กรมการแพทย์ เตือน กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ควรใช้สารสกัดกัญชา

Last updated: 17 ก.ค. 2562  | 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 -15:08 น.กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้ข้อมูลผู้ป่วยที่ไม่ควรใช้สารสกัดกัญชาที่มีทีเอชซี (THC) เป็นส่วนประกอบดังนี้

1.ผู้มีประวัติแพ้ผลิตภัณฑ์จากกัญชา หรือ สารตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัด

2.เป็นโรคหัวใจ ที่ไม่สามารถคุมอาการได้

3.เป็นโรคจิตมาก่อน เป็นโรคอารมณ์แปรปรวน หรือโรควิตกกังวล

4.สตรีมีครรภ์/ให้นมบุตร/วัยเจริญพันธุ์ที่ไม่คุมกำเนิด หรือสตรีที่มีแผนตั้งครรภ์

5.ผู้ป่วยเด็กที่ใช้สารสกัดกัญชา จะส่งผลเสียในระยะยาวต่อการพัฒนาสมองที่มา: https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1583950