อัตราเเพร่หลายการใช้กัญชาในทวีปเอเชีย

Last updated: 25 ก.ค. 2562  | 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 -11:45 น.

เขียน/แปล: สิริญา มิตรศรัทธา /Siriya Mitsattha
เรียบเรียง : อภินันท์ อุ่นทินกร / Apinan Untinkornการใช้กัญชาในทวีปเอเชียซึ่งเป็นแถบที่มีอัตราแพร่หลายหรือระบาดประมาณ 2% หรือ 54 ล้านคน 

รายงานยาเสพติดโลก 2019 โดยสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติที่เผยแพร่เมื่อเดือนมิถุนายนปี 2019 ได้นำเสนอบทสรุปความต้องการและอุปทานของกัญชาทั่วประเทศรวมไปถึงยาเสพติดตัวอื่นๆ ซึ่งข้อมูลได้รับการรายงาน เฝ้าดูและศึกษาเป็นเวลาหลายปี ทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในช่วงหลายสิบปี อีกทั้งเห็นแนวโน้มของการใช้กัญชาในอนาคต

ทว่าการใช้กัญชาในแถบเอเชียมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมาก แต่ขนาดของประชากรในทวีปนี้ที่มีเกือบหนึ่งส่วนสามของประชากรผู้ใช้กัญชาทั่วโลกซึ่งก็คือจำนวน 54 ล้านคน ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศปากีสถานที่อัตราการแพร่หลายของการใช้เมื่อปีที่ผ่านมามีเกือบ 3.6% ของประชากรผู้ใหญ่หรือเกือบ 4 ล้านคน ในประเทศอินเดียที่มีมากกว่า 3% ของประชากรที่มีอายุ 18 ปี หรือมากกว่าและมีน้อยกว่า 1% ของวัยรุ่นที่มีอายุ 10 ถึง 17 ปีที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาในปี 2018 ที่ผ่านมา โดยการใช้กัญชามีมากกว่าในหมู่ผู้ชายถึง 5% เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ในหมู่ผู้หญิงมีเพียง 0.6%

แม้ว่ากฎหมายยังไม่อนุญาตการใช้อย่างเต็มที่ในทวีปเอเชีย แต่หลายๆ ประเทศในแถบเอเชียก็เชื่อว่ากัญชาเป็นพืชหรือสมุนไพรดั้งเดิมที่ใช้ในการรักษามาตั้งแต่สมัยก่อน ทำให้ทวีปเอเชียมีผู้ใช้กัญชาไม่น้อยไปกว่าประชากรในอเมริกา

โดยขอบเขตของรายงานนี้เผยว่าข้อมูลการสำรวจนั้นอาจตกหล่นและไม่ได้ทำการสำรวจได้ดีนัก ทำให้ไม่สามารถประเมินแนวโน้มได้อย่างตรงไปตรงมา  

ข้อมูลจาก : รายงานยาเสพติดโลก 2019 โดยสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ  มิถุนายน 2019