สารสกัดจากัญชากับโรค MS

Last updated: 17 ก.ค. 2562  | 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 -11:00 น.


แคนาดาเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่มีสัดส่วนสูงที่สุดของประชากรที่ป่วยด้วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (MS) จากการรายงานโดยสมาคมโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (MS) ของแคนาดาพบว่าชาวแคนาดา 1 ใน 385 คน จะประสบกับความเจ็บป่วยนี้  สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองดีพอต่อวิธีการรักษาทั่วไปในการจัดการกับโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (MS) การใช้กัญชามาบำบัดรักษา ดูเหมือนว่าจะเป็นทางเลือกในการรักษาอาการที่มีอยู่

อ่านเพิ่มเติม >>  กัญชา..ช่วยรักษาโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (โรค MS) ได้หรือไม่? /   สายพันธุ์กัญชาที่ดีที่สุด...ต่อโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (โรค MS)