เเพทย์จุฬาฯ แนะ 4 มาตรการกำกับดูแลการใช้กัญชา หนุน พัฒนาสายพันธุ์-ปรับใช้ทางการแพทย์

Last updated: 18 มิ.ย. 2562  | 

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 - 17:00 น.


นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Thiravat Hemachudha  ถึงมาตรการในการกำกับ ดูแล การใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยมีรายละเอียดเเบ่งเป็น 4 มาตรการ ดังนี้


1. ในระยะต้น ให้จัดตั้งองค์กรกลางกำกับดูแลกัญชา กัญชง กระท่อม แยกออกมาเป็นหน่วยงานกัญชาแห่งชาติโดยตั้งภายใต้ ครม. เพื่อให้การดำเนินการขออนุญาตเพื่อผลิต ปลูก พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ทันเวลา มีการกำกับดูแลแบบองค์รวม พร้อมทั้งการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้รักษาผู้ป่วยได้ รวมถึงวิธีการใช้ ข้อบ่งใช้ และมีการแจก หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาให้กับผู้ป่วยให้เพียงพอในระยะเปลี่ยนผ่าน

2. ส่งเสริมให้มีการปลูกเพื่อใช้ทางการแพทย์เองในชุมชนโดยวิสาหกิจชุมชน ชาวบ้าน เกษรตกร โดยมีการสนับสนุนจากสภาเกษตร อสม สสจ และ รพสต

3. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ลงทุนในห่วงโซ่อุปทาน โดยแยกผลิตภัณฑ์ตามความเสี่ยง ตั้งแต่ ปรับปรุงพันธ์ุ ขยายพันธุ์ ปลูกต้นกล้า เพาะเมล็ด พัฒนาตำรับ ไปจนถึงการรับรองตำรับ อย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถจำหน่ายให้ครบทุกวงจร โดยใช้องค์กรกลางในการกำกับ ดูแลแบบ commercial production and sale

 4.ให้เป็นวาระแห่งชาติในการให้ความรู้กับทุกภาคส่วนเกี่ยวกับ ความรู้ กฎหมาย มาตรการ และมาตรฐานในการใช้กัญชาทางการแพทย์

ที่มา https://www.thaipost.net/main/detail/38806

                                       ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ เพียงแค่กดเป็นเพื่อน LINE @CANNHEALTH