อย. ยันไม่ได้แบนน้ำมันกัญชาสูตร "อ.เดชา"

Last updated: 25 ก.ค. 2562  | 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 -16:45 น.


เลขาธิการ อย. ยืนยันไม่ได้แบนน้ำมันกัญชาสูตร ‘อ.เดชา’ เพราะยังไม่ได้พิจารณา เตรียมแก้ไขระเบียบเพื่อปลดล็อกกัญชงออกจากยาเสพติด 3 ฉบับ

นพ.ธเรศ กรัษนัยริวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (เลขาธิการ อย.) กล่าวยืนยันว่า ไม่ได้มีการแบนน้ำมันกัญชาสูตรนายเดชา ศิริภัทร ตามที่เป็นข่าว โดยในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษที่มีกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัยวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เป็นการพิจารณาเรื่อง แนวทางการรอขออนุญาตและการอนุญาตให้ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา โดยการปรุงตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่เพื่อจำหน่ายเฉพาะผู้ป่วยของตน และสูตรยากัญชาของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยบูเศร ไม่ได้มีการพิจารณาสูตรตำรับน้ำมันกัญชาของนายเดชา


ส่วนการแก้ไขระเบียบเพื่อปลดล็อกกัญชงออกจากยาเสพติด 3 ฉบับ เพื่อ ให้สามารถใช้สาร CBD ได้นั้น ได้แก่ 1.แก้ไขประกาศคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษเพื่อกำหนดลักษณะกัญชง , 2.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อ ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ. ,3.กฎกระทรวง กัญชง พ.ศ. ... โดยคาดว่าจะสามารถแก้ไขได้ในเดือนสิงหาคมนี้ โดยในส่วนของกฎ กระทรวง จะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ที่มา: https://www.voicetv.co.th/read/hL6o6zkmH