สมาพันธ์วิจัยและพัฒนากัญชาฯ ร่วมมือ บ.ฟาร์มสุขใจ วิสาหกิจเพื่อสังคม สัมมนา "กัญชาทองคำเขียว เกษตรกรต้องได้ปลูกกัญชา"

Last updated: 9 ก.ค. 2562  | 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 -17:15 น.


วานนี้(8 กรกฏาคม 2562) ณ โรงแรมพิษณุโลกออร์คิด จังหวัดพิษณุโลก พล.อ.ต.มนูธรรม เนาว์นาน รอง ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.(ส่วนกลาง) เป็นประธานเปิดการสัมมนา“กัญชาทองคำเขียว เกษตรกรต้องได้ปลูกกัญชา”และเลือกประธานกัญชาประจำจังหวัดทางภาคเหนือ


โดยมี ดร.องอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ประธานสมาพันธ์วิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย นายสมชัย แสงทอง รองประธานสมาพันธ์วิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย หัวหน้าภาคเหนือ พท.กฤตนันท์ พันธุ์อุดม กรรมการสภาแพทย์แผนไทย“ครูกัญชา” นายดิชฐ์พิเชษ สุวรรณโพธิ์ ประธานโครงการฟาร์มสุขใจ และประธานบริหาร บมจ.ฟาร์มสุขใจ วิสาหกิจเพื่อสังคม และ คุณนงนุช บัวใหญ่ CEO บริษัท ฟาร์มสุขใจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฟาร์มสุขใจ ผู้บริหารบริษัทฟาร์มสุขใจวิสาหกิจเพื่อสังคม เครือข่ายวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย และ สมาพันธ์วิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย และสมาชิกจากจังหวัดทั้ง 8 จังหวัด ประกอบด้วย 1,จังหวัดตาก 2,จังหวัดกำแพงเพชร 3,จังหวัดสุโขทัย 4,จังหวัดอุตรดิตถ์ 5,จังหวัดพิษณุโลก 6,จังหวัดเพชรบูรณ์7,จังหวัดพิจิตร 8,จังหวัดนครสวรรค์


ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ประธานสมาพันธ์วิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย ได้กล่าวว่า การอบรมสัมมนาในครั้งก็เพื่อเป็นการเชื่อมโยง“ฟาร์มสุขใจ”กับการปลูกกัญของเกษตรกรของ “สมาพันธ์วิจัยและพัฒนากัญชาฯ” สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน” การเตรียมทำ MOU ระหว่างมหาลัยและวิสาหกิจชุมชนกับการเพาะปลูกกัญชาของเกษตรกรไทย เพราะตอนนี้มีหลายฝ่าย หลายองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มทั้งผลักดันการปลูกกัญชาเสรี และผลักดันให้กัญชาปลดล็อกออกจากกฎหมายยาเสพติด แต่ก็มีบางกลุ่มบางองค์กรไม่เข้าใจบทบาทและกฎหมาย พ.ร.บ.นิรโทษกรรมกัญชา พ.ศ.2562 ทาง“สมาพันธ์วิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย”จึงได้ทำข้อตกลงกัน (MOU) กับทาง“บริษัทฟาร์มสุขใจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (มหาชน)” คัดเลือกประธานและตัวแทนประจำจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 8 จังหวัด ประกอบด้วย 1.ตาก 2.กำแพงเพชร 3.สุโขทัย 4.อุตรดิตถ์ 5.พิษณุโลก 6.เพชรบูรณ์ 7.พิจิตร 8.นครสวรรค์

เพื่อจะได้เป็นตัวแทนในการขับเคลื่อนเชื่อมโยงระหว่าง “ภาครัฐและภาคประชาชน” ในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.นิรโทษกรรมกัญชา 2562 ในการปลูกกัญชาที่ทางรัฐต้องการให้ทาง “มหาวิทยาลัยของรัฐ” มอบหมายให้ “เกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน” เป็นคนปลูกกัญชา นั้นคือกฎหมายแต่ประชาชนหลายคนหลายกลุ่มยังไม่เข้าใจต่างพากันถูกหลอกลวงจาก “กลุ่มมโน” ว่าจะปลูกกัญชากันแบบนั้นแบบนี้ จนทำให้เกษตรกรตกเป็นเหยื่อสูญเสียเงินไปอบรม สัมมนา กันเป็นจำนวนมาก และ เสียเงินค่าเป็นสมาชิกอีกจำนวนมาก “ประธานกัญชา ประจำจังหวัด” ที่เราได้จัดตั้งขึ้นมาจะเป็นกระบอกเสียงและเป็นผู้นำพาเกษตรกรเชื่อมโยงกับภาครัฐอย่างถูกต้องตามกรอบกฎหมาย

ผศ.ดร.อานนท์ กล่าวอีกว่า เรื่องกัญชากำลังอยู่ในความสนใจของทุกภาคส่วน และเกี่ยวข้องในเรื่องของสุขภาพ เรื่องที่เกี่ยวกับแพทย์ ที่สำคัญเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจด้วย เพราะกัญชานอกจากจะมีคุณสมบัติทางการแพทย์ ที่ช่วยรักษาได้หลายโรคแล้ว พวกเราที่มีวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรระดับรากหญ้า ที่เป็นคนยากจน เห็นว่า กัญชาที่บอกกันว่าเป็น "ทองคำเขียว" มีราคาค่อนข้างดี ถ้าพวกเราทำได้ เราจึงประสานไปหลายหน่วยงาน ที่สามารถจะปลูกกัญชาได้ หลักก็คือ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาที่เป็นของรัฐ ที่เปิดสอนคณะแพทย์ คณะเภสัช และโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเป็นส่วนที่จะไปเชื่อมโยงทำ MOU กับสถาบันเหล่านี้ เพราะลำพังแล้ววิสาหกิจชุมชนจะไม่สามารถปลูกกัญชาได้ จะต้องผ่านทางมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลของรัฐ เท่านั้น เราจึงจัดการสัมมนาและคัดเลือกประธานประจำจังหวัดขึ้นมา เพื่อให้วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร ระดับรากหญ้าที่ยากจน ได้ทราบถึงข้อกฎหมาย ข้อปฏิบัติ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการที่จะปลูกกัญชาได้ เพื่อที่จะไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อให้ทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พ.ร.บ.กัญชา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งกฎหมายลูกที่ยังไม่ออกมา แต่เราจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมการไว้เป็นการเตรียมความพร้อมไว้ ซึ่งตอนนี้มีคนสนใจเยอะมาก แต่จะไปให้ถึงเป้าหมายสามารถปลูกกัญชาได้นั้น อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข อย. ที่จะอนุมัติให้พวกเรา เพราะถ้าไม่อนุมัติก็ไม่สามารถปลูกได้ คือ พวกเราต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นเองอย่าพึ่งไปหลงเชื่อกระแสข่าวที่ไม่ถูกต้อง

ที่มา:http://www.thaisaeree.info/news/index.php/news-2/2018-07-06-11-48-19/9694-0807-14