รู้จักกับ เอพิดิโอเล็กซ์ (EPIDIOLEX®) ยาสกัดกัญชารักษาโรคลมชัก

Last updated: 7 ส.ค. 2562  | 

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 - 09:30 น.

"Exclusive"
หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาไทยเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โดย Cannhealth
เขียน/แปล: วันดี กุศลธรรมรัตน์/ Wandee K.
เรียบเรียง : อภินันท์ อุ่นทินกร: /Apinan Untinkorn     


เอพิดิโอเล็กซ์  (EPIDIOLEX®)  เป็นยาน้ำ (Oral Solution) ที่สกัดสาร CBD และ THC จากต้นกัญชา  พัฒนาโดยบริษัท GW Pharmaceuticals (UK) เป็นยาที่ใช้ในการรักษา ควบคุมอาการของโรคลมชัก (Epilepsy)  ในผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป  EPIDIOLEX®  เป็นยาที่สกัดมาจากกัญชามีสาร CBD 99% และสาร THC  0.10%

EPIDIOLEX® ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) หรือ อย.สหรัฐฯ ให้ใช้เป็นยารักษาโรคลมชักได้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2018 โดยการอนุมัติให้ใช้ยาที่สกัดจากกัญชามารักษาโรคได้นี้ถือเป็นครั้งแรกของสหรัฐอเมริกา

Scott Gottlieb คณะกรรมการขององค์การอาหารและยา (FDA) แห่งสหรัฐฯ กล่าวในแถลงการณ์ว่า “การทดลองทางคลินิก (Clinical Trials) ที่ควบคุมการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของตัวยา รวมถึงการพิจารณาทบทวนอย่างรอบคอบผ่านกระบวนการอนุมัติยาของ FDA เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดที่จะนำการรักษาด้วยกัญชามาสู่ผู้ป่วย”
 
EPIDIOLEX® เป็นยาสกัดจากกัญชา ที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) ให้ใช้ยานี้รักษาได้กับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป เพื่อใช้รักษาอาการชักแบบควบคุมไม่ได้ด้วยยา ซึ่งเป็นโรคลมชักชนิดรุนแรงหายาก (rare, severe childhood-onset epilepsies) 2 กลุ่มได้แก่ Darvet Syndrome (DS) และ Lennox-Gastaut Syndrome (LGS) โดยยาดังกล่าวจะช่วยลดความถี่ในอาการชักซ้ำลง

 
             ' ยาสกัดจากกัญชา EPIDIOLEX®  ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ จึงจะสามารถซื้อยาชนิดนี้ได้ '

ผลข้างเคียงของการใช้ยา EPIDIOLEX®  คือ อาการง่วงนอน ลดความอยากอาหาร และอาจเป็นอันตรายต่อตับสตรีมีครรภ์หรือวางแผนที่จะมีบุตรไม่ควรใช้ยานี้ การใช้ยาหากมีอาการหรือผลข้างเคียงใดๆ เช่น ปวดท้อง ตาเหลือง ผิวหนังเหลือง  คลื่นไส้ ปัสสาวะสีเข้มจัด ควรหยุดใช้ยาโดยทันที และปรึกษาแพทย์

 แหล่งข้อมูล
1. http://ir.gwpharm.com/news-releases/news-release-details/epidiolexr-cannabidiol-oral-solution-first-fda-approved-plant
2. https://www.ajmc.com/newsroom/fda-approves-of-first-marijuanabased-drug-to-treat-rare-forms-of-epilepsy
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30676535
4. https://www.drugs.com/epidiolex.html