10 อันดับประเทศในโลกที่ผลิตกัญชามากที่สุด

Last updated: 4 ก.ค. 2562  | 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 -13:50 น.


ส่วนนี้เป็นข้อมูลประมาณการซึ่งรวบรวมโดยองค์การสหประชาชาติ ตามรายงานรวมถึงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ

ก่อนหน้านี้ทีมงาน Cannhealth  ได้นำเสนอข้อมูล 10 ประเทศที่บริโภคกัญชามากที่สุดในโลกไปแล้วว่ามีประเทศใดบ้าง แต่ประเทศที่บริโภคกัญชามากก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเพาะปลูกกัญชาในประเทศปริมาณมากตามไปด้วย

ทุกปีองค์การสหประชาชาติ (United Nations) หรือ UN จะรวบรวมรายงานเกี่ยวกับการใช้ยาทั่วโลกเนื่องจากกัญชาเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเพียงไม่กี่ประเทศ  ดังนั้นการเพาะปลูกกัญชายังคงผิดกฎหมาย จึงเป็นการยากที่จะกำหนดจำนวนการผลิตที่แน่นอนของพืชกัญชา

ทั้งนี้ยังมีประเทศผู้ผลิตกัญชาชั้นนำอื่นๆ เช่น โมซัมบิก (Mozambique), กานา (Ghana), สวาซิแลนด์ (Swaziland), คีร์กีซสถาน (Kyrgyzstan), เมียนมาร์ (Myanmar), ลาว (Laos), เลบานอน (Lebanon), เนปาล (Nepal), เนเธอร์แลนด์ (Netherlands), อัลบานี (Albani) แน่นอนว่าตัวเลขเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากกัญชาเพื่อสันทนาการ ผ่อนคลายได้รับการรับรองให้ถูกกฎหมายในประเทศแคนาดา >>> อ่านเพิ่มเติม