สารสกัดจากกัญชาลดอาการซึมเศร้าได้

Last updated: 27 มิ.ย. 2562  | 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 -17:40 น.


ลักษณะของคนที่เป็นโรคซึมเศร้า จะมีอาการแบบค่อยเป็นค่อยไป เรียกว่าเป็นการสะสมอาการป่วยของโรค แต่อาจจะเป็นเร็วภายใน 1-2 สัปดาห์เลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น เจอเหตุการณ์ที่กระทบกรเทือนรุนแรงต่อจิตใจ หรือบุคลิกลักษณะนิสัยส่วนตัวของแต่ละคน รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงความสมดุลของสารเคมีในร่างกาย ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทในสมองที่มีผลต่ออารมณ์ซึมเศร้าของคนด้วย