กรมการแพทย์ แนะ 3 สิ่ง ที่ผู้ป่วยเริ่มใช้กัญชาควรรู้

Last updated: 2 ก.ค. 2562  | 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 -15:30 น.


กรมการแพทย์เเนะ 3 สิ่งสำหรับผู้ป่วยที่เริ่มใช้สารสกัดกัญชาในการรักษาโรคควรทราบ โดยชี้ว่าควรเริ่มในปริมาณที่น้อยที่สุดและไม่ใช่ทางเลือกแรกในการใช้รักษา

กรมการแพทย์ กระทรงงสาธารณสุข ได้เผยแพร่ข้อมูลความรู้ เรื่อง "3 สิ่งที่ผู้ป่วยเริ่มใช้สารสกัดกัญชาในการรักษาโรคควรทราบ" โดยมีเนื้อหาดังนี้


1. จำเป็นต้องทราบข้อมูลต่อไปนี้ก่อนการรักษา

- สารสกัดกัญชาไม่ใช่ทางเลือกแรกในการใช้รักษา

- ใช้เป็นการรักษาเสริมการรักษาตามมาตรฐานที่ได้รับ ไม่ละเลยการรักษาที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน

- ผู้ป่วยต้องทราบประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น

- ควรใช้สารสกัดกัญชาที่มีมาตรฐาน ทราบอัตราส่วนสารสำคัญที่ชัดเจน


2. เริ่มใช้สารสกัดกัญชา

- ควรเริ่มในปริมาณที่น้อยที่สุด หากไม่ได้ผลต้องปรับเพิ่มปริมาณช้าๆ เนื่องจากขนาดยาที่มีปริมาณน้อย มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อย

- ควรมีผู้ดูแลอยู่ด้วยเมื่อเริ่มใช้ หากเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ ให้รีบนำผู้ป่วยส่งพบแพทย์ทันที

- การให้สารสกัดจากกัญชาในครั้งแรกควรให้เวลาก่อนนอนและมีผู้ดูแลใกล้ชิด เนื่องจากอาจเกิดผลข้างเคียงได


3. แจ้งให้แพทย์ทราบว่าใช้ยาประเภทใดอยู่

เนื่องจากสารสกัดกัญชาส่งผลต่อยาบางชนิด ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้


ที่มา: https://www.posttoday.com/social/general/593640