กัญชาเเละการบรรเทายับยั้งอาการต่างๆ

Last updated: 8 ก.ค. 2562  | 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 -10:55 น.


กัญชาที่นำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ (Medical cannabis) มีอยู่มากมายหลากหลายสายพันธุ์ โดยสาร CBD และ สาร THC ในพืชกัญชานั้นก็มีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการบำบัดรักษาอาการต่างๆ ของโรคได้เป็นอย่างดี