ประกาศ! ราชกิจจาฯ เผยแพร่ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ให้ทายาทรับช่วงใบอนุญาต ดำเนินการต่อในด้าน "กัญชาเพื่อการแพทย์"

Last updated: 5 ก.ค. 2562  | 

 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 -14:25 น.


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยเเพร่ ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การแสดงความจำนงและการตรวจสอบผู้แสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย พ.ศ. ๒๕๖๒  ซึ่งเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงความจำนงและการตรวจสอบ ผู้แสดงความจำนงขอเป็นผู้รับอนุญาตเพื่อประกอบกิจการของผู้รับอนุญาตที่ตายเพื่อให้การควบคุม ยาเสพติดให้โทษ ในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


>>> คลิกอ่านรายละเอียด 


ที่่มา: https://www.naewna.com/politic/424316