อ. เดชา ไม่รอใบรับรอง อย. ลุยเดินหน้าแจกยากัญชาให้ผู้ป่วย

Last updated: 18 ก.ค. 2562  | 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 -15:40 น.


ตอนนี้ยาที่มีส่วนผสมกัญชาสูตรนายเดชา ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ ยังไม่ได้รองรับให้เป็นตำรับยาแพทย์แผนไทย เพราะการพิจารณาต้องผ่านถึง 3 ขั้นตอน ซึ่งผ่านไปแล้ว 2 ขั้น จากกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก แต่วันนี้ มูลนิธิข้าวขวัญไม่รอการขึ้นทะเบียนจากทางการ โดยเดินหน้าแจกยา ซึ่งมีผู้ป่วยเข้าชื่อขอรับยาจำนวน 1,400 คน

ยากัญชาของ นายเดชา  ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญโดยสูตรที่คิดค้นขึ้นเองนี้ ยังไม่ผ่านการรับรองให้เป็นยาแพทย์แผนไทยตำรับใหม่ เพราะขั้นตอนการพิจารณาต้องผ่านถึง 3 ขั้น

นายเดชา เปิดเผยว่า การเดินหน้าแจกยากัญชา เพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์ยา ที่มีผู้ป่วยใช้แล้วเห็นผลเกิน 1,000 คน จะถูกบรรจุเข้าตำรับยาแพทย์แผนไทย

ซึ่งยาที่แจก อาจต้องเข้าข่ายผิด พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 แต่นายเดชา ยืนยันว่าจะเดินหน้าแจกยาต่อไปให้ครบจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไมเกรนที่มาลงชื่อแล้วจำนวน 1,400 คน โดยอ้างว่ายาของตัวเองนั้นมีประสิทธิภาพกว่ายาแผนปัจจุบัน ซึ่งเคยชี้แจงไปที่คณะกรรมการอาหารและยา  (อย.) และเชิญเข้ามาร่วมวิจัยแล้ว แต่ไม่ได้รับคำตอบ

ด้านนพ. สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ออกมาชี้แจงกรณีผลพิจารณาสูตรยาของนายเดชา ซึ่งจะเริ่มประชุมกันในวันที่ 19 ก.ค.นี้ว่า ตำรับน้ำมันสกัดกัญชาของนายเดชา เป็นตำรับยาที่หมอพื้นบ้านปรุงขึ้นจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามตำรับประเภทที่ 5 คือประเภทตำรับยาที่หมอพื้นบ้านปรุงขึ้น และได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เมื่อผ่านการรับรองแล้ว

ขั้นตอนต่อไปคือการเสนอคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเพื่อพิจารณาในการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อประกาศรายชื่อตำรับยากัญชาของหมอพื้นบ้านและเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อไป ซึ่งยืนยันว่ากระบวนการไม่ได้ล่าช้าตามที่นายเดชาให้ข่าว

ที่มา: PPTV Online
 https://bit.ly/2O8Fn6W