แพทย์รัฐโคโลราโดแนะคนไข้ใช้กัญชา..แทนยาแก้ปวดกลุ่ม Opioids ได้

Last updated: 17 มิ.ย. 2562  | 

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 - 17:30 น.

"Exclusive"

หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาไทยเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 โดย Cannhealth
ผู้แต่ง: EI Hillin
เขียน/แปล: วันดี กุศลธรรมรัตน์/ Wandee K.
เรียบเรียง : อภินันท์ อุ่นทินกร /Apinan Untinkorn

ผู้ว่าการรัฐโคโลราโด Jared Polis ได้ลงนามในร่างกฎหมายที่อนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์เป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วย เพื่อบำบัดอาการแทนการใช้ยาแก้ปวดที่มีสารกลุ่มโอปิออยด์ (opioids) ที่สั่งจ่ายโดยแพทย์

ผู้ว่าการรัฐโคโลราโด Jared Polis ได้ลงนามในร่างพระราชบัญญัติเพื่ออนุญาตให้แพทย์ในรัฐแนะนำกัญชาทางการแพทย์สำหรับคนไข้ได้ ทั้งนี้เพื่อบำบัดอาการแบบเดียวกันในลักษณะเป็นยาแก้ปวด โดยเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาอาการแทนการใช้ยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์ (opioids)

Polis ได้ลงนามอนุมัติในร่างกฎหมาย Senate Bill 13 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2019 ที่ผ่านมา และคณะแพทย์  จะเริ่มปฏิบัติตามร่างกฎหมายนี้
ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2019 เป็นต้นไป


ภายใต้กฎหมายปัจจุบันของรัฐโคโลราโด แพทย์จะมีสิทธิ์ออกใบสั่งยากัญชาทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยได้เฉพาะในกลุ่มอาการของโรคตามเงื่อนไขที่รัฐ
ได้กำหนด ซึ่งรวมไปถึงโรคมะเร็ง ภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง (PTSD) อาการเจ็บปวดขั้นรุนแรง และโรคเรื้อรังอื่นๆ


ตามข้อกำหนดในข้อความจากสมัชชาใหญ่แห่งรัฐโคโลราโดในร่างพระราชบัญญัติ (SB19-013) เพิ่มเติม "เงื่อนไขให้แพทย์สามารถสั่งจ่ายกลุ่มยาแก้ปวด Opiate" ในกลุ่มของโรคประจำตัวที่ผู้ป่วยควบคุมอาการเองไม่ได้ โดยการอนุญาตให้ผู้ป่วยใช้กัญชาทางการแพทย์เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

 

David Mangone จากกลุ่มกัญชาทางการแพทย์อเมริกันเพื่อการเข้าถึงที่ปลอดภัย ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Denver Post ว่า เขาคาดการณ์ว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตด้วยการใช้ยาแก้ปวดกลุ่ม โอปิออยด์ (opioids) ในปริมาณที่เกินขนาด หลักฐานที่เพิ่มขึ้นบ่งบอกว่ากัญชาเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่าในการบำบัดอาการเจ็บปวด และอาการอื่นๆ

"แม้ในหลายๆ รัฐที่ตลาดกัญชาทางการแพทย์ยังไม่รุ่งเรืองนัก ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องจดจำไว้ว่าผู้คนหลายพันคนยังคงไว้วางใจว่ากัญชาเป็นยารักษาโรคได้" 

กฎหมายใหม่นี้จะนำมาปรับใช้กับกลุ่มผู้ใหญ่และผู้เยาว์ภายใต้บทบัญญัติของ SB19-013 - ผู้เยาว์ที่มีคุณสมบัติจะได้รับอนุญาตให้บริโภคกัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบที่ไม่ใช่ในลักษณะของการสูบบุหรี่ได้ในสถานที่ศึกษา


ดร. Jennifer Hagman จากสมาคมจิตแพทย์แห่งโคโลราโดและสมาคมจิตเวชเด็กและวัยรุ่นโคโลราโดได้กล่าวคัดค้านในร่างกฎหมายและยืนยันว่า "กัญชาไม่ใช่สารที่ไม่เป็นอันตราย ในฐานะจิตแพทย์เด็ก ดิฉันเห็นเด็กหลายคนในแต่ละเดือนที่ต้องเข้ารับการรักษาที่แผนกจิตเวชซึ่งมีอาการใจร้อนผิดปกติ เมื่อเริ่มมีอาการทางจิตที่ค่อนข้างรุนแรงและอาจเกี่ยวข้องกับการใช้กัญชา"

ตามรายงานจากกรมสาธารณสุขแห่งรัฐโคโลราโดในช่วงปี 200 ถึง 2016 บ่งบอกว่าประชากรรัฐโคโลราโด จำนวนเกือบ 5,000 ราย ได้เสียชีวิตจากการลุกลามของการเสพยาแก้ปวดที่มีสารกลุ่มโอปิออยด์ (opioids) ในปริมาณที่เกินขนาดซึ่งรวมไปถึงการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์ (opioids) หรือเฮโรอีน (heroin) ตามใบสั่งแพทย์

 
ยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์ (opioids) ที่ต้องสั่งโดยแพทย์  เช่น ยาออกซิโคโดน (oxycodone), ยามอร์ฟีน (morphine) และยาเฟนทาเนล (fentanyl) ยาเหล่านี้ใช้ในการรักษาอาการเจ็บปวดได้ ซึ่งกลุ่มยาแก้ปวดโอปิออยด์ (opioids) ถูกกำหนดให้ใช้มากขึ้นจากแพทย์ หลังจากการผ่าตัดหรือการบาดเจ็บ รวมถึงอาการของโรคทางสุขภาพอย่างมะเร็ง ใครก็ตามที่ได้รับประทานยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์ (opioids) จะเสพติดยานี้ ยิ่งใช้มาก
ยิ่งติดมาก


นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องอีกว่า การเสพติดยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์ (opioids) จากใบสั่งแพทย์นี้อาจทำให้เกิดการใช้ยาแก้ปวดโอปิออยด์ (opioids) ในทางที่ผิดกฎหมายได้ ซึ่งรวมไปถึงการใช้เฮโรอีน ตามที่ได้กล่าวไว้ในเว็บไซต์ของกรมสาธารณสุขแห่งรัฐโคโลราโด

กัญชาทางการแพทย์ถูกกฎหมายในรัฐโคโลราโดมาตั้งแต่ปี 2001 ตามสถิติในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 รัฐมีผู้ป่วย จำนวน 86,832 ราย ในโครงการกัญชาทางการแพทย์ กฎหมายกัญชาทางการแพทย์ของรัฐโคโลราโดอนุญาตให้ผู้เยาว์เข้าร่วมโปรแกรมรักษาได้ ตราบใดที่ได้รับการยินยอมจากพ่อแม่ โดยตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2016 โรงเรียนในรัฐโคโลราโดจะต้องอนุญาตให้นักเรียนที่ลงทะเบียนผู้ป่วยกัญชาทางการแพทย์ สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์กัญชาของพวกเขาได้ขณะที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน

กัญชาทางการแพทย์ (Medical cannabis) นับวันยิ่งมีบทบาทและถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในการบำบัด บรรเทาอาการโรคต่างๆ  การใช้ยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์ (opioids) เป็นยาที่สกัดมาจากฝิ่น จะทำให้ผู้ใช้ยาเสพติดยาได้ และอาจนำมาซึ่งอันตรายจนนำไปสู่การเสียชีวิตจากการใช้ยาแก้ปวดกลุ่มนี้เกินขนาด ดังนั้นกัญชาจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการนำมารักษา บำบัดอาการเจ็บปวดในอาการต่างๆ ของโรคได้ 

ร่างกฎหมายของรัฐโคโลราโดที่อนุมัติให้แพทย์สามารถสั่งจ่ายกัญชาทางการแพทย์แทนยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์ (opioids) ได้นั้น น่าจะปลอดภัยกว่า
และเป็นการลดอัตราการเสียชีวิตจากการเสพติดยาแก้ปวดดังกล่าวจนเกินขนาด


ที่มา:  MEDICAL MARIJUANA, INC. NEWS – 28 May, 2019
https://joo.gl/P5CkqD - Colorado Doctors Will Soon Be Able to Recommend Medical Marijuana in Place of Painkillers


                                     ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ เพียงแค่กดเป็นเพื่อน LINE @CANNHEALTH