การใช้นำมันกัญชาเพื่อรักษามะเร็งทางเดินน้ำดี

Last updated: 25 มิ.ย. 2562  | 

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 -14:00 น.


อย่างไรก็ตามสำหรับผู้เริ่มต้นใช้กัญชา ต้องเริ่มต้นน้อยๆ และช้าๆ เลือกใช้กัญชาที่มีค่าความแรงต่ำ จากนั้นเมื่อคุ้นเคยกับยาสมุนไพรกัญชานี้แล้วคุณก็สามารถใช้ในแบบของคุณให้ขึ้นหรือลงตามความต้องการ  ทั้งนี้จำเป็นต้องปรึกษาเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เเละต้องรู้จักศึกษาหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชาในการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเหมาะสม และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค