การจ้างงานในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 34% ด้วยการเติบโตของอุตสาหกรรมกัญชา

Last updated: 25 ก.ค. 2562  | 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 -14:15 น.

เขียน/แปล: สิริญา มิตรศรัทธา /Siriya Mitsattha
เรียบเรียง : อภินันท์ อุ่นทินกร / Apinan Untinkorn


การจ้างงานในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 34% ด้วยการเติบโตของอุตสาหกรรมกัญชา

รายงาน 2019 Marijuana Business Factbook ซึ่งเป็นรายงานประจำปีที่เป็นแหล่งข้อมูลของผู้ทำธุรกิจ ผู้ลงทุนและคนที่อยากมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมกัญชาวางใจตั้งแต่ปี 2013 ฉบับล่าสุด ทั้งนี้ได้มีการคาดคะเนจำนวนผู้ทำงานเต็มเวลาสำหรับอุตสาหกรรมกัญชาในสหรัฐอเมริกา ว่าจะมีระหว่าง 130,000 และ 160,000 ในปี 2018 และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นถึง 175,000 และ 215,000 ในปี 2019

การเพิ่มขึ้นนี้ถูกผลักดันโดยการเติบโตของตลาดกัญชาที่ใหญ่ขึ้นของรัฐแคลิฟอร์เนียและความต้องการทางแรงงานในรัฐอื่นๆ ที่เริ่มมีตลาดกัญชาเพื่อการแพทย์และความบันเทิง อีกทั้งกฎอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ได้ผลักดันรายได้ของผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมกัญชาในตลาดแคลิฟอร์เนียและฝั่งตะวันออก ซึ่งบริษัทกัญชาก็มักตามหาผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ทำให้ราคาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นในตลาดเหล่านี้

รางงาน 2019 Marijuana Business Factbook ได้ประมาณการจำนวนจ้างงานเต็มเวลาในอุตสาหกรรมนี้ว่าจะมี 385,000 ถึง 475,000 คนภายในปี 2023

จากปรากฏการณ์นี้ถือได้ว่ากฎหมายเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในตลาดและเศรษฐกิจ และมีห่วงโซ่ผลกระทบต่อการจ้างงานของประเทศ ทั้งนี้การทำให้ถูกกฎหมายนอกจากจะสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ป่วยและผู้บริโภคก็ยังสร้างโอกาสให้กับผู้รับจ้างหรือผู้ว่างงาน ปัจจุบันในสหรัฐอเมริกามี 11 รัฐที่อนุญาตการใช้กัญชาเพื่อความบันเทิงอย่างถูกกฎหมาย และมี 23 รัฐที่อนุญาตการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ ในขณะที่หลายๆ รัฐกำลังดำเนินการต่อสู้ เจรจาต่อรองทางกฎหมายเพื่อผลักดันให้มีการอนุญาตใช้กัญชา

ข้อมูลจาก: The Annual Marijuana Business Factbook 7th Edition by Marijuana Business Daily, June 2019