กรมสุขภาพจิต ตั้งกรรมการฯ วิจัยกัญชาทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิต วิเคราะห์ผลดีผลเสียในคนไทยอย่างรอบด้าน

Last updated: 19 มิ.ย. 2562  | 

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 - 15:10 น.


กรมสุขภาพจิต ตั้งคณะกรรมการฯ วิจัยกัญชาทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิต พร้อมวิจัยการใช้กัญชาในระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อวิเคราะห์ประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้กัญชาทางการแพทย์ต่อสุขภาพจิตของคนไทย

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ว่า กรมสุขภาพจิต ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการใช้กัญชาทางการแพทย์ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด กำหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษาวิจัยทางคลินิก รวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ต่อคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพจิตและข้อดีข้อเสียของการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต

2. จัดทำข้อเสนอแนะและแผนขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ภายใต้ข้อกำหนดสากลและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. วางแผนสนับสนุน การพัฒนาการใช้กัญชาทางการแพทย์สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ภายใต้ข้อกำหนดสากลและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4. กำกับ ติดตามแผนการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์


อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวอีกว่า กรมสุขภาพจิต ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ชุดนี้ ไปแล้ว 2 ครั้ง โดยล่าสุด หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ได้มีการนำเสนอถึงหัวข้อในการทำวิจัยต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา อาทิ ตำรับยาศุขไสยาศน์ ช่วยรักษาเรื่องการนอนไม่หลับ โดยกรมสุขภาพจิตร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, โครงการวิจัยและพัฒนาน้ำมันกัญชาเพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม โดยกรมสุขภาพจิตร่วมกับ
โรงพยาบาลศิริราช, การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางคลินิกของ Cannabidiol (CBD) เพื่อรักษาผู้ป่วยโรควิตกกังวลไปทั่ว (Generalized anxiety disorder) เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนของการดำเนินการในการจัดทำวิจัยตามมาตรฐานของการวิจัยต่อไป


ที่มา:https://bit.ly/2Rne3A3

 
                                         ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ เพียงแค่กดเป็นเพื่อน LINE @CANNHEALTH