"กัญชา" ความหวัง! ความอ่อนล้า และเคราะห์กรรมระบบ สธ.ไทย

Last updated: 26 ก.ค. 2562  | 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 -15:05 น.


หลังจากมีข่าวมติคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ ไม่พิจารณารับรองตำรับน้ำมันกัญชา ของ อ.เดชา ศิริภัทร เมื่อวันที่ 24 ก.ค.62 จากที่ก่อนหน้าทางกระทรวงสาธารณสุขระบุน้ำมันกัญชาตำรับ อ.เดชา ไม่มีปัญหา แต่ติดที่คุณสมบัติของอ.เดชา ที่ยังไม่ได้รับการรับรองเป็นหมอพื้นบ้านตามพ.ร.บ.ใหม่ที่เพิ่งประกาศใช้เมื่อมิ.ย.62 ซึ่งได้สร้างความสับสนนั้น 
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก "ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha" ระบุ 

“บทสรุปถึงวันที่ 24/6/62 (Edited)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้าขณะนี้เป็นคนที่ได้รับเคราะห์กรรมมาตลอด
กัญชาทางการแพทย์เป็นเรื่องหนึ่งในการขับเคลื่อนซึ่งต้องแก้ไขทั้งระบบ
ในเรื่องกัญชา: ถึงแม้ว่าจะมีการออกสื่อจากท่านปลัดและจากหน่วยงานต่างๆ ก็ตามแต่สภาพความเป็นจริงยังมีความขัดแย้งอยู่มาก

หลังจากลงพื้นที่ไปบรรยายสุพรรณบุรี จันทบุรี สวรส. และ ภูมิใจไทย และรวมทั้งบรรยายและสอบถามตั้งแต่ที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศ ที่อุบลราชธานี วัดภูพร้าว และล่าสุดวันนี้ที่โรงพยาบาล มอ.สงขลา

1- ต้องระวังคำพูดคำว่า "มาตรฐานของกัญชา"

เนื่องจากกัญชาเป็นพืชที่มีความง่ายต่อการใช้ที่สุด

มีความเข้าใจผิดอย่างมากถึงเรื่องมาตรฐานของกัญชาทั้งนี้...ต้องพูดในระนาบเดียวกันว่ากัญชาทั้งหมดที่ทำอยู่ขณะนี้ไม่ได้มีความพิเศษต่างกันเท่าไหร่

แม้กระทั่งที่ชาวบ้านใช้กันโดยการกินใบ ต้น ดอกหรือมีการผ่านกระบวนการง่ายๆจากสกัดด้วยน้ำร้อนเหล้าขาว บีบเย็นหรือสกัดด้วยแอลกอฮอล์หรือสกัดด้วยแนพทาหรือน้ำมันมะพร้าว นี่เป็นวิธีปฏิบัติที่ใช้กันมาเนิ่นนานและใช้อยู่แล้ว

ลักษณะการสกัดดังกล่าวจะทำให้ได้สารออกฤทธิ์มากน้อยต่างกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าใช้ไม่ได้ผล


นอกจากนั้น กัญชาทางการแพทย์นอกระบบมีการตรวจหาสารออกฤทธิ์จนกระทั่งสามารถทราบได้ว่าการสกัดบีบเย็น กัญชากับขี้มอน หรือรำข้าวจะได้สารออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน และนำมาใช้ในภาวะต่างกันด้วยซ้ำซึ่งขณะนี้ทางแผนปัจจุบันยังไม่มีความรู้ด้วยซ้ำ

น้ำมันกัญชาที่สกัดของเจ้าพระยาอภัยภูเบศหรือของ อภ. เพียงแต่ทำให้ทราบความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ในกลุ่ม THC หรือซีบีดีเท่านั้น

ซึ่งในระยะหลังพบว่าการที่จะตั้งต้นด้วย THC หรือซีบีดีที่ 0.5 มิลลิกรัมหรือ 5 มิลลิกรัมตามลำดับนั้นมากไปด้วยซ้ำ

ทั้งนี้ เนื่องจากในตำราที่ผ่านมาจะเป็นตัวบริสุทธิ์เดี่ยว ที่ไม่ใช่หลายๆตัวรวมอยู่ด้วยกันซึ่งจะออกฤทธิ์ช่วยกันและใช้ในปริมาณน้อยกว่าและได้ผลดีกว่า

การรู้ความเข้มข้นจะช่วยได้ในกรณีที่จะใช้มากที่สุดเท่าไหร่ได้ แต่ถึงแม้ไม่ทราบก็สามารถสังเกตจากอาการได้เช่นกัน


 
2- การสื่อสารต่อจากนี้ไปถึงประชาชนต้องอยู่ในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับคนป่วยที่ใช้อยู่แล้วหรือมีความจำเป็นที่ต้องใช้

จะเป็นนักวิชาการหรือจะเป็นนักพูดต้องเชิญมาชี้แจงว่ามีความประสงค์อย่างไรที่จะย้อนแย้งกับนโยบายของรัฐบาลและที่สำคัญคือขัดขวางการเข้าถึงอย่างถูกต้องของประชาชนคนป่วย คนยากจน

นอกจากนั้น การอบรมของกรมการแพทย์จะต้องเป็นในทางเดียวกัน ไม่มี pro และ con ทั้งนี้เนื่องจากว่าขณะนี้ทราบว่าใครใช้ได้ จะใช้อย่างไร มีข้อจำกัดอย่างไรและต้องระวังอะไร

ควรต้องปรับผู้บรรยายทั้งหมดโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 และ 31 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป และชั่วโมงที่ว่างสามารถเติมเต็มได้ด้วยคำถามที่มาจากผู้รับการอบรมว่าจะมีการปฏิบัติจริงอย่างไร

ากที่ลงไปที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศ น้องที่ผ่านการอบรมยังคงมีความยากลำบากในการใช้

ทั้งนี้ การใช้. ไม่ได้ หมายความว่ารู้จักแต่กัญชาอย่างเดียว ต้องรู้จักตัวโรคและการปรับขนาดของยาปัจจุบันที่ใช้ให้เข้ากับกัญชาในระยะแรกจนกระทั่งกัญชาออกฤทธิ์จึงลดขนาดยาปัจจุบันลง

ในระดับพื้นที่ผลของการไม่ทราบความจริง ผลของการที่ไม่พยายามหาความรู้และไม่เคยลงไปดูสถานการณ์จริงว่ามีการใช้กัญชาและมีประโยชน์อะไรบ้าง

ประกอบกับมีการออกสื่อในทางโจมตีทำให้แพทย์ พยาบาล และเภสัชกร มีการต่อต้านเพิ่มขึ้นภายในช่วงสามถึงสี่สัปดาห์นี้

กลุ่มพยาบาลได้กล่าววันนี้ว่าทำไมองค์กรแพทย์เองถึงออกข่าวในทางลบทางเดียวและทำให้การขับเคลื่อนการใช้กัญชาทางการแพทย์ของที่สงขลานครินทร์เป็นไปด้วยความยากลำบาก

และหมายความว่าจะต้องควรให้อยู่ในทิศทางเดียวกัน ผลที่ออกมากลับกลายเป็นในทางลบและพื้นที่ต่างๆ กลับต้องรณรงค์ให้ความรู้แก้ความสับสนใหม่

3- การขับเคลื่อนในระดับระยะ 0.5 ต้องทำอย่างเร็วที่สุดเพื่อให้กัญชานอกระบบขึ้นมาอยู่ในระบบเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยถูกหลอกลงไปใต้ดินและมีผลข้างเคียงจากการใช้ปริมาณไม่ถูกต้อง

ขณะเดียวกันทำระยะที่หนึ่งและสองไปพร้อมกันและในอนาคต ซึ่งหวังว่าคงไม่นานนักจะต้องมีกัญชาเป็นพืชประจำบ้านสำหรับรักษาสุขภาพและตนเอง ทั้งนี้ ในระยะแรกยังคงต้องมีการเข้าใจและต้องมีการควบคุมโดยที่จำกัดผลร้ายที่จะเกิดขึ้นในการใช้ในทางที่ผิดก่อน

ระยะ 0.5 คืออะไร ระยะที่หนึ่งและที่สองคืออะไรได้แนบรูปอธิบายมาไว้ด้วย

4- การขับเคลื่อนกัญชาลงสู่ชุมชนจะต้องมีการประสานแนบแน่นกับพื้นที่และไม่เกิดความรู้สึกต่อต้านจากการลำเอียงลงไปสู่อาสาสมัครหมู่บ้านโดยทิ้งเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำงานอยู่แล้วทั้งที่ รพ.สต. รพ.ระดับต่างๆ

ดังนั้น สื่อที่ออกไปจะต้องมีการอธิบายภาพรวมและแผนโดยสังเขปไม่เช่นนั้นจะสับสนและเกิดการตีความคิดไปเอง

การสื่อสารออกไปที่บอกถึงเรื่องการทำงานในเขตสุขภาพจะต้องสามารถระบุได้ว่าการบริหารงานของหลักประกันสุขภาพจะออกมาในรูปใด


การชักดาบที่เกิดขึ้นมาเนิ่นนานต้องกำจัดให้ได้และมีการรื้อการบริหารจัดการใหม่หมด เพื่อทำให้เห็นภาพเนื่องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหน้าด่านขณะนี้เป็นคนที่ได้รับเคราะห์กรรมมาตลอด

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/92734