อภ.เตรียมแจกน้ำมันกัญชา 10,000 ขวด ปลายเดือน ก.ค. นี้

Last updated: 17 ก.ค. 2562  | 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 -11:38 น.


ปลายเดือนกรกฎาคมนี้ องค์การเภสัชกรรมจะผลิตน้ำมันกัญชาชนิดหยดใต้ลิ้นรอบแรก 10,000 ขวด เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยตามโครงการ พร้อมเดินหน้าปลูกกัญชารอบ 2

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม หรือ อภ. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับโรค

เบื้องต้นผลิตเป็นยาเหน็บทวารหนัก แผ่นแปะซึมผ่านผิวหนัง แผ่นฟิล์มเกาะติดเนื้อเยื่อในช่องปาก หลังทดลองทางคลินิกแล้ว คาดว่า 1 ปี จะจำหน่ายให้ประชาชนได้ แต่เนื่องจากสารสกัดกัญชาที่จะนำไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้องรอ อภ. ปลูกกัญชาในรอบ 2 ซึ่งใช้เวลาประมาณ 4 เดือน ระหว่างนี้จึงจะส่งมอบกัญชาของกลางจาก ป.ป.ส. ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทดสอบในสัตว์ทดลองก่อน

ส่วนความคืบหน้าสารสกัดน้ำมันกัญชาของ อภ.อยู่ระหว่างเก็บเกี่ยวดอกกัญชา ซึ่งปลูกไว้จำนวน 2 ห้อง โดยสายพันธุ์ทีเอชซีสูงเข้าสู่กระบวนการสกัดแล้ว คาดว่าปลายเดือนกรกฏาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม จะส่งมอบน้ำมันกัญชาชนิดหยดใต้ลิ้นจำนวน 10,000 ขวด จากเดิมที่ผลิตได้ 2,500 ขวด ส่งมอบให้กรมการแพทย์ เพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตได้

สำหรับสายพันธุ์ที่ให้สารทีเอชซีและซีบีดี 1 ต่อ 1 ดำเนินการอบแห้งแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการสกัดในสัปดาห์นี้ โดยหลังจากเก็บเกี่ยวดอกกัญชา 140 ต้น รอบแรกหมดแล้ว จะทำความสะอาดพื้นที่เพื่อปลูกรอบที่ 2 ทันทีประมาณปลายเดือนนี้ และจะขยายพื้นที่ปลูกกัญชาในโรงเรือนระบบปิดมากขึ้น ซึ่งให้ผลผลิตมากขึ้นถึง 10 เท่า รวมทั้ง พัฒนาเทคโนโลยีการปลูกในระบบกรีนเฮาส์

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/281700