การวิจัยพบจุดกำเนิดของมะเร็งเเละสาเหตุต่อการดื้อยา ของสเต็มเซลล์มะเร็ง

Last updated: 18 มิ.ย. 2562  | 

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 - 11:00 น.


มะเร็งเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกทางพันธุกรรมของเซลล์ ทำให้เซลล์สูญเสียคุณสมบัติในการควบคุมการแบ่งตัวเจริญเติบโตกับการตายของเซลล์ จึงเป็นผลให้เซลล์มะเร็งสามารถเจริญเติบโตไปได้เรื่อยๆ แต่ทว่าเซลล์อะไรที่เปลี่ยนไปเป็นเซลล์มะเร็ง? 

ในความเป็นจริงที่พบว่า มะเร็งชนิดเดียวกันนั้นประกอบไปด้วยเซลล์มะเร็งที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันหลายชนิด จึงเกิดแนวคิดใหม่เพื่ออธิบายสิ่งที่สังเกต โดยการที่มองว่ามะเร็งเปรียบเสมือนอวัยวะใหม่ชิ้นหนึ่งของร่างกาย ประกอบไปด้วยเซลล์หลายชนิดที่ทำหน้าที่แตกต่างกัน ดังนั้นจากแนวคิดใหม่เรื่องสเต็มเซลล์ที่กล่าวว่าอวัยวะแต่ละชนิดในร่างกายของเราพัฒนามาจากสเต็มเซลล์ ซึ่งมีอยู่เพียงจำนวนน้อย แต่สามารถแบ่งตัวไปเป็นเซลล์ต่างๆ ได้หลายชนิดและแบ่งตัวไปเรื่อย ๆ ตลอดชั่วอายุขัยของคนเรา ซึ่งมะเร็งก็น่าจะมีเซลล์ที่ทำหน้าที่นี้เช่นกัน และเมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติของเซลล์มะเร็งกับสเต็มเซลล์แล้ว พบว่าเซลล์ทั้ง 2 ชนิดมีความคล้ายคลึงกันอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติของสเต็มเซลล์ที่สามารถแบ่งตัวไปได้ตลอดชั่วชีวิตนั้น ทำให้เซลล์ชนิดนี้มีโอกาสที่จะสะสมความผิดปกติทางพันธุกรรมได้มากกว่าเซลล์ปกติทั่วไปและกลายไปเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุด หรือที่เรียกว่าเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง (Cancer Stem Cell) 

ข้อมูลจาก:https://www.si.mahidol.ac.th/department/Biochemistry/home/articles/cancer%20stem%20cells.htm

                                                ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ เพียงแค่กดเป็นเพื่อน LINE @CANNHEALTH