กัญชาทางการแพทย์ในผู้สูงอายุกับการวิจัยใหม่ในอิสราเอล

Last updated: 7 ส.ค. 2562  | 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 -16:50 น.

"Exclusive"
หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาไทยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 โดย Cannhealth
เขียน/แปล: วันดี กุศลธรรมรัตน์/ Wandee K.
เรียบเรียง : อภินันท์ อุ่นทินกร: /Apinan Untinkorn 


ประเทศอิสราเอลได้เป็นข่าวไปเมื่อเร็วๆ นี้หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศการอนุมัติขั้นสุดท้ายที่ล่าช้ามานานของการส่งออกกัญชาทางการแพทย์ ถึงกระนั้นการส่งออกกัญชาในส่วนสำคัญที่สุดของอิสราเอลอาจจะยังคงเป็นข้อมูลทางคลินิกเพื่อการวิจัยหาหลักฐานสนับสนุนต่อไป โดยชาวอิสราเอลต่างมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนากัญชา (R&D) กันอย่างขยันขันแข็ง ขับเคลื่อนด้วยสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวย โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยที่มั่นคง รวมถึงจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการที่ดีเยี่ยม

Tikun Olam บริษัทกัญชาทางการแพทย์ของอิสราเอลที่มีประสบการณ์ ซึ่งดูแลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโปแกรมการวิจัยทางการแพทย์ที่แข็งแกร่งซึ่งดึงมาจากฐานข้อมูลที่มีรายละเอียดของผู้ป่วยหลายหมื่นคน และความร่วมมือด้านการวิจัยทางคลินิกอย่างครอบคลุมกับกลุ่มพันธมิตรทางวิชาการและทางการแพทย์ เมื่อเร็วๆ นี้ Lihi Bar-Lev Schleider ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Tikun Olam ได้ให้การสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้สูงอายุ

โดยในการสนทนา Schleider ได้อธิบายถึงผลการศึกษาวิจัยในอนาคตเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพของกัญชาทางการแพทย์ในผู้สูงอายุ ซึ่งดำเนินการโดยความร่วมมือกับ Soroka Medical Center และตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ในวารสาร The European Journal of Internal Medicine  การศึกษาวิจัยประเมินการตอบสนองต่อกัญชาทางการแพทย์ของกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ที่มีโรคประจำตัวรวมไปถึงโรคมะเร็งและอาการปวด รวมถึงผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับการรักษาอาการปวดจากภาวะปวดประสาท (neuropathic pain) และโรคพาร์กินสัน


ประสิทธิภาพ, ความปลอดภัยและการลดอันตรายจากการใช้ยาที่มีฤทธิ์เสพติด

หลังจาก 6 เดือนของการรักษาด้วยกัญชา การวิเคราะห์ทางสถิติเปิดเผยว่าผู้ป่วยรายงานการลดระดับความเจ็บปวดอย่างมีนัยสำคัญ การมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และการรับรู้ว่าการรักษามีประสิทธิภาพสำหรับความเจ็บป่วยของพวกเขา อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุด คืออาการวิงเวียนศีรษะและปากแห้ง อาการหล่านี้มักจะไม่รุนแรงและในกรณีส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้โดยการปรับขนาดของยาหรือสายพันธุกัญชาที่ใช้รักษา ขณะที่อาการวิงเวียนศีรษะสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้ม  ตามรายงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นตัวเลขแสดงการหกล้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญหลังจากการรักษาเทียบกับก่อนหน้านี้
 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ Schleider เห็นได้โดดเด่น สะดุดตา คือกลุ่มผู้ป่วยรายงานว่าหลังจากเริ่มใช้กัญชาทางการแพทย์ การใช้ยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์ (opioid) ได้ลดจำนวนลง  เธอตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเรื่องเหลวไหล ไร้สาระที่ในบางสถานที่กำหนดให้การใช้ยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์ (opioid) เป็นเงื่อนไขการตัดสิทธิ์สำหรับการใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยในทางตรงกันข้ามเธอเน้นว่าสิ่งเหล่านี้ที่ถูกต้องควรเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับกัญชาภาวะสมองเสื่อมดีขึ้นในพฤติกรรมผู้สูงอายุ
กลุ่มผู้ป่วยในขณะนี้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการทดลองในแผนกผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลอิสราเอล เพื่อตรวจสอบการใช้กัญชาเพื่อรักษาผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม (dementia) ที่มีพฤติกรรมของโรครุนแรง

Dr.Vered Hermush ผู้อำนวยการฝ่าย Geriatric Wing โรงพยาบาล Laniado และผู้ตรวจสอบหลักของการทดลองอธิบายว่าความผิดปกติของพฤติกรรมในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมมีทั้งที่พบได้บ่อยทั่วไป และที่ยากมากในการรักษา การให้ยาต้านอาการทางจิต (Anti-psychotic) นั้นไม่ได้ผล โดยอาจมีผลข้างเคียงที่รุนแรงและผู้ป่วยจะมีอาการดื้อยาได้ หลังจากสังเกตผลที่ได้รับในเชิงบวกของกัญชาที่มีต่อพฤติกรรมของกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้กัญชาสำหรับอาการเจ็บป่วยอื่นๆ  Dr.Hermush ได้เข้าหาบริษัท Tikun Olam เพื่อเริ่มต้นศึกษาวิจัย

Dr. Hermush ได้บันทึกไว้ว่าในบุคคลที่มีภาวะสมองเสื่อมจะมีพฤติกรรมที่ร้ายแรงและรุนแรงในบางครั้ง ซึ่งทำให้ผู้ป่วยและคนในครอบครัวเกิดความทุกข์ ไม่มีความสุข แต่ในขณะที่สมมติฐานคือกัญชาจะมีผลต่อความสงบ ผ่อนคลาย (sedating effect) ในผู้ป่วยเหล่านี้ และดูเหมือนว่าจะทำให้การทำงานของจิตใจดีขึ้นเช่นกัน Dr. Hermush ได้เห็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้เริ่มมีส่วนร่วมกับคนในครอบครัวหลังจากได้รับการรักษาด้วยกัญชา
 

จากการรายงานของ Dr. Hermush การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างข้อมูลเชิงประจักษ์ (hard data) ที่มีการรายงานเป็นเรื่องราวมาถึงปัจจุบัน ในที่สุดก็มีศักยภาพพอที่จะแนะนำวิธีการรักษาทางเลือกให้กับกลุ่มยาที่ก่อให้เกิดการเสพติดที่อาจไม่เป็นประโยชน์และอาจทำให้เกิดผลร้ายเป็นอันตราย

ความอยากอาหารที่เพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่ฟอกไต
อีกความร่วมมือในการทดลองร่วมกับบริษัท Tikun Olam ที่กำลังรับสมัครผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการได้ดำเนินการตรวจสอบถึงการใช้กัญชาในผู้ป่วยที่ต้องรับการฟอกไตที่มีปัญหาทุพโภชนการ  กัญชาถูกระบุว่าเป็นตัวกระตุ้นความอยากอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคเอดส์ แต่อาการเบื่ออาหาร ทานได้น้อยลงเป็นเรื่องธรรมดาในกลุ่มผู้ป่วยที่ฟอกไตด้วยเช่นกัน และการได้รับการรักษามาตรฐานไม่ได้มีผลดีกับคนกลุ่มนี้

Tikun Olam ทำงานร่วมกันกับแพทย์ทางโรคไต (nephrologist) ชั้นนำที่โรงพยาบาลใหญ่ในอิสราเอลเพื่อตรวจสอบว่าการใช้กัญชาทางการแพทย์สามารถส่งผลให้การบริโภคแคลอรีเพิ่มขึ้นหรือไม่ การเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัว หรือป้องกันการสูญเสียน้ำหนักในผู้ป่วยที่ฟอกไตพร้อมสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ

การทำสิ่งที่ยาก..มีอุปสรรคเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ
แม้แต่ในอิสราเอล การทำวิจัยกับกัญชาก็ทำให้เกิดปัญหา อุปสรรคกับระบบราชการ Schleider ขยายความว่าขั้นตอนการอนุมัติข้อเสนอการวิจัยเกี่ยวกับกัญชานั้นเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการจำนวนมาก และอาจใช้เวลานานหลายปีในการพิจารณากระบวนการดังกล่าว กระนั้นสิ่งนี้ก็ไม่ได้ยับยั้ง Tikun Olam จากการศึกษาวิจัยหัวข้อต่างๆ ของกัญชาสำหรับโรคไมเกรนและโรคออทิสติกไปจนถึงโรคลำไส้แปรปรวน  เช่นเดียวกับการศึกษาค้นคว้าใหม่ที่สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยข้อมูลเชิงหลักฐานที่แท้จริงเกี่ยวกับการมีปฏิกิริยากันระหว่างกัญชาและยาที่มีฤทธิ์เสพติดอื่นๆ สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับการลดลงของการใช้ยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์ (opioid) ข้อมูลจากการศึกษาใหม่แต่ละครั้งสามารถชี้แนะการประเมินไปที่การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข

ที่มา: https://bit.ly/2LJkj47 Author: Abbie Rosner- Mar. 4, 2019