สาร THC และ CBD กลายเป็นยารักษาโรคที่ได้การยอมรับจากประเทศชั้นนำของโลก

Last updated: 30 ก.ค. 2562  | 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 -15:25 น.


กัญชาที่มีค่า CBD สูง และค่า THC ต่ำนั้น จะมีประสิทธิภาพเยียวยาและบรรเทาอาการได้ดีกับโรคลมชักในเด็ก กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับอาการวิตกกังวลต่างๆ  อาการปวดเรื้อรังต่างๆ เช่นโรค MS  โรคปวด กล้ามเนื้อ การมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้สายพันธุ์กัญชาเพื่อมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตรงกับ วัตถุประสงค์ในการรักษาโรคที่เป็นอยู่ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก