้าสู่บัญชียาหลัก ซึ่งการเก็บข้อมูลวิจัยอย่างต่ำนั้นจะดูจากโรคด้วย เช่น เป็นโรคที่พบไม่มากก็จะคำนวณออกมาว่าการวิจัยต้องเก็บตัวอย่างเท่าไร เช่น ขั้นต่ำอาจจะ 1,000 คน เป็นต้น ถ้าเข้าบัญชียาหลักฯ แล้วก็อาจเสนอต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) บรรจุเข้าสู่สิทธิบัตรทองได้ ซึ่งการต้องดูความปลอดภัยและประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ชัดเจน เพราะเมื่อเข้าสู่บัญชียาหลักฯ นั้นเป็นการใช้งบประมาณของรัฐในการดูแล จึงต้องมั่นใจในเรื่องนี้

 
นพ.ปราโมทย์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ส่วนหมอพื้นบ้านนั้นจะมีการจัดอบรมเพื่อให้ใช้กัญชาได้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ว่าวิทยากรครู ในแต่ละจังหวัดอาจจะจัดอบรมเอง แต่สุดท้ายการทดสอบว่าผ่านหรือไม่ก็ต้องดำเนินการโดยกรมฯ ซึ่งจะดำเนินการเพื่อให้ทันต่อการใช้ตำรับยาหมอพื้นบ้านที่มีกัญชาปรุงผสม ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาด้วย เพราะขณะนี้มีเพียงนายเดชาเท่านั้นที่ผ่านการอบรมและสามารถใช้ได้ นอกจากนี้ กรมฯ อยู่ระหว่างการทำหลักเกณฑ์พิจารณาหมอพื้นบ้านใหม่ เนื่องจากเพิ่งมีการออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา ว่าหมอพื้นบ้านรายเก่าจะเข้าสู่ระบบหมอพื้นบ้านใหม่อย่างไร ใช้หลักเกณฑ์อะไร และรายใหม่จะเข้าสู่ระบบอย่างไร


ที่มา: https://mgronline.com/qol/detail/9620000055878                                      ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ เพียงแค่กดเป็นเพื่อน LINE @CANNHEALTH