กัญชาเเละการบรรเทายับยั้งอาการต่างๆ

Last updated: Jul 8, 2019  |  Info-graphics

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 -10:55 น.


กัญชาที่นำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ (Medical cannabis) มีอยู่มากมายหลากหลายสายพันธุ์ โดยสาร CBD และ สาร THC ในพืชกัญชานั้นก็มีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการบำบัดรักษาอาการต่างๆ ของโรคได้เป็นอย่างดี