อภัยภูเบศร เปิดตัว "กัญชาอภัยภูเบศรโมเดล" ถือฤกษ์ 78 ปี เจ้าแรกของไทย

Last updated: 21 มิ.ย. 2562  | 

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 - 16:00 น.


อภัยภูเบศร ถือฤกษ์ 78 ปี วันสถาปนา เปิดตัว "กัญชาอภัยภูเบศรโมเดล" เจ้าแรกของประเทศไทย แจงขั้นตอนปลูก จ่ายยาพร้อมให้องค์ความรู้
กับสถาบันการแพทย์ทั่วประเทศ เพื่อกระจายสู่คนไข้อย่างทั่วถึง


 
 เนื่องในวันครบรอบ 78  ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปีนี้ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการ "กัญชาทางการแพทย์" ซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน โดยโรงพยาบาลฯ ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ความรู้ตลอดจนแนวทางเพื่อดำเนินการนำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงประโยชน์อันสูงสุดของประเทศชาติและประชาชน

นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสของกัญชากำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน เนื่องจากเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น แต่การนำไปใช้ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากกระแสข่าวมาจากทุกทิศ
ทุกทาง ทำให้เกิดความสับสน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจึงได้จัดประชุมวิชาการ เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องของการใช้กัญชาในทางการแพทย์ เริ่มตั้งแต่การปลูกจนถึงกระบวนการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยโดยเชิญนพ.ธเรศ กริษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นประธานผู้เปิดงาน และเป็นวิทยากรบรรยาย นอกจากนี้ยังมีวิทยากร
ท่านอื่นๆ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดตามและเชี่ยวชาญการใช้กัญชาเป็นอย่างดี
พันเอก พญ.นวพร หิรัญวิวัฒน์กุล ท่านเป็นผู้เห็นข้อจำกัดของการใช้กัญชา ในฐานะประธานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย นพ.ปัตพงษ์ เกษมสมบูรณ์ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านมีความรู้ในเรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์เป็นอย่างดี และ ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผู้คร่ำหวอดกับการศึกษาวิจัยกัญชาคนแรกๆ ของประเทศไทย โดยมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับฟังเพียงแค่ 200
ที่นั่ง แต่เนื่องจากมีพื้นที่จำกัดเมื่อเทียบกับผู้สนใจเป็นจำนวนมาก จึงเต็มภายในเวลาไม่กี่วัน อย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลจะจัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง
เฟซบุคแฟนเพจ "สมุนไพรอภัยภูเบศร" ตลอดการเสวนาด้านดร.สุภาภรณ์ ปิติพร กล่าวว่า ตนในฐานะที่ได้คลุกคลีกับชาวบ้านมาหลายสิบปี จะนำจดหมายจากชาวบ้านมาเล่าให้ฟังว่า ในชนบทเมื่อ 30-40 ปีที่แล้ว ยังเคยมีการใช้กัญชาอยู่ นอกจากนี้ยังได้ร่วมบรรยาย การใช้กัญชาภาคประชาชน เพื่อพูดคุย ในการหาทาง นำกัญชามาใช้ประโยชน์ การวางระบบ "การใช้ประโยชน์กัญชา" ทางการแพทย์ทั้งระบบ ตั้งแต่ปลูก สกัดสารสำคัญ และสั่งจ่ายยา เพื่อเป็นองค์ความรู้แผ่นดิน นอกจากนี้ยังเปิด "กัญชาอภัยภูเบศรโมเดล" เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสถาบันการแพทย์ที่สนใจทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียม

"กัญชา อยู่ในความสนใจของประชาชน แม้จะมีการใช้ในทางการแพทย์พื้นบ้านอยู่บ้าง แต่ยังผิดกฎหมาย ที่ถูกระบุให้เป็นยาเสพติดประเภท 5 การจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อเน้นย้ำว่า เราจะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย  จึงเป็นความพยายามของ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่เห็นความสำคัญ ของกัญชาในฐานะเป็นเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่ง ที่มีความสามารถในการสร้างสารเคมีซึ่งเป็นสารสำคัญให้แก่เราได้เก่งมาก มีข้อดีมากและข้อจำกัด เราจึงจะต้องมีการออกแบบโรงเรือนตามหลักแบบวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้กัญชาที่มีสารเคมีปริมาณสูง ในการที่จะเอามาใช้ประโยชน์ ตั้งแต่การวางระบบ นับจากการปลูก โดยอิงตามหลักแบบวิทยาศาสตร์ ทั้งในด้านการเกษตร ว่าการปลูกไม่ใช้ดินอย่างไร กัญชาเป็นพืชที่ช่วงชีวิตกัญชามีวงจรอย่างไร และช่วงไหนที่มีการสร้างสารสำคัญสูงสุด และมีปัจจัยอะไรบ้าง เพื่อที่เราจะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้สู่สังคมต่อไป" ดร.สุภาภรณ์ กล่าว


นางสาวสุภรณ์ คูณสุข ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านดงบัง กล่าวว่า ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความร่วมมือกับโรงพยาบาลในการเป็นผู้ปลูก โดยศึกษาข้อมูลจากการปลูกแบบแอโรโปนิกส์ และได้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ในการปลูกกัญชา โดยในเดือนหน้าจะเริ่มปลูกใน
ตู้คอนเทนเนอร์ก่อน เพราะเป็นระบบปิดที่ราคาไม่สูง ขนาดพื้นที่ไม่ใหญ่มาก เหมาะที่จะเริ่มต้นกับพืชที่เรายังไม่เคยปลูกมาก่อน แต่ก็มั่นใจว่าน่าจะปลูกได้ เพราะโรงพยาบาลมีการสนับสนุนข้อมูลการปลุกพืชนี้จากหนังสือต่างประเทศ การปลูกกัญชานี้จะเป็นการยกระดับการปลูกพืชของเกษตรกรไทย
ที่นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการปลูก ในอนาคตจะรับศึกษาดูงานจากกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอื่นๆ ที่สนใจ


ที่มา:https://www.naewna.com/likesara/420452?fbclid=IwAR07fTWH9mLdFuK3Nrh6GkEu5ETSJgpZk_JlJJF5ve0JXgv3e6fCVXKusPs

                                          ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ เพียงแค่กดเป็นเพื่อน LINE @CANNHEALTH