การใช้ใบกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน ค้นพบว่าไม่มีโรคเรื้อรัง

Last updated: 3 ก.ค. 2562  | 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 -17:00 น.สมัยโบราณ กระท่อมเป็นพืชที่ใช้เข้าเป็นตัวยาในตารับพวกประเภทยาแก้ท้องเสีย ปวดเบ่ง ปวดเมื่อย ตามร่างกาย ท้องเสีย ท้องเฟ้อ ท้องร่วง ทาให้นอนหลับ และระงับประสาท ในมุมมองของแพทย์แผน ไทยส่วนใหญ่จะนาพืชใบกระท่อมมาใช้เป็นยารักษาแก้ท้องร่วง