เภสัชฯ รพ.อภัยภูเบศร สะท้อนความเห็น 7 เรื่อง "กัญชา" ทางการแพทย์ เเนะเดินหน้าทีละขั้น ใช้ในกลุ่มโรคที่ได้ประโยชน์ก่อน

Last updated: 26 ก.ค. 2562  | 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 -15:25 น.


เภสัชฯ รพ.อภัยภูเบศร สะท้อนความเห็น 7 เรื่อง "กัญชา" ทางการแพทย์ เเนะควรเดินหน้าไปทีละขั้น ใช้ในกลุ่มโรคที่ได้ประโยชน์ก่อน ย้ำต้องแก้ปัญหาคอขวด หายาคุณภาพ 

ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่า ในฐานะเภสัชกรที่ทำงานด้านสมุนไพรมา 17 ปี ขอให้ความเห็นเรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์ ดังนี้

1. เป้าหมายของการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ คือ คุณภาพ ปลอดภัย ประสิทธิผล ความคุ้มค่า และความยั่งยืนของระบบ

2.ลักษณะเฉพาะของกัญชา คือ สารสำคัญในแต่ละสายพันธุ์ การปลูก การจัดการวัตถุดิบ การสกัด ล้วนแล้วแต่ทำให้ได้คุณภาพของยาที่ต่างกัน ดังนั้น หากจะนำกัญชามาปรุงเป็นยา จึงมีต้นทุนการผลิตที่สูงมาก ยาจะราคาแพง หากมียาราคาถูกกว่า ได้ผลดีกว่า รู้ความปลอดภัย ผลข้างเคียงอย่างดีแล้ว ควรใช้ยาที่มีไปก่อน


3. กัญชาเคยใช้ปรุงเป็นอาหาร 2-3 ใบ ปรุงเป็นยาในขนาดไม่สูง ในความรู้ดั้งเดิมของเราไม่เคยมีการสกัดน้ำมันกัญชา ต่อมากลายเป็นยาเสพติด 40 ปี วันนี้กัญชากลับมาใหม่ ในรูปแบบที่แตกต่างไป จึงควรจัดเป็นยาใหม่ ที่ต้องเฝ้าระวังความปลอดภัย ส่วนตำรับแผนไทยและพื้นบ้าน เห็นด้วยที่ต้องมีการจัดการให้ผู้ป่วยเข้าถึงอย่างเหมาะสม และติดตามความปลอดภัยด้วย เพราะโรคอดีตก็แตกต่างจากปัจจุบัน ยาที่ผู้ป่วยได้รับก็หลายตัว และอาจตีกับกัญชา


4. การใช้เพื่อการพึ่งตนเองเห็นด้วย แต่อยากให้เร่งทบทวนผลกระทบด้านบวกและลบจากต่างประเทศอย่างรอบด้าน เพื่อให้เราไม่ก้าวพลาด เร่งให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนอย่างถูกต้องรอบด้าน เพื่อให้คนไทยได้ก้าวผ่านจุดเปลี่ยนผ่านนี้ไปด้วยกัน


5. ทำงานเรื่องสมุนไพรตั้งแต่จบปริญญาตรี จากไม่เคยเชื่อ ไม่ศรัทธาว่าสมุนไพรจะดี แต่วันนี้บอกได้ว่าเรายังมีสมุนไพรดีๆ อีกมากมาย ที่ทั้งที่ถูกนำมาใช้ในระบบ และยังรอการวิจัย ประเทศเราลงทุนกับสิ่งเหล่านี้ไปมาก และเป็น intangible assset ที่ปู่ย่าตายายได้ฝากไว้ให้กับแผ่นดิน สมควรถูกนำมาใช้

6. เห็นด้วยว่าสุดท้ายเราอยากเห็นภาพที่ประชาชนทุกคนเข้าถึงยาที่ควรจะได้รับ และกัญชาเป็นยาหนึ่งเท่านั้นในทั้งหมด แต่การที่เราเตรียมการมาน้อย และบทเรียนในต่างประเทศก็มี จึงควรที่จะทำให้เข้าไปถึงไปที่ละขั้น โดยตอนนี้ควรตามหลักการ กลุ่มโรคที่ได้ประโยชน์ น่าจะได้ประโยชน์ และอาจได้ประโยชน์ไปก่อน เมื่อทราบความปลอดภัยประสิทธิผล ก็ขยับไปอีกขั้น น่าจะเป็นผลดีต่อสังคมโดยภาพรวม

7. สุดท้าย คอขวดของกัญชา คือจะทำอย่างไรให้มียามาใช้ เถียงกันให้ตายจะให้ใครใช้ก็เปล่าประโยชน์ ถ้าไม่มียาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มาให้ใช้ ว่าแล้วก็ก้มหน้าทำยาต่อไป


ที่มา: https://mgronline.com/qol/detail/9620000070781