แถลงการณ์ 12 องค์กร สนับสนุนหมอเดชาใช้กัญชาทางการแพทย์

Last updated: 12 ก.ค. 2562  | 

 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 -15:19 น.


แถลงการณ์ 12 องค์กร สนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อให้หมอพื้นบ้านเดชา ศิริภัทร ใช้รักษาผู้ป่วย กรณีจำเป็นเฉพาะรายได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อความต้องการของผู้ป่วย


1) เครือข่าย 12 องค์กร ขอประกาศสนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้

2) เครือข่าย 12 องค์กร ขอเรียกร้องต่อรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล ใช้อำนาจบริหาร ในการสั่งการให้ อย. ผ่านสูตรน้ำมันกัญชาของหมอพื้นบ้านเดชา ศิริภัทร เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่หมดหวัง จากโรงพยาบาลนับหมื่นรายที่ลงทะเบียนรอคอยรับยาอยู่อย่างน่าเวทนา

      โดยที่คณะกรรมการพิจารณาตำรับยา 2 คณะของกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกได้พิจารณา ผ่านสูตรน้ำมันเดชา ศิริภัทรแล้ว แต่ไปติดอยู่ที่การพิจารณาอนุมัติของ อย. ซึ่งมีทีท่าถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า
       
       ต่างจากกรณีของ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่สามารถผ่านกระบวนการขออนุญาตทั้งการปลูก การผลิต การจำหน่ายและนำเข้า และได้รับการอนุมัติจาก อย. จนสามารถขอรับกัญชาของกลางจานวน 662 กิโลกรัม จาก ป.ป.ส. ในระยะเวลาเพียง 6 วัน (11 - 17 มิถุนายน 2562) ยิ่งกว่านั้น "น้ำมันกัญชา" (สูตรสารสกัดกัญชาผสม น้ำมันมะกอก) ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรยังสามารถนำมาใช้รักษาผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนตำรับจาก อย. หรือต้องมีประสบการณ์การใช้ในผู้ป่วยหนึ่งพันรายมาก่อนแต่อย่างใด นอกจากนี้ น้ำมันกัญชาสูตรดั้งเดิมของหมอพื้นบ้านเดชา ก็แตกต่างจากสูตรดัดแปลงของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตรงที่ผสมด้วยน้ำมันมะพร้าวไม่ใช่น้ำมันมะกอกเท่านั้นเอง


         อนึ่ง ในการปรุงยาน้ำมันกัญชาสูตรหมอเดชา เพื่อผู้ป่วยเฉพาะราย ย่อมสามารถใช้กรรมวิธีปรุงยาตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านโดยไม่ต้องใช้มาตรฐานเดียวกับการผลิตยาแผนปัจจุบัน ซึ่งต้องใช้มาตรฐานการผลิต GMP WHO หรือ GMP ASEAN หรือ GMP PICs แต่อย่างใด


          ในขณะที่หมอเดชาพยายามทำทุกวิถีทางที่จะทำตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ป่วยที่รอรับยาจำนวนหลายหมื่นคน สามารถมียาใช้ให้เร็วที่สุด แต่ อย. กลับถ่วงเวลาจนผู้ป่วยไม่มียาให้ใช้ต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกือบ 4 เดือนแล้ว การที่ อย. ไม่ยอมอนุญาตตำรับน้ำมันเดชา ทำให้นายเดชาไม่สามารถขอรับวัตถุดิบกัญชาของกลางจาก ป.ป.ส. และความล่าช้าดังกล่าวทำให้มีผู้ป่วยมะเร็งตายไปแล้วกว่า 50 คน ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งเป็นแรงกดดันทางจิตใจต่อนายเดชา ศิริภัทร เพราะมีผู้ป่วยมาขอรับยาทุกวันโดยไม่มียาให้

 
3) เครือข่าย12 องค์กร ขอเรียกร้องต่อรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ให้ใช้อำนาจบริหารระหว่างที่ยังไม่ได้แก้ไขกฎหมาย เพื่อเปิดทางให้แพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านที่ผ่านการอบรมความรู้กัญชาจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ แล้ว ให้สามารถปลูกและผลิตยากัญชาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยตามหลักธรรมจรรยาได้โดยไม่ชักช้ารายชื่อองค์กรร่วม 12 องค์กร

 มูลนิธิข้าวขวัญ

 มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

 มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI)

 มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)

 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

 มูลนิธิสุขภาพไทย

 มหาวิทยาลัยรังสิต

 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก

 เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ

 ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน (ขสช.)

 เครือข่ายผู้ป่วย (Healthy Forum)

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)


ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/breaking-news/379278?re=