'อนุทิน' เดินหน้าชงรัฐบาลดันนโยบายกัญชา

Last updated: 5 ก.ค. 2562  | 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 -15:55 น.


 นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงนโยบายกัญชา ว่า พรรคเสนอให้เป็นนโยบายของรัฐบาลแน่นอน มั่นใจว่าพรรคร่วมรัฐบาล คงไม่ปฏิเสธในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเบื้องต้น คนป่วยรอไม่ได้ ตนอยากให้กัญชา กลายเป็นยาอย่างถูกกฎหมาย เพื่อรักษาคนไข้ ทั้งในการเป็นยาทางหลัก และยาทางเลือก อาทิ หมอพื้นบ้าน แพทย์แผนไทย เมื่อกัญชา มีสรรพคุณเป็นยา ชาวบ้านต้องสามารถปลูกเพื่อใช้รักษาตัวเองได้

พรรคต้องต่อยอด ทำนโยบายจากกฎหมายปัจจุบัน เพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ป่วยเป็นโรค และรอกัญชามารักษา เชื่อว่า หากทำสำเร็จ ประชาชนจะลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อยาต่างประเทศ คิดเป็นเงินหลายบาท เช่นเดียวกัน ประเทศก็เสียค่าใช้จ่ายกับการซื้อยาแพงๆ น้อยลง

นี่คือคุณค่าทางเศรษฐกิจของกัญชา ส่วนที่มีความกังวลว่าจะมีผลเสียต่างๆนาๆ ตรงนี้ ต้องควบคุมด้วยกฎหมาย และทางพรรคมีนโยบายให้ อสม.เข้าไปให้ความรู้เรื่องกัญชากับชาวบ้านควบคู่กันไป

ที่มา: https://www.springnews.co.th/politics/523218

 

เดินหน้ากัญชาทางการแพทย์ของรพ.อภัยภูเบศร 

ทั้งนี้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้เดินทางเยี่ยมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหลังจากโรงพยาบาลได้ประกาศวิจัยกัญชาทางการแพทย์ และเปิดคลินิกกัญชา เพื่อเก็บองค์ความรู้ รวมถึงการดำเนินงานของโรงพยาบาล เพื่อนำไปหาช่องทางประกาศในกฎหมาย 

นายอนุทิน กล่าวว่า มีความตั้งใจอยากทำงานสาธารณสุข เพราะทุกครั้งที่ได้มีโอกาสพบปะกับคนสาธารณสุขรู้สึกที่นี่อบอุ่น เชื่อว่าสามารถทำได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ การทำงานจะใช้การบูรณการทั้งหมด และสิ่งที่ต้องเสริมเข้าไปคือเรื่องกัญชา เพราะเชื่อว่าการที่ได้จำนวน ส.ส.มามากเป็นเพราะนโยบายกัญชา แต่วันนี้มีคนวิจารณ์ว่าเปิดโอกาสให้พรรคภูมิใจไทยปลูกกัญชาขายเอง ขอบอกว่าจะไม่มีวันเห็นคนพรรคภูมิใจไทยปลูกกัญชาเพื่ออุตสาหกรรม และขอชี้แจงคำว่า "กัญชาเสรี" หมายความว่า เสรีเพื่อทางการแพทย์ โดยตนพร้อมเปิดกว้างเต็มที่ เป็นนโยบายสามารถทำได้เร็วถ้าหากคนทำงานมีความเข้าใจ โดยที่ผ่านมาได้พูดคุยปรึกษากับ ป.ป.ส. ฝ่ายปกครองว่าจะควบคุมอย่างไร และหลักจากได้ข้อมูลจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศรแล้วจะไปดูกรอบข้อกฎหมายต่างๆ เมื่อเข้าไปทำงานจะได้เริ่มทำงานได้เลย เพราะมีคนมีความหวังกับนโยบายนี้มาก 

สำหรับแนวทางการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีการทดลองระบบ SAS (Special Access Scheme) โดยใช้ CBD oil (ได้รับบริจาคมาจำนวน จำกัด)  ในผู้ป่วยโรคลมชักและพาร์กินสันที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา ใช้ในผู้ป่วยประมาณ 10 20  คน โดยแพทย์และเภสัชกรที่ผ่านการอบรมของกรมการแพทย์ มีระบบการคัดกรอง ตรวจ และ ติดตามความปลอดภัยและประสิทธิผลของการรักษาชัดเจน เริ่มทดลองระบบในวันที่ 24 มิถุนายน  2562  โดยติดตามผู้ป่วยในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ทุกวันจันทร์ที่ 4 ของเดือน นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการ SAS (Special Access Scheme) ใช้กัญชาที่เป็นของกลางที่ได้จาก ปปส. ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยตามเกณฑ์ของ American Pharmacopeia และ Thai Herbal  Pharmacopeia ในผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 4 และ ปวดปลายประสาทที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา  โดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ประมาณต้นเดือนกันยายน 2562 


หลังจากนั้นก็มีขยายการดำเนินงาน SAS สู่สถานพยาบาลอื่น ประสานงานกับสถานพยาบาลอื่น เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยา โดยให้สถานพยาบาลที่ต้องการนำยากัญชาที่โรงพยาบาล เจ้าพระยาอภัยภูเบศรผลิตได้ไปจำหน่าย จะต้องส่งแพทย์และเภสัชกรมาฝึกและดูงานที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อนำระบบ  SAS ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลความปลอดภัย และประสิทธิผลมาวิเคราะห์ และนำไปใช้พัฒนาการให้บริการได้ อันจะนำไปสู่ความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย  

และตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จะสามารถผลิตยาจากกัญชาที่ปลูกได้อย่างต่อเนื่อง และพร้อมจะเป็นพี่เลี้ยงให้สถานพยาบาลและวิสาหกิจชุมชนเกษตรที่มีความสนใจจะปลูก เพื่อให้มียาเพียงพอต่อความจำเป็นในการรักษาโรค

ที่มา: 
http://www.nationtv.tv/main/content/378723319/