การศึกษาชี้...สารสกัดจากกัญชาช่วยรักษาโรคจิตได้

Last updated: 7 ส.ค. 2562  | 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 -17:50 น.

"Exclusive" 
หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาไทยเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดย Cannhealth
เขียน/แปล: วันดี กุศลธรรมรัตน์/ Wandee K.
เรียบเรียง : อภินันท์ อุ่นทินกร: /Apinan Untinkorn 


สารสกัดจากกัญชาสามารถช่วยรักษาอาการของโรคจิต (psychosis)  แม้ว่าภาวะสุขภาพจิต (mental health condition) จะถูกเชื่อมโยงกับการใช้ยากัญชาในระยะยาวจากการค้นพบของนักวิจัย 


ทีมวิจัยจาก King’s College London  ค้นพบว่าสาร cannabidiol (CBD) ซึ่งเป็นหนึ่งในสารประกอบเคมีที่สำคัญในพืชกัญชานั้นจะทำงานต่อต้านสารส่วนประกอบอื่นๆ นั่นคือสาร THC (tetrahydrocannabinol) ที่มีฤทธิ์ทำให้ผู้ใช้กัญชามีอาการเคลิบเคลิ้ม มึนเมา (high)

THC ถูกทำให้เข้าใจว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญสำหรับโรคจิต (psychosis) และภาวะอาการอื่นๆ เช่นโรคจิตเภท (schizophrenia)

ผู้เชี่ยวชาญได้แจ้งเตือนถึงอันตรายของกัญชาสายพันธุ์สมัยใหม่ชื่อว่า "skunk" ที่ได้รับการผสมพันธุ์เพื่อเพิ่มระดับความแรงของกัญชาโดยให้สารออกฤทธิ์เคลิบเคลิ้มมึนเมาแรงขึ้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้  ผู้ที่มีอาการโรคจิตจากการเห็นภาพหลอนแบบเฉียบพลันสามารถทำให้เกิดความทุกข์และทำให้พวกเขาและคนอื่นๆ ตกอยู่ในความเสี่ยง

จากการศึกษาของ King’s College London พบว่าการได้รับสาร CBD เพียงครั้งเดียว (single dose) สามารถลดการ ทำงานที่ผิดปกติของสมองที่ทำให้เกิดผลกระทบเหล่านี้ได้อย่างมีนัยสำคัญ

Dr. Sagnik Bhattacharyya จากสถาบันจิตเวชศาสตร์จิตวิทยา และประสาทวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย (The Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience at the university) ได้กล่าวว่า “มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อการรักษาที่ปลอดภัยสำหรับคนหนุ่มสาวที่มีความเสี่ยงต่อโรคจิต  หลักสำคัญของการรักษาในปัจจุบันสำหรับผู้ที่เป็นโรคจิตคือยาที่ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในปี 1950 แต่น่าเสียดายที่มันไม่ได้ผลสำหรับทุกคน”


“หนึ่งในข้อดีที่สำคัญของสาร cannabidiol หรือ CBD คือปลอดภัยและดูเหมือนว่าจะทนต่อผลข้างเคียงได้ดี (well tolerated) ทำให้มันเป็นแผนการรักษาแบบอุดมคติ”           

CBD ไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและไม่มีโอกาสใช้ในทางที่ผิด ด้วยรูปแบบการขายที่ถูกต้องตามกฎหมายคือมีสาร THC ในปริมาณที่ต่ำมาก

น้ำมัน CBD ที่มีค่า THC ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ในการรักษาโรคลมชักในเด็กที่หายาก  สิ่งนี้มาพร้อมกับหลักฐานที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลที่มีต่อสุขภาพซึ่งทำให้รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร (UK)  ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์ และได้มีประกาศว่าแพทย์สามารถสั่งจ่ายน้ำมัน CBD ได้


เพื่อทดสอบว่าสาร CBD  จะต่อต้านผลกระทบเหล่านี้ได้อย่างไร ทีมนักวิจัยได้คัดเลือกคนหนุ่มสาว 33 คนที่ถูกบ่งชี้โดยระบบการบริการช่วยเหลือในระยะเริ่ม (early intervention services) ว่ามีอาการของโรคจิตแต่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือรักษา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผู้เข้าร่วมทดสอบที่มีสุขภาพแข็งแรงจำนวน 19 คน ที่ได้รับการสแกนสมองและทดสอบทักษะการพูดและทักษะความจำก่อน โดยครึ่งหนึ่งได้รับ CBD และอีกครึ่งหนึ่งได้รับยาหลอก (placebo)


ผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมการแพทย์อเมริกัน: จิตเวชศาสตร์แสดงให้เห็นว่าการทำงานของสมองในผู้ป่วยโรคจิตทุกคนก่อนเข้ารับการรักษานั้นผิดปกติ อย่างไรก็ดีหลังการรักษาผู้ที่ได้รับ CBD พบว่ามีการกระทำที่ผิดปกติลดลงอย่างมาก ลดลงระหว่างกลุ่มยาหลอกและกลุ่มสุขภาพแข็งแรง อีกทั้งการทดสอบประสิทธิภาพของพวกเขาดีขึ้น
 
ในขณะที่การค้นพบเหล่านี้มีแนวโน้มว่าพวกเขากำลังเปิดตัวการทดลองทางคลินิกครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกในหลายๆ โรงพยาบาลเพื่อยืนยันว่า CBD สามารถเป็นทางเลือกเพื่อใช้แทนยารักษาโรคจิตแผนปัจจุบันทั่วไปได้หรือไม่

Dr. Bhattacharyya  กล่าวว่า “หากประสบผลสำเร็จ การทดลองนี้จะให้หลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ว่าสาร CBD  จากพืชกัญชามีบทบาทในการรักษาโรคจิตและปูทางสำหรับการใช้งานในคลินิก ผลลัพธ์ของเราได้เริ่มแก้ไขกลไกการทำงานของสมองต่อการใช้ยาตัวใหม่ที่ทำงานในแนวทางที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับยาต่อต้านโรคจิตแบบดั้งเดิม”

ที่มา: INDEPENDENT:  Aug 29, 2018
Alex Matthews-King Health Correspondent  |
Wednesday 29 August 2018 16:27 |
https://www.independent.co.uk/news/health/cannabis-oil-psychosis-cbd-thc-legal-treatment-symptoms-mental-health-kings-college-london-a8512996.html